Suomeksi

UKTA 2018– 2019

2018–2019

Kommunalt tjänste- och arbetskollektivavtal för undervisningspersonal
 • Bläddra i avtalets kapitel ÖppnaStäng
  Del C Bilaga 8 Läroanstalter för skogsbruk och trähushållning

  V Särskilda bestämmelser

  § 6 Övergångsbestämmelse för lärare som 1.1.2005 övergått till lön angiven i euro

  mom. 1           

  Om läraren 31.12.2004 hade en totalinkomst som var större än den nya totalinkomsten fr.o.m. 1.1.2005 för samma uppgift och beräknad på samma antal veckotimmar, blir skillnaden ett individuellt lönetillägg.

  mom. 2         

  Det individuella lönetillägget slopas allteftersom det sker förändringar i den uppgiftsrelaterade lönen i tjänsten eller om tjänsteinnehavaren övergår till en annan tjänst.


  Tillämpningsanvisning

  Också tidigare tillkomna individuella lönetillägg slopas på samma sätt. Som förändringar i den uppgiftsrelaterade lönen räknas varken allmänna förhöjningar eller individuella tillägg.