UKTA

2017

Kommunalt tjänste- och arbetskollektivavtal för undervisningspersonal

I Tillämpning

§ 1 Tillämpningsområde

mom. 1

Dessa avtalsbestämmelser (§ 2–10) tillämpas som anställningsvillkor på lärargrupperna nedan, om detta har överenskommits med huvudförtroendemannen i fråga.

mom. 2 

Dessa avtalsbestämmelser är i kraft 1.8.2012–31.7.2018.

mom. 3

Till övriga delar tillämpas de gemensamma bestämmelserna i UKTA del A och del C, med undantag av del A § 32 och del C § 10–12. Dessutom iakttas bestämmelserna i AKTA i tillämpliga delar.