OVTES

2017

Kunnallinen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus

I Soveltaminen

1 § Soveltamisala

1 mom.

Näitä sopimusmääräyksiä (2–10 §) sovelletaan jäljempänä mainittujen opettajaryhmien palvelussuhteen ehtona, jos asiasta on sovittu asianomaisen pääluottamusmiehen kanssa.

2 mom.

Nämä sopimusmääräykset ovat voimassa 1.8.2012–31.7.2018

3 mom.

Muilta osin sovelletaan OVTES:n osiota A ja osion C yhteisiä määräyksiä lukuun ottamatta osio A 32 § ja osio C 10–12 §. Lisäksi palvelussuhteen ehtoina sovelletaan soveltuvin osin KVTES:n määräyksiä.