Suomeksi

UKTA

2017

Kommunalt tjänste- och arbetskollektivavtal för undervisningspersonal
 • Bläddra i avtalets kapitel ÖppnaStäng
  UKTA, i kraft från 1.2.2017

  Lönebilagan

  Löner och arvoden inom UKTA fr.o.m. 1.1.2016

  DEL A Allmän del

     

  Arvoden

  Förhör av privatelev (25 §) 36,05 €/gång
         

  DEL B Gemensamma bestämmelser
  för
  undervisningspersonal
  inom allmänbildande utbildning

         

  Uppgiftsrelaterade lön

         
             

  Lönesättningspunkt

   

  Nedre gräns

  Övre gräns

  Nedre gräns

  Övre gräns

     

  I dk

  I dk

  II dk

  II dk

  4 03 01 10 1

  Rektor för skola med årskurs 1–6,
  12–23 lönegrundsgrupper

  3 699,51

  3 973,12

  3 664,11

  3 935,08

  4 03 01 20 1

  Rektor för skola med årskurs  1–6,
  24–30
  lönegrundsgrupper

  3 821,51

  4 133,15

  3 784,95

  4 093,59

  4 03 01 30 1

  Rektor för skola med årskurs  1–6,
  31–
  lönegrundsgrupper

  3 973,12

  4 312,86

  3 935,08

  4 271,63

  4 03 01 10 2

  Rektor för skola med årskurs  1–6,
  –6
  lönegrundsgrupper

  3 821,51

  4 133,15

  3 784,95

  4 093,59

  4 03 01 20 2

  Rektor för skola med årskurs  1–6,
  7–14
  lönegrundsgrupper

  4 133,15

  4 496,32

  4 093,59

  4 453,29

  4 03 01 30 2

  Rektor för skola med årskurs  7–9,
  15–19
  lönegrundsgrupper

  4 312,86

  4 683,11

  4 271,63

  4 638,31

  4 03 01 40 2

  Rektor för skola med årskurs  7–9,
  20–
  lönegrundsgrupper

  4 496,32

   

  4 453,29

   

  4 03 01 10 3

  Rektor för specialskola,
  6–11
  lönegrundsgrupper

  3 821,51

  4 133,15

  3 784,95

  4 093,59

  4 03 01 20 3

  Rektor för specialskola,
  12–20
  lönegrundsgrupper

  3 973,12

  4 312,86

  3 935,08

  4 271,63

  4 03 01 30 3

  Rektor för specialskola,

  21–25 lönegrundsgrupper

  4 312,86

  4 683,11

  4 271,63

  4 638,31

  4 03 01 40 3

  Rektor för specialskola,
  26–
   lönegrundsgrupper

  4 496,32

  4 899,23

  4 453,29

  4 852,35

  4 03 02 00 0

  Biträdande rektor med helhetsarbetstid
  i grundskola (del B 5 §)

   

   

   

   

  4 04 02 00 0

  Biträdande rektor med helhetsarbetstid
  i gymnasiet (del B 5 §)

   

   

   

   

  4 04 01 00 5

  Gymnasierektor (del B 4 §)

  4 371,67

  5 452,41

  4 329,83

  5 400,23

  4 04 01 01 1

  Rektor för vuxengymnasium (del B 4 §)

  4 371,67

  5 452,41

  4 329,83

  5 400,23

  4 03 04 06 6

  Elevhandledare i grundskola
  (del B 6 §)

  2 953,73

   

  2 925,60

   

  4 03 04 06 7

  Elevhandledare i grundskola, ej behörighet
  (del B 6 § mom. 2)

   

   

   

   

  Arvoden

   

  1–6 skola,
  €/mån

   

  7–9 skola 
  eller specialskola €/mån

   

  Tilläggsuppgift i enskild skola/läroanstalt,
  6–8 lönegrundsgrupper (§ 19 mom. 2)

   

   

  226,97

   

  Tilläggsuppgift i enskild skola/läroanstalt,

  9–16 lönegrundsgrupper (§ 19 mom. 2)

  226,97

   

  453,94

   

  Tilläggsuppgift i enskild skola/läroanstalt,

  17–21 palkkaperusteryhmää (19 § 2 mom.)

  340,47

   

  567,43

   

  Tilläggsuppgift i enskild skola/läroanstalt,
  22–25
  önegrundsgrupper (19 § 2 mom.)

  340,47

   

  794,41

   

  Tilläggsuppgift i enskild skola/läroanstalt,
  26–29
  önegrundsgrupper (19 § 2 mom.)

  453,94

   

  1021,39

   

  Tilläggsuppgift i enskild skola/läroanstalt,
  30–33 l
  önegrundsgrupper (19 § 2 mom.)

  567,43

   

  1134,84

   

  Tilläggsuppgift i enskild skola/läroanstalt,
  34– l
  önegrundsgrupper (19 § 2 mom.)

  680,91

   

  1248,35

   

   

  Gymnasier

       

  Tilläggsuppgift i enskild skola/läroanstalt,
  oppilaita 100–200 (19 § 5 mom.)

  192,13

       

  Tilläggsuppgift i enskild skola/läroanstalt,
  oppilaita 201–400 (19 § 5 mom.)

  288,17

       

  Tilläggsuppgift i enskild skola/läroanstalt,
  oppilaita 401–600 (19 § 5 mom.)

  384,21

       

  Tilläggsuppgift i enskild skola/läroanstalt,
  oppilaita 601– (19 § 5 mom.)

  480,28

       
   

  Grundskolor och vuxengymnasier

     

  Tilläggsuppgift i enskild skola/läroanstalt (19 § mom. 4 och 6)

  96,04

       

  DEL B BILAGA 1 Grundskolan

     

  Grundlöner

       
     

  I dk

  II dk

  4 03 04 00 5

  Lektor/högre högskoleexamen och lärarbehörighet för grundl. utbildning/gymnasieundervisning eller tidigare behörighet som äldre lektor

  2 811,63

  2 785,04

  4 03 04 00 7

  Lektor/annan än ovan nämnd behörighet för ämnesundervisning inom den grundläggande utbildningen, klassundervisning/specialundervisning

  2 621,20

  2 596,43

  4 03 04 00 8

  Lektor/högre högskoleexamen

  2 297,58

  2 275,85

  4 03 04 00 9

  Lektor/högskoleexamen

  2 199,22

  2 178,42

  4 03 04 01 0

  Lektor/annan än ovan nämnd

  2 078,62

  2 058,97

  4 03 04 01 2

  Lärare som ger specialundervisning/högre högskoleexamen och lärarbehörighet för specialundervisning

  2 831,16

  2 804,38

  4 03 04 01 4

  Lärare som ger specialundervisning/lägre högskoleexamen och lärarbehörighet för specialundervisning

  2 732,15

  2 706,31

  4 03 04 01 3

  Lärare som ger specialundervisning/lärarbehörighet
  för specialundervisning

  2 644,58

  2 619,54

  4 03 04 01 5

  Lärare som ger specialundervisning/högre högskoleexamen och lärarbehörighet för
  grundläggande utbildning/gymnasieundervisning

  2 603,34

  2 578,74

  4 03 04 01 6

  Speciallärarbehörighet för undervisning av mycket gravt utvecklingsstörda (TRÄNS 2) eller lärarbehörighet
  för grundläggande  utbildning/gymnasieundervisning

  2 495,07

  2 471,52

  4 03 04 01 7

  Lärare som ger specialundervisning/
  annan än ovan nämnd

  2 180,78

  2 160,16

  4 03 04 02 8

  Klasslärare/klasslärarbehörighet, högre högskoleexamen och ämneslärarbehörighet i något gemensamt ämne
  i grundskolan

  2 811,63

  2 785,04

  4 03 04 03 0

  Klasslärare/högre högskoleexamen och lärarbehörighet för grundläggande utbildning/gymnasieundervisning

  2 603,34

  2 578,74

  4 03 04 03 1

  Klasslärare/lärarbehörighet för grundläggande utbildning/gymnasieundervisning

  2 519,30

  2 495,47

  4 03 04 09 8

  Klasslärare/högskoleexamen/barnträdgårdslärarexamen

  2 055,36

  2 036,09

  4 03 04 03 3

  Klasslärare/annan än ovan nämnd

  1 960,17

  1 942,54

  4 03 04 02 0

  Förskolelärare/högre högskoleexamen och lärarbehörighet för grundläggande utbildning/gymnasieundervisning

  2 258,55

  2 237,19

  4 03 04 02 4

  Förskolelärare/lärare i specialförskoleklass
  med behörighet som specialbarnträdgårdslärare

  2 258,55

  2 237,19

  4 03 04 02 1

  Förskolelärare/behörighet enligt 7 § i förordning 986/1998

  2 211,57

  2 190,62

  4 03 04 02 2

  Förskollärare/annan än ovan nämnd

  1 900,91

  1 884,98

  4 03 07 03 8

  Timlärare i åk 7–9/högre högskoleexamen och lärarbehörighet för grundl. utbildning/gymnasieundervisning eller tidigare behörighet som äldre lektor

  2 811,63

  2 785,04

  4 03 07 04 0

  Timlärare i åk 7–9/annan än ovan nämnd behörighet för ämnesundervisning inom den grundl. utbildningen, klassundervisning/specialundervisning

  2 621,20

  2 596,43

  4 03 07 04 1

  Timlärare i åk 7–9/högre högskoleexamen

  2 297,58

  2 275,85

  4 03 07 04 2

  Timlärare i åk 7–9/högskoleexamen

  2 199,22

  2 178,42

  4 03 07 04 3

  Timlärare i åk 7–9/ annan än ovan

  2 078,62

  2 058,97

  4 03 07 04 4

  Timlärare som ger specialundervisning/högre högskoleexamen
  och speciallärarbehörighet

  2 831,16

  2 804,38

  4 03 07 04 6

  Timlärare som ger specialundervisning/lägre högskoleexamen
  och speciallärarbehörighet

  2 732,15

  2 706,31

  4 03 07 04 5

  Timlärare som ger specialundervisning/speciallärarbehörighet

  2 644,58

  2 619,54

  4 03 07 04 7

  Timlärare som ger specialundervisning/högre högskoleexamen och lärarbehörighet för grundläggande utbildning/gymnasieundervisnin

  2 603,34

  2 578,74

  4 03 07 04 8

  Speciallärarbehörighet för undervisning av mycket gravt utvecklingsstörda (TRÄNS 2) eller lärarbehörighet för grundläggande utbildning./gymnasieundervisning

  2 495,07

  2 471,52

  4 03 07 04 9

  Timlärare som ger specialundervisning/annan än ovan nämnd

  2 180,78

  2 160,16

  4 03 07 05 4

  Timlärare i åk 1–6/klasslärarbehörighet, högre högskoleexamen och ämneslärarbehörighet i något gemensamt ämne i grundskolan

  2 811,63

  2 785,04

  4 03 07 05 6

  Timlärare i åk 1–6/högre högskoleexamen och lärarbehörighet för grundläggande utbildning/gymnasieundervisning

  2 603,34

  2 578,74

  4 03 07 05 7

  Timlärare i åk 1–6/lärarbehörighet för grundläggande utbildning/gymnasieundervisning

  2 519,30

  2 495,47

  4 03 07 09 9

  Timlärare i åk 1–6/högskoleexamen/barnträdgårdslärarexamen

  2 055,36

  2 036,09

  4 03 07 05 9

  Timlärare i åk 1–6/ annan än ovan

  1 960,17

  1 942,54

  4 03 07 06 2

  Timlärare som undervisar separat förskolegrupp/högre högskoleexamen och lärarbehörighet för grundläggande utbildning/gymnasieundervisning

  2 258,55

  2 237,19

  4 03 07 06 5

  Timlärare som undervisar separat förskolegrupp/lärare i specialförskoleklass med specialbarnträdgårdslärarbehörighet

  2 258,55

  2 237,19

  4 03 07 06 3

  Timlärare som undervisar separat förskolegrupp/behörighet
  enligt 7 § i förordning 986/1998

  2 211,57

  2 190,62

  4 03 07 06 4

  Timlärare som undervisar separat förskolegrupp/annan än ovan nämnd

  1 900,91

  1 884,98

         

  Arvoden

   

  €/mån

   
   

  Konst- och färdighetsämnen, sammanlagt/skola (§ 23)

     
   

  1–2 lönegrundsgrupper

  192,31

   
   

  3–8 lönegrundsgrupper

  384,60

   
   

  9–  lönegrundsgrupper

  576,91

   

   DEL B BILAGA 2 Gymnasier

     

  Grundlöner

   

  I dk

  II dk

  4 04 04 01 7

  Lektor/högre högskoleexamen och lärarbehörighet för gymnasieundervisning eller tidigare behörighet som äldre lektor

  2 981,47

  2 953,31

  4 04 04 01 8

  Lektor/tidigare lärarbehörighet för gymnasieundervisning eller grundläggande utbildning

  2 845,43

  2 818,48

  4 04 04 02 2

  Lektor/högskoleexamen

  2 401,40

  2 378,72

  4 04 04 02 3

  Timlärare/annan än ovan nämnd

  2 126,33

  2 106,25

  4 04 07 03 7

  Timlärare/högre högskoleexamen och lärarbehörighet för gymnasieundervisning eller tidigare behörighet som äldre lektor

  2 981,47

  2 953,31

  4 04 07 03 9

  Timlärare/tidigare lärarbehörighet för gymnasieundervisning eller grundläggande utbildning

  2 583,64

  2 559,22

  4 04 07 04 2

  Timlärare/högskoleexamen

  2 295,21

  2 273,50

  4 04 07 04 1

  Timlärare/annan än ovan nämnd examen

  2 126,33

  2 106,25

  Arvoden

   

  €/gång

   
   

  Förhör av privatelev (per ämne, § 9 mom. 2)

  114,30

   
   

  Förhör av privatelev (tillämpningsanvisningen, § 9 mom. 2)

  38,17

   
   

  Förhandsgranskning och bedömning av en privatelevs studentskrivning, (bilaga 2 § 9 mom. 5)

  38,17

   

  DEL B BILAGA 3 Vuxengymnasier

     

  Grundlöner

   

  I dk

  II dk

  4 04 04 02 4

  Lektor vid vuxengymnasium och vuxenlinje/högre högskoleexamen och lärarbehörighet för gymnasieundervisning/tidigare behörighet som äldre lektor

  2 981,47

  2 953,31

  4 04 04 02 5

  Lektor vid vuxengymnasium och vuxenlinje/tid. lärarbeh. för gymnasieundervisn./annan lärarbeh. för vuxengymnasium eller lärarbeh. för grundl. utb.

  2 842,65

  2 815,75

  4 04 04 02 7

  Lektor i vuxengymnasium eller vuxenlinje/högskoleexamen

  2 403,80

  2 381,08

  4 04 04 02 6

  Lektor vid vuxengymnasium eller vuxenlinje/annan än ovan nämnd

  2 127,41

  2 107,30

  4 04 07 05 0

  Timlärare/högre högskoleexamen och lärarbehörighet för gymnasieundervisning eller tidigare behörighet som äldre lektor

  2 981,47

  2 953,31

  4 04 07 05 1

  Timlärare/tidigare lärarbehörighet för gymnasieundervisning eller annan lärarbeh. för vuxengymnasium eller lärarbeh. för grundläggande utbildning

  2 583,64

  2 559,22

  4 04 07 05 3

  Timlärare/högskoleexamen

  2 295,21

  2 273,50

  4 04 07 05 4

  Timlärare/annan än ovan nämnd

  2 126,33

  2 106,25

  Arvoden

   

  €/gång

   
   

  Förhör av privatelev (per ämne, bilaga 2 § 9 mom. 2)

  114,30

   
   

  Delförhör av privatelev (tillämpningsanvisningen, bilaga 2 § 9 mom. 2)

  38,17

   
   

  Förhandsgranskning och bedömning av en privatelevs studentskrivning,
  (bilaga 2 § 9 mom. 5)

  38,17

   
         
  DEL C Gemensamma bestämmelser för undervisningspersonal inom yrkesutbildningen  
  Grundlöner   I dk II dk
  4 09 01 02 4 Rektorer 3 902,83 3 865,43
  4 00 03 00 1 Biträdande rektor och vuxenutbildningsföreståndare/högre högskoleexamen 3 706,21 3 670,60
  4 00 03 00 2 Biträdande rektor och vuxenutbildningsföreståndare/annan examen 3 577,97 3 543,28
  4 00 03 00 3 Studiehandledare/högre högskoleexamen 3 407,97 3 374,92
  4 00 03 00 4 Studiehandledare/annan examen 3 309,94 3 278,06
  Arvoden   €/gång  
  Arvode för förhandsgranskning av studentskrivning (§ 10 mom. 2) 38,08  

  DEL C BILAGA 4 Yrkesläroandstalter

     

  Grundlöner

   

  I dk

  II dk

  4 09 04 00 1

  Lektor i yrkesämnen/lämplig högre högskoleexamen eller lämplig högre yrkeshögskoleexamen

  3 102,88

  3 073,43

  4 09 04 00 2

  Lektor i yrkesämnen/lämplig yrkeshögskoleexamen, ingenjörs- eller byggnadsarkit

  2 702,02

  2 676,38

  4 09 04 00 3

  Lektor i yrkesämnen/lämplig examen på institutnivå

  2 523,07

  2 499,17

  4 09 04 00 8

  Lektor i yrkesämnen/annan lämplig examen eller utbildning

  2 464,02

  2 440,61

  4 09 04 00 5

  Lektor i gemensamma ämnen i yrkesläroanstalt /lämplig högre högskoleexamen

  2 821,31

  2 794,54

  4 09 04 00 6

  Lektor i gemensamma ämnen i yrkesläroanstalt /annan lämplig examen

  2 317,20

  2 295,23

  4 09 07 01 5

  Yrkesläroanstalt/timlärare/yrkesämnen/lämplig högre högskoleexamen eller lämplig högre yrkeshögskoleexamen

  3 102,88

  3 073,43

  4 09 07 01 6

  Timlärare/yrkesämnen/lämplig yrkeshögskoleexamen, ingenjörs- eller byggnadsarkitektexamen

  2 702,02

  2 676,38

  4 09 07 01 7

  Timlärare/yrkesämnen/lämplig examen på institutnivå

  2 523,07

  2 499,17

  4 09 07 02 2

  Timlärare/yrkesämnen/annan lämplig examen eller utbildning

  2 464,02

  2 440,61

  4 09 07 01 9

  Timlärare/gemensamma ämnen/högre högskoleexamen

  2 821,31

  2 794,54

  4 09 07 02 0

  Timlärare/gemensamma ämnen/annan lämplig examen

  2 317,20

  2 295,23

  DEL C BILAGA 5 Handelsläroanstalter

     

  Grundlöner

   

  I dk

  II dk

  4 14 04 00 3

  Lektor/högre högskoleexamen eller lämplig högre yrkeshögskoleexamen

  2 936,22

  2 908,33

  4 14 04 00 4

  Lektor/lämplig högskoleexamen

  2 604,14

  2 579,45

  4 14 04 00 5

  Lektor/annan lämplig examen

  2 340,00

  2 317,79

  4 14 07 01 1

  Timlärare/lämplig högre högskoleexamen eller lämplig högre yrkeshögskoleexamen

  2 936,22

  2 908,33

  4 14 07 01 2

  Timlärare/lämplig högskoleexamen

  2 604,14

  2 579,45

  4 14 07 01 3

  Timlärare/annan lämplig examen

  2 340,00

  2 317,79

  DEL C BILAGA 6 Läroanstalter för konst- och mediekultur

     

  Grundlöner

   

  I dk

  II dk

  4 18 04 00 2

  Lektor/yrkesämnen/lämplig högre högskoleexamen eller lämplig högre yrkeshögskoleexamen

  2 451,04

  2 427,77

  4 18 04 00 3

  Lektor/yrkesämnen/lämplig högskoleexamen

  2 325,25

  2 303,21

  4 18 04 00 4

  Lektor/yrkesämnen/lämplig examen på institutnivå

  2 309,03

  2 287,14

  4 18 04 00 5

  Lektor/yrkesämnen/annan lämplig examen eller minst tre års lämpliga studier vid konstskola (dans och cirkus)

  2 106,81

  2 086,81

  4 18 04 00 8

  Lektor/gemensamma ämnen/högre högskoleexamen

  2 451,04

  2 427,77

  4 18 04 00 9

  Lektor/gemensamma ämnen/högskoleexamen

  2 309,03

  2 287,14

  4 18 07 00 2

  Timlärare/yrkesämnen/lämplig högre högskoleexamen eller lämplig högre yrkeshögskoleexamen

  2 451,04

  2 427,77

  4 18 07 00 3

  Timlärare/yrkesämnen/lämplig högskoleexamen

  2 325,25

  2 303,21

  4 18 07 00 4

  Timlärare/yrkesämnen/lämplig examen på institutnivå

  2 309,03

  2 287,14

  4 18 07 00 5

  Timlärare/yrkesämnen/annan lämplig examen eller minst tre års lämpliga studier vid konstskola (dans och cirkus)

  2 106,81

  2 086,81

  4 18 07 00 8

  Timlärare/gemensamma ämnen/högre högskoleexamen

  2 451,04

  2 427,77

  4 18 07 00 9

  Timlärare/gemensamma ämnen/högskoleexamen

  2 309,03

  2 287,14

  DEL C BILAGA 7 Social- och hälsavårdsläroanstalter

     

  Grundlöner

   

  I dk

  II dk

  4 16 04 00 5

  Lektor/lämplig högre högskoleexamen eller lämplig högre yrkeshögskoleexamen

  3 227,97

  3 197,02

  4 16 04 00 6

  Lektor/annan

  3 073,32

  3 043,80

  4 16 07 00 5

  Timlärare/lämplig högre högskoleexamen eller lämplig högre yrkeshögskoleexamen

  3 227,97

  3 197,02

  4 16 07 00 6

  Timlärare/annan

  3 073,32

  3 043,80

  DEL C BILAGA 8 Läroanstalter för skogsbruk och trähushållning

  Grundlöner

   

  I dk

  II dk

  4 19 04 00 8

  Lektor/yrkesämnen/lämplig högre högskoleexamen eller lämplig högre yrkeshögskoleexamen

  3 253,16

  3 222,28

  4 19 04 00 9

  Lektor/yrkesämnen/lämplig högskoleexamen eller ingenjörsexamen

  2 970,54

  2 942,35

  4 19 04 01 0

  Lektor/yrkesämnen/lämplig examen på institutnivå

  2 884,56

  2 857,22

  4 19 04 01 8

  Lektor/yrkesämnen/annan lämplig examen eller utbildning

  2 697,15

  2 671,54

  4 19 04 01 4

  Lektor/gemensamma ämnen/högre högskoleexamen

  3 124,42

  3 094,78

  4 19 04 01 5

  Lektor/gemensamma ämnen/högskoleexamen

  2 884,56

  2 857,22

  4 19 07 00 8

  Timlärare/yrkesämnen/lämplig högre högskoleexamen eller lämplig högre yrkeshögskoleexamen

  3 253,16

  3 222,28

  4 19 07 00 9

  Timlärare/yrkesämnen/lämplig högskoleexamen eller ingenjörsexamen

  2 970,54

  2 942,35

  4 19 07 01 0

  Timlärare/yrkesämnen/lämplig examen på institutnivå

  2 884,56

  2 857,22

  4 19 07 01 8

  Timlärare/yrkesämnen/annan lämplig examen eller utbildning

  2 697,15

  2 671,54

  4 19 07 01 4

  Timlärare/gemensamma ämnen/högre högskoleexamen

  3 124,42

  3 094,78

  4 19 07 01 5

  Timlärare/gemensamma ämnen/ högskoleexamen

  2 884,56

  2 857,22

  DEL C BILAGA 9 Sjöfartsläroanstalter

     

  Grundlöner

   

  I dk

  II dk

  4 20 04 00 3

  Laboratorieingenjör

  2 808,98

  2 782,29

  4 20 04 01 0

  Lektor/sjöfartsämnen och tekniska ämnen/lämplig högre högskoleexamen eller lämplig högre yrkeshögskoleexamen

  3 065,05

  3 035,96

  4 20 04 01 1

  Lektor/sjöfartsämnen och tekniska ämnen/annan examen

  2 871,46

  2 844,22

  4 20 04 00 8

  Lektor/yrkesundervisning

  2 294,68

  2 272,90

  4 20 04 00 9

  Lektor/arbetsundervisning

  2 191,10

  2 170,35

  4 20 04 00 4

  Lektor/gemensamma ämnen/högre högskoleexamen

  2 821,44

  2 794,64

  4 20 04 00 5

  Lektor/gemensamma ämnen/lägre högskoleexamen

  2 510,43

  2 486,65

  4 20 04 00 6

  Lektor/gemensamma ämnen/annan examen

  2 456,45

  2 433,16

  4 20 07 01 0

  Timlärare/sjöfartsämnen och tekniska ämnen/lämplig högre högskoleexamen eller lämplig högre yrkeshögskoleexamen

  3 065,05

  3 035,96

  4 20 07 01 1

  Timlärare/sjöfartsämnen och tekniska ämnen/annan examen

  2 871,46

  2 844,22

  4 20 07 00 8

  Timlärare/yrkesundervisning

  2 294,68

  2 272,90

  4 20 07 00 9

  Timlärare/arbetsundervisning

  2 191,10

  2 170,35

  4 20 07 00 4

  Timlärare/gemensamma ämnen/högre högskoleexamen

  2 821,44

  2 794,64

  4 20 07 00 5

  Timlärare/gemensamma ämnen/lägre högskoleexamen

  2 510,43

  2 486,65

  4 20 07 00 6

  Timlärare/gemensamma ämnen/annan examen

  2 456,45

  2 433,16

  DEL F BILAGA 10 Musikläroanstalter

  Nedre gräns

  Övre gräns

  Nedre gräns

  Övre gräns

  Uppgiftsrelaterad lön

  I dk

  I dk

  II dk

  II dk

  4 08 01 00 2

  Rektorer

  3 617,69

  4 554,72

  3 582,96

  4 510,98

  4 08 02 00 5

  Biträdande rektorer

  3 255,49

  4 024,68

  3 224,22

  3 986,05

             

  Grundlöner

   

  I kl

   

  II kl

   

  4 08 04 01 2

  Lärare/lämplig högre högskoleexamen eller lämplig högre yrkeshögskoleexamen

  2 491,95

   

  2 468,24

   

  4 08 04 01 4

  Lärare/lämplig yrkeshögskoleexamen, påbyggnadsexamen vid konservatorium eller tidigare lektorsbehörighet

  2 426,75

   

  2 403,66

   

  4 08 04 01 3

  Lärare/annan examen eller tidigare behörighet som lärare eller ackompanjatör

  2 183,60

   

  2 162,81

   

  4 08 04 00 8

  Yrkesutbildningslärare

  2 491,95

   

  2 468,24

   

  4 08 07 02 6

  Timlärare/lämplig högre högskoleexamen eller lämplig högre yrkeshögskoleexamen

  2 282,93

   

  2 261,18

   

  4 08 07 02 8

  Timlärare/lämplig yrkeshög-skoleexamen, påbyggnadsexamen vid konservatorium eller tidigare lektorsbehörighet

  2 237,45

   

  2 216,13

   

  4 08 07 02 7

  Timlärare/annan lämplig examen eller tidigare behörighet som lärare eller ackompanjatör

  2 081,92

   

  2 062,12

   
             

  Timarvode för timlärare i bisyssla

  €/timme

       

  4 08 07 02 9

  Lämplig högre högskoleexamen eller lämplig högre yrkeshögskoleexamen

  27,52

       

  4 08 07 03 0

  Lämplig yrkeshögskoleexamen, påbyggnadsexamen vid konservatorium eller tidigare lektorsbehörighet

  27,00

       

  4 08 07 03 1

  Annan lämplig examen eller tidigare behörighet som lärare eller ackompanjatör

  25,29

       

  DEL F BILAGA 11 Konstskolor
  för barn och unga

  Nedre gräns

  Övre gräns

  Nedre gräns

  Övre gräns

  Uppgiftsrelaterad lön

  I dk

  I dk

  II dk

  II dk

  4 05 01 00 1

  Rektor/lämplig högre högskoleexamen som avlagts vid Konstindustriella högskolan eller vid någon annan högskola

  3 159,41

  3 683,68

  3 135,27

  3 648,40

  4 05 01 00 2

  Rektor/teckningslärarexamen som avlagts vid Konstindustriella högskolan eller vid någon läroanstalt för konstindustri

  3 159,41

  3 683,68

  3 135,27

  3 648,40

  4 05 04 00 4

  Lärare i konstskola, alternativ 1

  2 123,85

  2 409,22

  2 104,73

  2 386,18

  4 05 04 00 5

  Lärare i konstskola, alternativ 2

  2 204,73

  2 543,14

  2 184,71

  2 518,81

  Timlöner

   

  Nedre gräns

  Övre gräns

     

  4 05 07 04 0

  Konstskola för barn och unga/timlärare

  24,19

  30,98