UKTA

2017

Kommunalt tjänste- och arbetskollektivavtal för undervisningspersonal

Lönebilagan

Löner och arvoden inom UKTA fr.o.m. 1.1.2016

DEL A Allmän del

   

Arvoden

Förhör av privatelev (25 §) 36,05 €/gång
       

DEL B Gemensamma bestämmelser
för
undervisningspersonal
inom allmänbildande utbildning

       

Uppgiftsrelaterade lön

       
           

Lönesättningspunkt

 

Nedre gräns

Övre gräns

Nedre gräns

Övre gräns

   

I dk

I dk

II dk

II dk

4 03 01 10 1

Rektor för skola med årskurs 1–6,
12–23 lönegrundsgrupper

3 699,51

3 973,12

3 664,11

3 935,08

4 03 01 20 1

Rektor för skola med årskurs  1–6,
24–30
lönegrundsgrupper

3 821,51

4 133,15

3 784,95

4 093,59

4 03 01 30 1

Rektor för skola med årskurs  1–6,
31–
lönegrundsgrupper

3 973,12

4 312,86

3 935,08

4 271,63

4 03 01 10 2

Rektor för skola med årskurs  1–6,
–6
lönegrundsgrupper

3 821,51

4 133,15

3 784,95

4 093,59

4 03 01 20 2

Rektor för skola med årskurs  1–6,
7–14
lönegrundsgrupper

4 133,15

4 496,32

4 093,59

4 453,29

4 03 01 30 2

Rektor för skola med årskurs  7–9,
15–19
lönegrundsgrupper

4 312,86

4 683,11

4 271,63

4 638,31

4 03 01 40 2

Rektor för skola med årskurs  7–9,
20–
lönegrundsgrupper

4 496,32

 

4 453,29

 

4 03 01 10 3

Rektor för specialskola,
6–11
lönegrundsgrupper

3 821,51

4 133,15

3 784,95

4 093,59

4 03 01 20 3

Rektor för specialskola,
12–20
lönegrundsgrupper

3 973,12

4 312,86

3 935,08

4 271,63

4 03 01 30 3

Rektor för specialskola,

21–25 lönegrundsgrupper

4 312,86

4 683,11

4 271,63

4 638,31

4 03 01 40 3

Rektor för specialskola,
26–
 lönegrundsgrupper

4 496,32

4 899,23

4 453,29

4 852,35

4 03 02 00 0

Biträdande rektor med helhetsarbetstid
i grundskola (del B 5 §)

 

 

 

 

4 04 02 00 0

Biträdande rektor med helhetsarbetstid
i gymnasiet (del B 5 §)

 

 

 

 

4 04 01 00 5

Gymnasierektor (del B 4 §)

4 371,67

5 452,41

4 329,83

5 400,23

4 04 01 01 1

Rektor för vuxengymnasium (del B 4 §)

4 371,67

5 452,41

4 329,83

5 400,23

4 03 04 06 6

Elevhandledare i grundskola
(del B 6 §)

2 953,73

 

2 925,60

 

4 03 04 06 7

Elevhandledare i grundskola, ej behörighet
(del B 6 § mom. 2)

 

 

 

 

Arvoden

 

1–6 skola,
€/mån

 

7–9 skola 
eller specialskola €/mån

 

Tilläggsuppgift i enskild skola/läroanstalt,
6–8 lönegrundsgrupper (§ 19 mom. 2)

 

 

226,97

 

Tilläggsuppgift i enskild skola/läroanstalt,

9–16 lönegrundsgrupper (§ 19 mom. 2)

226,97

 

453,94

 

Tilläggsuppgift i enskild skola/läroanstalt,

17–21 palkkaperusteryhmää (19 § 2 mom.)

340,47

 

567,43

 

Tilläggsuppgift i enskild skola/läroanstalt,
22–25
önegrundsgrupper (19 § 2 mom.)

340,47

 

794,41

 

Tilläggsuppgift i enskild skola/läroanstalt,
26–29
önegrundsgrupper (19 § 2 mom.)

453,94

 

1021,39

 

Tilläggsuppgift i enskild skola/läroanstalt,
30–33 l
önegrundsgrupper (19 § 2 mom.)

567,43

 

1134,84

 

Tilläggsuppgift i enskild skola/läroanstalt,
34– l
önegrundsgrupper (19 § 2 mom.)

680,91

 

1248,35

 

 

Gymnasier

     

Tilläggsuppgift i enskild skola/läroanstalt,
oppilaita 100–200 (19 § 5 mom.)

192,13

     

Tilläggsuppgift i enskild skola/läroanstalt,
oppilaita 201–400 (19 § 5 mom.)

288,17

     

Tilläggsuppgift i enskild skola/läroanstalt,
oppilaita 401–600 (19 § 5 mom.)

384,21

     

Tilläggsuppgift i enskild skola/läroanstalt,
oppilaita 601– (19 § 5 mom.)

480,28

     
 

Grundskolor och vuxengymnasier

   

Tilläggsuppgift i enskild skola/läroanstalt (19 § mom. 4 och 6)

96,04

     

DEL B BILAGA 1 Grundskolan

   

Grundlöner

     
   

I dk

II dk

4 03 04 00 5

Lektor/högre högskoleexamen och lärarbehörighet för grundl. utbildning/gymnasieundervisning eller tidigare behörighet som äldre lektor

2 811,63

2 785,04

4 03 04 00 7

Lektor/annan än ovan nämnd behörighet för ämnesundervisning inom den grundläggande utbildningen, klassundervisning/specialundervisning

2 621,20

2 596,43

4 03 04 00 8

Lektor/högre högskoleexamen

2 297,58

2 275,85

4 03 04 00 9

Lektor/högskoleexamen

2 199,22

2 178,42

4 03 04 01 0

Lektor/annan än ovan nämnd

2 078,62

2 058,97

4 03 04 01 2

Lärare som ger specialundervisning/högre högskoleexamen och lärarbehörighet för specialundervisning

2 831,16

2 804,38

4 03 04 01 4

Lärare som ger specialundervisning/lägre högskoleexamen och lärarbehörighet för specialundervisning

2 732,15

2 706,31

4 03 04 01 3

Lärare som ger specialundervisning/lärarbehörighet
för specialundervisning

2 644,58

2 619,54

4 03 04 01 5

Lärare som ger specialundervisning/högre högskoleexamen och lärarbehörighet för
grundläggande utbildning/gymnasieundervisning

2 603,34

2 578,74

4 03 04 01 6

Speciallärarbehörighet för undervisning av mycket gravt utvecklingsstörda (TRÄNS 2) eller lärarbehörighet
för grundläggande  utbildning/gymnasieundervisning

2 495,07

2 471,52

4 03 04 01 7

Lärare som ger specialundervisning/
annan än ovan nämnd

2 180,78

2 160,16

4 03 04 02 8

Klasslärare/klasslärarbehörighet, högre högskoleexamen och ämneslärarbehörighet i något gemensamt ämne
i grundskolan

2 811,63

2 785,04

4 03 04 03 0

Klasslärare/högre högskoleexamen och lärarbehörighet för grundläggande utbildning/gymnasieundervisning

2 603,34

2 578,74

4 03 04 03 1

Klasslärare/lärarbehörighet för grundläggande utbildning/gymnasieundervisning

2 519,30

2 495,47

4 03 04 09 8

Klasslärare/högskoleexamen/barnträdgårdslärarexamen

2 055,36

2 036,09

4 03 04 03 3

Klasslärare/annan än ovan nämnd

1 960,17

1 942,54

4 03 04 02 0

Förskolelärare/högre högskoleexamen och lärarbehörighet för grundläggande utbildning/gymnasieundervisning

2 258,55

2 237,19

4 03 04 02 4

Förskolelärare/lärare i specialförskoleklass
med behörighet som specialbarnträdgårdslärare

2 258,55

2 237,19

4 03 04 02 1

Förskolelärare/behörighet enligt 7 § i förordning 986/1998

2 211,57

2 190,62

4 03 04 02 2

Förskollärare/annan än ovan nämnd

1 900,91

1 884,98

4 03 07 03 8

Timlärare i åk 7–9/högre högskoleexamen och lärarbehörighet för grundl. utbildning/gymnasieundervisning eller tidigare behörighet som äldre lektor

2 811,63

2 785,04

4 03 07 04 0

Timlärare i åk 7–9/annan än ovan nämnd behörighet för ämnesundervisning inom den grundl. utbildningen, klassundervisning/specialundervisning

2 621,20

2 596,43

4 03 07 04 1

Timlärare i åk 7–9/högre högskoleexamen

2 297,58

2 275,85

4 03 07 04 2

Timlärare i åk 7–9/högskoleexamen

2 199,22

2 178,42

4 03 07 04 3

Timlärare i åk 7–9/ annan än ovan

2 078,62

2 058,97

4 03 07 04 4

Timlärare som ger specialundervisning/högre högskoleexamen
och speciallärarbehörighet

2 831,16

2 804,38

4 03 07 04 6

Timlärare som ger specialundervisning/lägre högskoleexamen
och speciallärarbehörighet

2 732,15

2 706,31

4 03 07 04 5

Timlärare som ger specialundervisning/speciallärarbehörighet

2 644,58

2 619,54

4 03 07 04 7

Timlärare som ger specialundervisning/högre högskoleexamen och lärarbehörighet för grundläggande utbildning/gymnasieundervisnin

2 603,34

2 578,74

4 03 07 04 8

Speciallärarbehörighet för undervisning av mycket gravt utvecklingsstörda (TRÄNS 2) eller lärarbehörighet för grundläggande utbildning./gymnasieundervisning

2 495,07

2 471,52

4 03 07 04 9

Timlärare som ger specialundervisning/annan än ovan nämnd

2 180,78

2 160,16

4 03 07 05 4

Timlärare i åk 1–6/klasslärarbehörighet, högre högskoleexamen och ämneslärarbehörighet i något gemensamt ämne i grundskolan

2 811,63

2 785,04

4 03 07 05 6

Timlärare i åk 1–6/högre högskoleexamen och lärarbehörighet för grundläggande utbildning/gymnasieundervisning

2 603,34

2 578,74

4 03 07 05 7

Timlärare i åk 1–6/lärarbehörighet för grundläggande utbildning/gymnasieundervisning

2 519,30

2 495,47

4 03 07 09 9

Timlärare i åk 1–6/högskoleexamen/barnträdgårdslärarexamen

2 055,36

2 036,09

4 03 07 05 9

Timlärare i åk 1–6/ annan än ovan

1 960,17

1 942,54

4 03 07 06 2

Timlärare som undervisar separat förskolegrupp/högre högskoleexamen och lärarbehörighet för grundläggande utbildning/gymnasieundervisning

2 258,55

2 237,19

4 03 07 06 5

Timlärare som undervisar separat förskolegrupp/lärare i specialförskoleklass med specialbarnträdgårdslärarbehörighet

2 258,55

2 237,19

4 03 07 06 3

Timlärare som undervisar separat förskolegrupp/behörighet
enligt 7 § i förordning 986/1998

2 211,57

2 190,62

4 03 07 06 4

Timlärare som undervisar separat förskolegrupp/annan än ovan nämnd

1 900,91

1 884,98

       

Arvoden

 

€/mån

 
 

Konst- och färdighetsämnen, sammanlagt/skola (§ 23)

   
 

1–2 lönegrundsgrupper

192,31

 
 

3–8 lönegrundsgrupper

384,60

 
 

9–  lönegrundsgrupper

576,91

 

 DEL B BILAGA 2 Gymnasier

   

Grundlöner

 

I dk

II dk

4 04 04 01 7

Lektor/högre högskoleexamen och lärarbehörighet för gymnasieundervisning eller tidigare behörighet som äldre lektor

2 981,47

2 953,31

4 04 04 01 8

Lektor/tidigare lärarbehörighet för gymnasieundervisning eller grundläggande utbildning

2 845,43

2 818,48

4 04 04 02 2

Lektor/högskoleexamen

2 401,40

2 378,72

4 04 04 02 3

Timlärare/annan än ovan nämnd

2 126,33

2 106,25

4 04 07 03 7

Timlärare/högre högskoleexamen och lärarbehörighet för gymnasieundervisning eller tidigare behörighet som äldre lektor

2 981,47

2 953,31

4 04 07 03 9

Timlärare/tidigare lärarbehörighet för gymnasieundervisning eller grundläggande utbildning

2 583,64

2 559,22

4 04 07 04 2

Timlärare/högskoleexamen

2 295,21

2 273,50

4 04 07 04 1

Timlärare/annan än ovan nämnd examen

2 126,33

2 106,25

Arvoden

 

€/gång

 
 

Förhör av privatelev (per ämne, § 9 mom. 2)

114,30

 
 

Förhör av privatelev (tillämpningsanvisningen, § 9 mom. 2)

38,17

 
 

Förhandsgranskning och bedömning av en privatelevs studentskrivning, (bilaga 2 § 9 mom. 5)

38,17

 

DEL B BILAGA 3 Vuxengymnasier

   

Grundlöner

 

I dk

II dk

4 04 04 02 4

Lektor vid vuxengymnasium och vuxenlinje/högre högskoleexamen och lärarbehörighet för gymnasieundervisning/tidigare behörighet som äldre lektor

2 981,47

2 953,31

4 04 04 02 5

Lektor vid vuxengymnasium och vuxenlinje/tid. lärarbeh. för gymnasieundervisn./annan lärarbeh. för vuxengymnasium eller lärarbeh. för grundl. utb.

2 842,65

2 815,75

4 04 04 02 7

Lektor i vuxengymnasium eller vuxenlinje/högskoleexamen

2 403,80

2 381,08

4 04 04 02 6

Lektor vid vuxengymnasium eller vuxenlinje/annan än ovan nämnd

2 127,41

2 107,30

4 04 07 05 0

Timlärare/högre högskoleexamen och lärarbehörighet för gymnasieundervisning eller tidigare behörighet som äldre lektor

2 981,47

2 953,31

4 04 07 05 1

Timlärare/tidigare lärarbehörighet för gymnasieundervisning eller annan lärarbeh. för vuxengymnasium eller lärarbeh. för grundläggande utbildning

2 583,64

2 559,22

4 04 07 05 3

Timlärare/högskoleexamen

2 295,21

2 273,50

4 04 07 05 4

Timlärare/annan än ovan nämnd

2 126,33

2 106,25

Arvoden

 

€/gång

 
 

Förhör av privatelev (per ämne, bilaga 2 § 9 mom. 2)

114,30

 
 

Delförhör av privatelev (tillämpningsanvisningen, bilaga 2 § 9 mom. 2)

38,17

 
 

Förhandsgranskning och bedömning av en privatelevs studentskrivning,
(bilaga 2 § 9 mom. 5)

38,17

 
       
DEL C Gemensamma bestämmelser för undervisningspersonal inom yrkesutbildningen  
Grundlöner   I dk II dk
4 09 01 02 4 Rektorer 3 902,83 3 865,43
4 00 03 00 1 Biträdande rektor och vuxenutbildningsföreståndare/högre högskoleexamen 3 706,21 3 670,60
4 00 03 00 2 Biträdande rektor och vuxenutbildningsföreståndare/annan examen 3 577,97 3 543,28
4 00 03 00 3 Studiehandledare/högre högskoleexamen 3 407,97 3 374,92
4 00 03 00 4 Studiehandledare/annan examen 3 309,94 3 278,06
Arvoden   €/gång  
Arvode för förhandsgranskning av studentskrivning (§ 10 mom. 2) 38,08  

DEL C BILAGA 4 Yrkesläroandtalter

   

Grundlöner

 

I dk

II dk

4 09 04 00 1

Lektor i yrkesämnen/lämplig högre högskoleexamen eller lämplig högre yrkeshögskoleexamen

3 102,88

3 073,43

4 09 04 00 2

Lektor i yrkesämnen/lämplig yrkeshögskoleexamen, ingenjörs- eller byggnadsarkit

2 702,02

2 676,38

4 09 04 00 3

Lektor i yrkesämnen/lämplig examen på institutnivå

2 523,07

2 499,17

4 09 04 00 8

Lektor i yrkesämnen/annan lämplig examen eller utbildning

2 464,02

2 440,61

4 09 04 00 5

Lektor i gemensamma ämnen i yrkesläroanstalt /lämplig högre högskoleexamen

2 821,31

2 794,54

4 09 04 00 6

Lektor i gemensamma ämnen i yrkesläroanstalt /annan lämplig examen

2 317,20

2 295,23

4 09 07 01 5

Yrkesläroanstalt/timlärare/yrkesämnen/lämplig högre högskoleexamen eller lämplig högre yrkeshögskoleexamen

3 102,88

3 073,43

4 09 07 01 6

Timlärare/yrkesämnen/lämplig yrkeshögskoleexamen, ingenjörs- eller byggnadsarkitektexamen

2 702,02

2 676,38

4 09 07 01 7

Timlärare/yrkesämnen/lämplig examen på institutnivå

2 523,07

2 499,17

4 09 07 02 2

Timlärare/yrkesämnen/annan lämplig examen eller utbildning

2 464,02

2 440,61

4 09 07 01 9

Timlärare/gemensamma ämnen/högre högskoleexamen

2 821,31

2 794,54

4 09 07 02 0

Timlärare/gemensamma ämnen/annan lämplig examen

2 317,20

2 295,23

DEL C BILAGA 5 Handelsläroanstalter

   

Grundlöner

 

I dk

II dk

4 14 04 00 3

Lektor/högre högskoleexamen eller lämplig högre yrkeshögskoleexamen

2 936,22

2 908,33

4 14 04 00 4

Lektor/lämplig högskoleexamen

2 604,14

2 579,45

4 14 04 00 5

Lektor/annan lämplig examen

2 340,00

2 317,79

4 14 07 01 1

Timlärare/lämplig högre högskoleexamen eller lämplig högre yrkeshögskoleexamen

2 936,22

2 908,33

4 14 07 01 2

Timlärare/lämplig högskoleexamen

2 604,14

2 579,45

4 14 07 01 3

Timlärare/annan lämplig examen

2 340,00

2 317,79

DEL C BILAGA 6 Läroanstalter för konst- och mediekultur

   

Grundlöner

 

I dk

II dk

4 18 04 00 2

Lektor/yrkesämnen/lämplig högre högskoleexamen eller lämplig högre yrkeshögskoleexamen

2 451,04

2 427,77

4 18 04 00 3

Lektor/yrkesämnen/lämplig högskoleexamen

2 325,25

2 303,21

4 18 04 00 4

Lektor/yrkesämnen/lämplig examen på institutnivå

2 309,03

2 287,14

4 18 04 00 5

Lektor/yrkesämnen/annan lämplig examen eller minst tre års lämpliga studier vid konstskola (dans och cirkus)

2 106,81

2 086,81

4 18 04 00 8

Lektor/gemensamma ämnen/högre högskoleexamen

2 451,04

2 427,77

4 18 04 00 9

Lektor/gemensamma ämnen/högskoleexamen

2 309,03

2 287,14

4 18 07 00 2

Timlärare/yrkesämnen/lämplig högre högskoleexamen eller lämplig högre yrkeshögskoleexamen

2 451,04

2 427,77

4 18 07 00 3

Timlärare/yrkesämnen/lämplig högskoleexamen

2 325,25

2 303,21

4 18 07 00 4

Timlärare/yrkesämnen/lämplig examen på institutnivå

2 309,03

2 287,14

4 18 07 00 5

Timlärare/yrkesämnen/annan lämplig examen eller minst tre års lämpliga studier vid konstskola (dans och cirkus)

2 106,81

2 086,81

4 18 07 00 8

Timlärare/gemensamma ämnen/högre högskoleexamen

2 451,04

2 427,77

4 18 07 00 9

Timlärare/gemensamma ämnen/högskoleexamen

2 309,03

2 287,14

DEL C BILAGA 7 Social- och hälsavårdsläroanstalter

   

Grundlöner

 

I dk

II dk

4 16 04 00 5

Lektor/lämplig högre högskoleexamen eller lämplig högre yrkeshögskoleexamen

3 227,97

3 197,02

4 16 04 00 6

Lektor/annan

3 073,32

3 043,80

4 16 07 00 5

Timlärare/lämplig högre högskoleexamen eller lämplig högre yrkeshögskoleexamen

3 227,97

3 197,02

4 16 07 00 6

Timlärare/annan

3 073,32

3 043,80

DEL C BILAGA 8 Läroanstalter för skogsbruk och trähushållning

Grundlöner

 

I dk

II dk

4 19 04 00 8

Lektor/yrkesämnen/lämplig högre högskoleexamen eller lämplig högre yrkeshögskoleexamen

3 253,16

3 222,28

4 19 04 00 9

Lektor/yrkesämnen/lämplig högskoleexamen eller ingenjörsexamen

2 970,54

2 942,35

4 19 04 01 0

Lektor/yrkesämnen/lämplig examen på institutnivå

2 884,56

2 857,22

4 19 04 01 8

Lektor/yrkesämnen/annan lämplig examen eller utbildning

2 697,15

2 671,54

4 19 04 01 4

Lektor/gemensamma ämnen/högre högskoleexamen

3 124,42

3 094,78

4 19 04 01 5

Lektor/gemensamma ämnen/högskoleexamen

2 884,56

2 857,22

4 19 07 00 8

Timlärare/yrkesämnen/lämplig högre högskoleexamen eller lämplig högre yrkeshögskoleexamen

3 253,16

3 222,28

4 19 07 00 9

Timlärare/yrkesämnen/lämplig högskoleexamen eller ingenjörsexamen

2 970,54

2 942,35

4 19 07 01 0

Timlärare/yrkesämnen/lämplig examen på institutnivå

2 884,56

2 857,22

4 19 07 01 8

Timlärare/yrkesämnen/annan lämplig examen eller utbildning

2 697,15

2 671,54

4 19 07 01 4

Timlärare/gemensamma ämnen/högre högskoleexamen

3 124,42

3 094,78

4 19 07 01 5

Timlärare/gemensamma ämnen/ högskoleexamen

2 884,56

2 857,22

DEL C BILAGA 9 Sjöfartsläroanstalter

   

Grundlöner

 

I dk

II dk

4 20 04 00 3

Laboratorieingenjör

2 808,98

2 782,29

4 20 04 01 0

Lektor/sjöfartsämnen och tekniska ämnen/lämplig högre högskoleexamen eller lämplig högre yrkeshögskoleexamen

3 065,05

3 035,96

4 20 04 01 1

Lektor/sjöfartsämnen och tekniska ämnen/annan examen

2 871,46

2 844,22

4 20 04 00 8

Lektor/yrkesundervisning

2 294,68

2 272,90

4 20 04 00 9

Lektor/arbetsundervisning

2 191,10

2 170,35

4 20 04 00 4

Lektor/gemensamma ämnen/högre högskoleexamen

2 821,44

2 794,64

4 20 04 00 5

Lektor/gemensamma ämnen/lägre högskoleexamen

2 510,43

2 486,65

4 20 04 00 6

Lektor/gemensamma ämnen/annan examen

2 456,45

2 433,16

4 20 07 01 0

Timlärare/sjöfartsämnen och tekniska ämnen/lämplig högre högskoleexamen eller lämplig högre yrkeshögskoleexamen

3 065,05

3 035,96

4 20 07 01 1

Timlärare/sjöfartsämnen och tekniska ämnen/annan examen

2 871,46

2 844,22

4 20 07 00 8

Timlärare/yrkesundervisning

2 294,68

2 272,90

4 20 07 00 9

Timlärare/arbetsundervisning

2 191,10

2 170,35

4 20 07 00 4

Timlärare/gemensamma ämnen/högre högskoleexamen

2 821,44

2 794,64

4 20 07 00 5

Timlärare/gemensamma ämnen/lägre högskoleexamen

2 510,43

2 486,65

4 20 07 00 6

Timlärare/gemensamma ämnen/annan examen

2 456,45

2 433,16

DEL F BILAGA 10 Musikläroanstalter

Nedre gräns

Övre gräns

Nedre gräns

Övre gräns

Uppgiftsrelaterad lön

I dk

I dk

II dk

II dk

4 08 01 00 2

Rektorer

3 617,69

4 554,72

3 582,96

4 510,98

4 08 02 00 5

Biträdande rektorer

3 255,49

4 024,68

3 224,22

3 986,05

           

Grundlöner

 

I kl

 

II kl

 

4 08 04 01 2

Lärare/lämplig högre högskoleexamen eller lämplig högre yrkeshögskoleexamen

2 491,95

 

2 468,24

 

4 08 04 01 4

Lärare/lämplig yrkeshögskoleexamen, påbyggnadsexamen vid konservatorium eller tidigare lektorsbehörighet

2 426,75

 

2 403,66

 

4 08 04 01 3

Lärare/annan examen eller tidigare behörighet som lärare eller ackompanjatör

2 183,60

 

2 162,81

 

4 08 04 00 8

Yrkesutbildningslärare

2 491,95

 

2 468,24

 

4 08 07 02 6

Timlärare/lämplig högre högskoleexamen eller lämplig högre yrkeshögskoleexamen

2 282,93

 

2 261,18

 

4 08 07 02 8

Timlärare/lämplig yrkeshög-skoleexamen, påbyggnadsexamen vid konservatorium eller tidigare lektorsbehörighet

2 237,45

 

2 216,13

 

4 08 07 02 7

Timlärare/annan lämplig examen eller tidigare behörighet som lärare eller ackompanjatör

2 081,92

 

2 062,12

 
           

Timarvode för timlärare i bisyssla

€/timme

     

4 08 07 02 9

Lämplig högre högskoleexamen eller lämplig högre yrkeshögskoleexamen

27,52

     

4 08 07 03 0

Lämplig yrkeshögskoleexamen, påbyggnadsexamen vid konservatorium eller tidigare lektorsbehörighet

27,00

     

4 08 07 03 1

Annan lämplig examen eller tidigare behörighet som lärare eller ackompanjatör

25,29

     

DEL F BILAGA 11 Konstskolor
för barn och unga

Nedre gräns

Övre gräns

Nedre gräns

Övre gräns

Uppgiftsrelaterad lön

I dk

I dk

II dk

II dk

4 05 01 00 1

Rektor/lämplig högre högskoleexamen som avlagts vid Konstindustriella högskolan eller vid någon annan högskola

3 159,41

3 683,68

3 135,27

3 648,40

4 05 01 00 2

Rektor/teckningslärarexamen som avlagts vid Konstindustriella högskolan eller vid någon läroanstalt för konstindustri

3 159,41

3 683,68

3 135,27

3 648,40

4 05 04 00 4

Lärare i konstskola, alternativ 1

2 123,85

2 409,22

2 104,73

2 386,18

4 05 04 00 5

Lärare i konstskola, alternativ 2

2 204,73

2 543,14

2 184,71

2 518,81

Timlöner

 

Nedre gräns

Övre gräns

   

4 05 07 04 0

Konstskola för barn och unga/timlärare

24,19

30,98

   

DEL F BILAGA 12 Medborgarinstitut

Nedre gräns

Övre gräns

Nedre gräns

Övre gräns

Grundlöner

 

I dk

I dk

II dk

II dk

4 06 01 00 1