UKTA

2017

Kommunalt tjänste- och arbetskollektivavtal för undervisningspersonal

I Tillämpning

§ 1 Tillämpningsområde och giltighet

mom. 1

Dessa avtalsbestämmelser tillämpas som anställningsvillkor på yrkesgrupperna nedan, om detta har överenskommits med huvudförtroendemannen i fråga.

mom. 2

Avtalsbestämmelserna är i kraft 1.8.2014–31.7.2018.

mom. 3

I övrigt tillämpas det gällande kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet för undervisningspersonal (UKTA) i tillämpliga delar.