Bilaga 1 Grundtimlöner och löner för unga arbetstagare

Grundtimlönerna t.o.m. 30.4.2018

Lönegrupp

€/timme

I A

12,42–14,44

I B

11,05–13,05

I C

10,24–11,66

II A

9,81–10,75

II B

9,62–10,30

III

9,37–10,07

IV

8,67

O

8,91

Lönerna för arbetstagare under 18 år t.o.m. 30.4.2018

 

€/timme

 

8,10–8,32

Grundtimlönerna från 1.5.2018

Lönegrupp

€/timme

I A

12,62–14,64

I B

11,23–13,23

I C

10,41–11,83

II A

9,96–10,90

II B

9,77–10,45

III

9,52–10,22

IV

8,82

O

9,06

Lönerna för arbetstagare under 18 år från 1.5.2018

 

€/timme

 

8,25–8,47