TTES 2018–2019, voimassa 1.2.2018 lukien

Kunnallisen tuntipalkkaisen henkilöstön työehtosopimuksen (TTES) piirissä on 8 000 työntekijää. Tuntipalkkausta käytetään kausiluonteisissa työtehtävissä, kuten katujen kunnossa- ja puhtaanapitotöissä, puisto- ja puutarhatöissä ja erilaisissa rakennus- ja asennustöissä.

Verkkojulkaisun ISBN 978-952-293-564-9
 


21.5.2018 Työvapaat ja työntekijän erinäiset etuudet -kappaleessa 61 §:n (sairausajan palkka) 1 momentin soveltamisohjetta on täsmennetty niin, että vanhan ohjeen 2. ja 3. kappaleet on poistettu ja tilalle on laitettu 3 uutta kappaletta.

(18.6.2019) Vuosilomaluvun kaaviokuvaa vuosiloman antamisesta on muutettu vastaamaan sopimusmääräyksiin tehtyjä muutoksia.