Suomeksi
TIM-AKA
TIM-AKA 2018–2019, i kraft från 1.2.2018

Bilaga 2 Inplacering i lönegrupper

Lönegrupp I A

Mycket erfaren yrkesarbetare

Arbetet förutsätter

 • särskild yrkes-, planerings- och tillämpningsförmåga
 • mycket gedigen erfarenhet och/eller yrkesutbildning.

Till denna grupp hör till exempel

 • arbetstagare med arbetsledaransvar
 • specialyrkesmän
 • arbetstagare med många sysslor i krävande uppgifter.

Lönegrupp I B

Äldre yrkesarbetare

Arbetet förutsätter

 • självständighet och mångsidighet
 • behärskande av något krävande yrkesarbete eller grundläggande yrkeskunskap i flera yrken
 • gedigen erfarenhet och/eller yrkesutbildning

Till denna grupp hör till exempel

 • bilmontörer, bilelmontörer, finmekaniker, svetsare, fräsare, målare, plåtslagare, telefonmontörer, rörmontörer, snickare, smeder, svarvare, elmontörer, maskinmontörer, filare och övriga motsvarande yrken.
 • Se § 36 i fråga om arbetserfarenhetens och yrkesutbildningens inverkan på tillämpningen av lönegruppen.
 • Äldre yrkesarbetare i mycket krävande uppgifter som förutsätter yrkesutbildning eller erfarenhet inom park- och trädgårdsskötsel.
 • Äldre yrkesarbetare i mycket krävande uppgifter som förutsätter gedigen erfarenhet av underhålls- och reparationsarbete på idrottsplaner, friluftsanläggningar och friluftsområden.
 • Maskinanvändare som använder tre eller flera olika arbetsmaskiner eller enligt arbetsgivarens önskan endast en maskin (väghyvel eller grävmaskin).

Lönegrupp I C

Äldre arbetare

Arbetet förutsätter

 • självständighet och mångsidighet
 • grundläggande yrkeskunskap
 • erfarenhet eller yrkesutbildning

Till denna grupp hör till exempel

 • äldre arbetare i krävande uppgifter som förutsätter yrkesutbildning inom park- och trädgårdsbranschen eller mycket gedigen erfarenhet.
 • äldre arbetare i krävande underhålls- och reparationsarbete på idrottsplaner, friluftsanläggningar och friluftsområden som förutsätter erfarenhet.
 • special- och lastbilschaufförer.
 • maskinanvändare som använder två stora arbetsmaskiner eller flera små (traktor, sopmaskin e.d.).

Lönegrupp II A

Yngre yrkesarbetare

Till denna grupp hör andra än i lönegrupp I A och I B angivna yngre yrkesarbetare, chaufförer och maskinanvändare i arbeten som utvecklar yrkesfärdigheten.

Se § 36 mom. 1 i fråga om arbetserfarenhetens och utbildningens inverkan på tillämpningen av lönegruppen.

Lönegrupp II B

Krävande diverse- och hjälparbeten

Till denna grupp hör arbetstagare som arbetar i krävande diverse- och hjälparbeten eller kontinuerligt under menliga förhållanden.

Lönegrupp III

Övriga hjälparbeten

Till denna grupp hör medhjälpare till yrkesarbetarna och arbetstagare som utför enkla arbeten som man kan lära sig nästan genast.

Lönegrupp IV

Tillfälliga arbetstagare

Till denna grupp hör tillfälliga säsongarbetare i rengöringsarbeten, trädgårds- och med dessa jämförbara arbeten samt sådana tillfälliga arbetstagare i högst sex månaders anställningsförhållande vilka inte innehar den yrkeskunnighet och/eller arbetserfarenhet som krävs för en uppgift som avses i lönegrupperna I–III.

Lönegrupp O

Läroavtal

Till denna grupp hör elever som har ingått läroavtal.


Tillämpningsanvisning

Om personen har ett arbetsavtalsförhållande när läroavtalet ingås och uppgifternas svårighetsgrad förblir densamma, sänks grundtimlönen inte.