2018– 2019

TS

2018–2019

Kommunalt tjänste- och arbetskollektivavtal för teknisk personal

TS 2018–2019, i kraft från 1.2.2018

Det kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet för teknisk personal (TS) tillämpas på cirka 23 000 anställda.

Avtalets största yrkesgrupp är personalen inom brand- och räddningsväsendet. Övriga yrkesgrupper är bland annat fastighetsskötare, byggmästare och ingenjörer.

Nätpublikation ISBN 978-952-293-578-6