Suomeksi

LÄKTA 2022–2025

Tjänste- och arbetskollektivavtalet för läkare
 • Bläddra i avtalets kapitel ÖppnaStäng
  III Arbetstid

  Tillämpliga bestämmelser

  § 1 Tillämpliga bestämmelser i arbetstidskapitlet i VÄLKA

  Förutom detta avtal tillämpas även följande bestämmelser i arbetstidskapitlet (kap. III) i VÄLKA:

  VÄLKA
  paragraf

  VÄLKA
  sakfråga

  Undantag från tillämpningen av VÄLKA

  § 1

  Principen om effektiv användning av arbetstiden

   

  § 3

  Avvikelser från arbetstidsbestämmelserna

   

  § 4 mom. 2

  Vissa specialsituationer

   

  § 12

  Dygnets början m.m.

   

  § 18 och § 19 mom. 1 och 2

  Ersättningar för obekväm arbetstid

  Till den som beordrats jour eller utför sådant kliniskt mertidsarbete som avses i bilagorna betalas inte ersättningar enligt VÄLKA. Se bestämmelserna i bilagorna. 

  § 20

  Allmänna förutsättningar för arbetstidsersättning 

   

  § 21

  Begränsningar för arbetstidsersättningar

  Till personer i ledande ställning betalas ersättningar för jour och kliniskt mertidsarbete enligt bilagorna. Se § 11 nedan.

  § 27

  Utjämningsschema för arbetstiden

  Se även bestämmelsen om arbetstidshandlingar i § 15 nedan. 

  § 30

  Arbetstidsbank

   

  § 31

  Flexibel arbetstid

   

  § 32 mom.1

  Villkor för flexibel arbetstid

   

  § 33 

  Gränser för överskridning eller underskridning av den ordinarie arbetstiden (saldo)

   

  § 34

  Mertids- och övertidsarbete vid flexibel arbetstid

  Mertids- och övertidsersättningarna bestäms enligt § 8 och 10 i detta kapitel.

  § 35

  Anställningens upphörande vid flexibel arbetstid