Suomeksi
LÄKTA
LÄKTA, i kraft från 1.2.2017

Bilaga 4 Sjukhustandläkare

§ 1 Lönesättningen från 1.1.2016

Sjukhustandläkarens tjänstebeteckning/uppgift

Grundlön €/mån.

1
Övertandläkare/tandläkare i motsvarande ställning vid universitetssjukhus
I punkt 1–3 förutsätts tandläkaren ha specialtandläkar-/
specialistläkarrättigheter lämpliga för uppgiften
L4SH1000


5 610,48

2
Övriga övertandläkare och biträdande övertandläkare/tandläkare i motsvarande ställning
L4SH2000
5 096,24

3
Specialtandläkare
L4SH50004 492,87

4
ST-tandläkare/läkartandläkare
4.1
En legitimerad tandläkare som i sammanlagt minst 3 år har utövat tandläkaryrket i en tjänst/uppgift som kräver legitimering
I fråga om arbetserfarenhetstillägg tillämpas AKTA kap. II § 12. För tillägget godkänns som anställning endast arbete som legitimerad tandläkare.
L4SH7003
4.2
Legitimerad tandläkare
L4SH7000

3 783,36


3 302,66


Tillämpningsanvisning

I fråga om tillämpningen av lönesättningen, se tillämpningsanvisningarna 1 och 2 för § 1 i bilaga 2  och tillämpningsanvisningen för § 1 i bilaga 3.

§ 2 Åtgärdsarvoden för ordinarie arbetstid och kliniskt mertidsarbete

Till sjukhustandläkare i huvudtjänst betalas åtgärdsarvode för varje åtgärd som nämns i åtgärdskatalogen för sjukhustandläkare:

Ersättningstabell från 1.1.2016

 

 

Ordinarie arbetstid

Kliniskt mertidsarbete

Åtgärdsgrupp


 

Legitimerade tandläkare

 

Tandläkare med specialtandläkar-rättigheter

Heltidsarbetande tandläkare med specialtandläkar-rättigheter

 

Arvode, €

Arvode, €

Arvode, €

SHL 1

3,13

SHL 2

8,15

SHL 3

9,55

SHL 4

0,86

1,80

14,06

SHL 5

1,04

2,16

18,40

SHL 6

1,30

2,70

27,94

SHL 7

1,74

3,59

27,94

SHL 8

2,58

5,17

49,54

SHL 9

3,10

6,19

51,60

SHL 10

3,61

7,23

56,77

SHL 11

5,17

10,83

67,09

SHL 12

7,43

15,49

90,82

SHL 13

9,40

19,61

SHL 14

11,66

24,77

SHL 15

16,51

30,96

SHL 16

26,04

53,97

 

Tillämpningsanvisning

Om flera tandläkare deltar i ett kirurgiskt ingrepp betalas till den huvudansvarige åtgärdsarvoden enligt taxan för tandläkare med specialtandläkarrättigheter, och till de övriga enligt taxan för legitimerade tandläkare.

Utbetalningen av åtgärdsarvode förutsätter att tandläkaren utför åtgärden m.m. helt självständigt och på eget ansvar. Tandläkare i specialiseringsskedet anses kunna arbeta självständigt och på eget ansvar efter en s.k. inlärningsperiod som avtalas lokalt.


§ 3 Besöksarvoden för kliniskt mertidsarbete

Till sådana sjukhustandläkare i huvudtjänst som arbetar full arbetstid och har specialtandläkarrättigheter betalas besöksarvode för varje patient under kliniskt mertidsarbete enligt följande:

 Ersättningstabell från 1.1.2016
 

Patientbesök

Arvode/€

Patientbesök hos tandläkaren

3,38

Separat besök av tandläkare hos patienten (tandläkaren tillkallas under sin lediga tid efter att ha lämnat arbetsplatsen)

21,28

Ett besök som varar över 45 min., tillägg för varje påbörjad kvartstimme (vid separat besök hos patienten inräknas restiden i besökstiden)

5,33

§ 4 Tillämpning av vissa bestämmelser i allmänna delen och bilaga 3

Utöver vad som sägs ovan tillämpas bestämmelserna om jourersättningar i § 13 och 14 i allmänna delen samt de bestämmelser i bilaga 3 som gäller anställningsvillkoren för innehavare av bitjänst vid universitetssjukhus.

Här avsedda innehavare av bitjänst är

 

 

Grundlön €/mån.

L4SH9003 

Specialtandläkare (biträdande lärare/överassistent/
lektor/avdelningstandläkare)
 

30 % av grundlönen i bilaga 4 § 1 punkt 3 (specialtandläkare)

L4SH9004


 

ST-tandläkare (assistent)

 

20 % av grundlönen i bilaga 4 § 1 punkt 3 (specialtandläkare)


Tillämpningsanvisning

Angående bitjänster för övertandläkare och biträdande övertandläkare (professorer) utanför lönesättningen, se tillämpningsanvisningen för § 4 i bilaga 3.