Suomeksi

Förteckningar över KT:s cirkulär år 1996–1999

På webben finns cirkulären från 1996–1999 bara som förteckningar.

Cirkulär 1999

Nr

Datum

Till

Ärende

1

4.1

Till kommunstyrelserna och samkommunerna

Mod, samarbete och omvärdering – rapport om utveckling av tekniska avtalets lönesystem

2

4.1

Till kommunstyrelserna och samkommunerna

Cirkulärlistan för år 1998

3

18.1

Till kommunstyrelserna och samkommunerna

Tillägg och kompletteringar till delackordlönesättningen i bilaga 6 till arbetskollektivavtalet för timavlönade 1998–1999

4

19.1

Till kommunstyrelserna och samkommunerna

Nya semesterbestämmelser

5

9.2

Till kommunstyrelserna och samkommunerna

Kommunalt tjänste- och arbetskollektivavtal för undervisningssektorn 1999

6

19.2

Till kommunstyrelserna och samkommunerna

Kurser för fackorganisationernas förtroendemän som kommunernas pensionsförsäkring ordnar 1999

7

2.3

Till kommunstyrelserna och samkommunerna

Viktiga punkter som bör utvecklas inom lönesystemet i avtalet för den tekniska sektorn år 1999

8

10.3

Till kommunstyrelserna och samkommunerna

Tjänste- och arbetskollektivavtal om ekonomisk förmån som motsvarar grupplivförsäkring

9

10.3

Till kommunstyrelserna och samkommunerna

Storleken på ersättningar för måltidskostnader enligt utbildningsavtalet

10

30.3

Till kommunstyrelserna och samkommunerna

Fastställande av priset per sotningsenhet

11

13.4

Till kommunstyrelserna och samkommunerna

Tjänste- och arbetskollektivavtal om undervisningsskyldighet i vissa fall för undervisningspersonalen inom social- och hälsovårdssektorn och om semesterbestämmelserna för yrkesutbildningscentrer för vuxna

12

20.4

Till kommunstyrelserna och samkommunerna

XII arbetsmarknadsseminariet i Raumo

13

23.4

Till kommunstyrelserna och samkommunerna

Seminariet i Villmanstrand 1999

14

10.6

Till kommunstyrelserna och samkommunerna

Hur moderskaps- och föräldraledighet räknas till tiden för
erfarenhetstillägg

15

28.9

Till kommunstyrelserna och samkommunerna

Fackutbildning: Ändringar 1999 och godkänd utbildning 2000

16

28.9

Till kommunstyrelserna och samkommunerna

Pristävling för uppföljning av den personalekonomiska utvecklingen

17

12.10

Till kommunstyrelserna och samkommunerna

Sjukhusläkarnas nya åtgärdsklassifikation

18

1.11

Till kommunstyrelserna och samkommunerna

Gamla pensioner år 2000

19

3.11

Till kommunstyrelserna och samkommunerna

Offentlighet i fråga om löneuppgifter och matrikel

20

15.11

Till kommunstyrelserna och samkommunerna

Tidningen Kuntatyönantaja till varje arbetsenhet

21

15.11

Till kommunstyrelserna och samkommunerna

Brandmannaförbundet SPAL ry:s anslutning till Förhandlingsorganisationen för Teknik och Grundservice FKT rf

22

10.12

Till kommunstyrelserna och samkommunerna

Ändringar i lagen om skydd i arbete och lagen om tillsynen över arbetarskyddet och om sökande av ändring i arbetarskydds­ärenden

23

10.12

Till kommunstyrelserna och samkommunerna

Justering av ersättningarna för resekostnader 1.1.2000

24

31.12

Till kommunstyrelserna och samkommunerna

Cirkulärlistan för år 1999

Cirkulär 1998

Nr

Datum

Till

Ärende

1

12.1

Till kommunstyrelserna
och samkommunerna

Tillämpningsdirektiv för det kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet för undervisningssektorn 1998-1999

2

19.1

Till kommunstyrelserna
och samkommunerna

Beställning av tjänste- och arbetskollektivavtalen 1998-1999

2
tillägg 1

5.6

Till kommunstyrelserna
och samkommunerna

De svenska upplagorna av tjänste- och arbetskollektivavtalen för 1998-1999

2
tillägg 2

1.9

Till kommunstyrelserna
och samkommunerna

Läkaravtalet 1998-1999

3

19.1

Till kommunstyrelserna

Fastställande av priset per sotningsenhet

4

16.1

Till kommunstyrelserna
och samkommunerna

Ändringar som gäller den godkända fackliga utbildningen 1998

5

16.1

Till kommunstyrelserna
och samkommunerna

Tillämpningsdirektiv till det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet 1998B1999

6

20.1

Till kommunstyrelserna
och samkommunerna

Kurser för fackorganisationernas förtroendemän som kommunernas pensionsförsäkring ordnar 1998

7

23.1

Till kommunstyrelserna
och samkommunerna

Avtal om förfaringssätten i statistiksamarbetet

8

26.1

Till kommunstyrelserna
och samkommunerna

Stöd för projekt som är förenliga med EU:s jämställdhetsprogram

9

26.1

Till kommunstyrelserna
och samkommunerna

Nya metod- och tidsstandarder för städfunktionen

10

30.1

Till kommunstyrelserna
och samkommunerna

Iakttagande av det allmänna avtalet

11

3.2

Till kommunstyrelserna
och samkommunerna

Finlands Läkarförbunds strejkvarsel till sjukhusen

12

20.2

Till kommunstyrelserna
och samkommunerna

Avtalsbestämmelser för familjedagvårdare fr.o.m. 1.1.1998

13

20.2

Till kommunstyrelserna
och samkommunerna

Kunnallinen opetusalan virka- ja työehtosopimus 1998-1999 (finns endast på finska)

14

25.2

Till kommunstyrelserna
och samkommunerna

Fackorganisationernas ställning när förhandlingar förs och avtal ingås om anställningsvillkoren för brand- och räddningspersonal

15

25.2

Till kommunstyrelserna 

Avslutande av Finlands Specialteknikers
Förbund SETELI rf:s strejk

16

11.3

Till kommunstyrelserna
och samkommunerna

Läkaravtalet 1998-1999

17

19.3

Till kommunstyrelserna
och samkommunerna

Seminariet i Villmanstrand 1998

18

23.3

Till kommunstyrelserna
och samkommunerna

Tjänste- och arbetskollektivavtal om ekonomisk förmån som motsvarar grupplivförsäkring

19

3.4

Till kommunstyrelserna
och samkommunerna

SETELIs och SPALs ställning på loka nivå

20

3.4

Till kommunstyrelserna
och samkommunerna

Finlands Maskinbefälsförbund inställde stridsåtgärd

21

6.4

Till kommunstyrelserna
och samkommunerna

XI Arbetsmarknadsseminariet i Raumo

22

6.4

Till kommunstyrelserna
och samkommunerna

Vissa anvisningar för ordnande av familjedagvård i familjedagvårdarens hem

23

18.5

Till kommunstyrelserna
och samkommunerna

De avtalsenliga förhöjningarna och budgeterna

24

12.6

Till kommunstyrelserna
och samkommunerna

Verkställande av arbetsdomstolens dom om erfarenhetstillägg och förnyandet av semesterbestämmelserna

25

15.6

Till kommunstyrelserna
och samkommunerna

Ändringar som gäller familjeledighet i lagen om arbetsavtal

26

20.8

Till kommunstyrelserna
och samkommunerna

C-lönetabellerna fr.o.m. 1.1.1999 och de lönebestämmelser i avtalet vilka ändrats för tjänsteinnehavarna 1.8.1998

27

21.8

Till kommunstyrelserna
och samkommunerna

Nya metod- och tidsstandarder för städfunktionen

28

4.9

Till kommunstyrelserna
och samkommunerna

Rapport från centralorganisationernas arbetstidsarbetsgrupp

29

14.9

Till kommunstyrelserna
och samkommunerna

Pristävling för utveckling av arbetsförmåga och personalekonomi

30

18.9

Till kommunstyrelserna
och samkommunerna

Kommunarbetsgivardagarna 1999

31

25.9

Till kommunstyrelserna
och samkommunerna

Lönejusteringar 1.1.1999 enligt de kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalen 1998-1999

32

6.10

Till kommunstyrelserna
och samkommunerna

Lönejusteringar enligt arbetskollektivavtalet för timavlönade 1998B1999 som skall ske 1.1.1999 eller vid ingången av den lönebetalningsperiod som börjar därefter

33

15.10

Till kommunstyrelserna
och samkommunerna

Fackutbildningen: Ändringar 1998 och godkänd utbildning 1999

34

19.10

Till kommunstyrelserna
och samkommunerna

Tillägg till cirkulär 26/1998 och en rättelse

35

19.10

Till kommunstyrelserna
och samkommunerna

Finlands Maskinbefälsförbund rf:s och Finlands Brandmannaförbund SPAL rf:s fackföreningskurser hösten 1998

36

3.11

Till kommunstyrelserna
och samkommunerna

Ändringar i avtalsbestämmelserna om familjeledigheter

37

30.11

Till kommunstyrelserna
och samkommunerna

Gamla pensioner år 1999

38

30.11

Till kommunstyrelserna
och samkommunerna

Kommunarbetsgivardagarna 1999 närmar sig

39

8.12

Till kommunstyrelserna
och samkommunerna

Fackutbildning år 1999 för Finlands Maskinbefälsförbund rf och brandmannaförbundet Suomen Palomiesliitto ry

40

10.12

Till kommunstyrelserna
och samkommunerna

Justering av ersättningarna för resekostnader 1.1.1999

41

10.12

Till kommunstyrelserna
och samkommunerna

Kuntatyönantaja - Facktidningen för kommunala arbetsgivare

42

17.12

Till kommunstyrelserna
och samkommunerna

Nya metod- och tidsstandarder för städfunktionen

43

18.12

Till kommunstyrelserna
och samkommunerna

Utredning över brand- och räddningspersonalens arbetstider 1998

44

22.12

Till kommunstyrelserna
och samkommunerna

Rekommendation om införande av euro i löneadministrationen

Cirkulär 1997

Nr

Datum

Till

Ärende

1

7.1

Till kommunstyrelserna och samkommunerna

Kompletteringar till delackordslönesättningarna i bilaga 6 i
arbetskollektivavtalet för timavlönade 1995–1996

2

15.1

Till kommunstyrelserna och samkommunerna

Projekten i EU:s fjärde jämställdhetsprogram – ansökningarna om stöd bör lämnas in före 31.1.1997

3

17.1

Till kommunstyrelserna och samkommunerna

Kommunalt tjänste- och arbetskollektivavtal för undervisningssektorn/yrkesläroanstalter

4

3.2

Till kommunstyrelserna och samkommunerna

Nya metod- och tidsstandarder för städfunktionern

5

14.2

Till kommunstyrelserna och samkommunerna

Samarbetsbestämmelserna har förnyats

6

18.2

Till kommunstyrelserna och samkommunerna

Gällande bestämmelser i kommunala sektorns tjänste- och
arbetskollektivavtal

7

19.3

Till kommunstyrelserna och samkommunerna

Det X arbetsmarknadsseminariet i Raumo

8

24.3

Till kommunstyrelserna och samkommunerna

Kurser våren 1997 för fackorganisationernas förtroendemän som ordnas av kommunernas pensionsförsäkring

9

24.3

Till kommunstyrelserna och samkommunerna

Det nya arbetarskydds- och arbetsmiljöavtalet för den kommunala sektorn och det kommande arbetarskyddsvalet

10

29.4

Till kommunstyrelserna och samkommunerna

20-årsjubileumsseminarium i Villmanstrand 1997

11

9.5

Till kommunstyrelserna och samkommunerna

Allmänt direktiv av delegationen för kommunala samarbetsärenden KYNK om samarbete inom utvecklingsprojekt samt direktiv om uppbörden av tjänsteinnehavar- och arbetstagarorganisationernas medlemsavgifter

12

15.5

Till kommunstyrelserna och samkommunerna

Perioden för uträkning av maximiantalet övertidstimmar inom läkaravtalets tillämpningsområde

13

21.5

Till kommunstyrelserna och samkommunerna

Storleken på ersättningar för måltidskostnader enligt utbildningsavtalet

14

26.5

Till kommunstyrelserna och samkommunerna

Nya metod- och tidsstandarder för städfunktionen

15

26.5

Till kommunstyrelserna och samkommunerna

Löneombudsman

16

2.6

Till kommunstyrelserna och samkommunerna

Handbok i anställningsfrågor 1997, grundskolans undervisningspersonal

17

4.6

Till kommunstyrelserna och samkommunerna

Tjänste- och arbetskollektivavtal om ekonomisk förmån som motsvarar grupplivförsäkring

18

6.6

Till kommunstyrelserna och samkommunerna

Ändringar i grundskolelagen, gymnasielagen, lagen om vuxengymnasier, lagen om yrkesläroanstalter och lagen om yrkeshögskolestudier

19

9.6

Till kommunstyrelserna och samkommunerna

Ändrad arbetslagstiftning

20

18.6

Till kommunstyrelserna och samkommunerna

Tidpunkten för begynnande av brandmannastrejken för medlemmarna i SPAL och strejkgränserna (cirkuläret har ej översatts till svenska)

21

9.9

Till kommunstyrelserna och samkommunerna

Utveckling av lönesystemet i avtalet för tekniska sektorn

22

22.9

Till kommunstyrelserna och samkommunerna

Fackutbildning: Ändringar 1997 och godkänd utbildning 1998

23

16.10

Till kommunstyrelserna och samkommunerna

Beviljande av tjänstledighet för personer som för viss tid övergår i Europeiska unionens tjänst

24

22.10

Till kommunstyrelserna och samkommunerna

Frågor i samband med SPAL-medlemmarnas strejkhot inom brandsektorn

25

30.10

Till kommunstyrelserna och samkommunerna

Frågor kring de två på varandra följande strejkhoten inom brandsektorn

26

7.11

Till kommunstyrelserna och samkommunerna

Gamla pensioner år 1998

27

10.11

Till kommunstyrelserna och samkommunerna

Även Setelis nya strejkvarsel förutsätter förhandlingar om strejkgränserna för att människornas liv och hälsa skall kunna tryggas

28

10.11

Till kommunstyrelserna och samkommunerna

Kommunen svarar för skyddet i arbetet och organisationsfriheten för personalen vid brandverken, även vid och efter en eventuell strejk

29

21.11

Till kommunstyrelserna och samkommunerna

Kommunen för utreda vilka SPAL-medlemmar och SPAL-föreningar som fortfarande är fredspliktiga

30

24.11

Till kommunstyrelserna och samkommunerna

Kuntatyönantaja – facktidningen för kommunala arbetsgivare

31

17.12

Till kommunstyrelserna och samkommunerna

Det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet 1998–1999

32

18.12

Till kommunstyrelserna och samkommunerna

Avtalet för tekniska sektorn 1998–1999 och det kommunala arbetskollektivavtalet för timavlönade 1998–1999

33

18.12

Till kommunstyrelserna och samkommunerna

Det kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet för undervisningssektorn 1998–1999

34

17.12

Till kommunstyrelserna och samkommunerna

Ändringar i det allmänna avtalet om samarbetsförfarande; avtalet om befrielse och ersättning av inkomstbortfall för arbetarskyddsfullmäktige; lagen om ändring av 9 § lagen om skydd i arbete i kraft fr.o.m. 1.1.1998

35

31.12

Till kommunstyrelserna och samkommunerna

Cirkulärlistan för år 1997

Cirkulär 1996

Nr

Datum

Till

Ärende

1

5.1

Till kommunstyrelserna och samkommunerna

Läkaravtalet 1996-1997

2

12.1

Till kommunstyrelserna och samkommunerna

Rekommendation om utbildning för förtroendemän som anordnas av kommunernas pensionsförsäkring

3

15.1

Till kommunstyrelserna och samkommunerna

Kurser våren 1996 för fackorganisationernas förtroendemän som ordnas av kommunernas pensionsförsäkring

4

18.1

Till kommunstyrelserna och samkommunerna

Ersättning för måltidskostnader och kurskostnader enligt utbildningsavtalet

5

1.2

Till kommunstyrelserna och samkommunerna

Nya metod- och tidsstandarder för städfunktionen

6

2.2

Till kommunstyrelserna och samkommunerna

Hur den tid som berättigar till tjänstetillägg inverkar på semestern

7

12.2

Till kommunstyrelserna och samkommunerna

"Teknisten sopimuksen filosofia": effektiv verksamhet genom löneutveckling

8

9.2

Till kommunstyrelserna och samkommunerna

De ändrade bestämmelserna i läkaravtalet 1995-1997

9

12.2

Till kommunstyrelserna och samkommunerna

Lagen om extra arbetslöshetsförsäkringsavgift som skall betalas vid permitteringar 1996

10

14.2

Till kommunstyrelserna och samkommunerna

Anvisningar för erfarenhetstillägg och löner till vikarier

11

1.3

Till kommunstyrelserna och samkommunerna

Rehabiliteringsstöd för viss tid

12

26.3

Till kommunstyrelserna och samkommunerna

Kommunerna och försök med arbetstider

13

12.4

Till kommunstyrelserna och samkommunerna

Avtalsförhöjningarna och budgeten

14

15.4

Till kommunstyrelserna och samkommunerna

Det IX arbetsmarknadsseminariet i Raumo

15

16.4

Till kommunstyrelserna och samkommunerna

Åtgärdskatalogen för tandläkare vid hälsocentraler samt motsvarighetstabell för SF- och THL-koder

16

6.5

Till kommunstyrelserna och samkommunerna

Seminariet i Villmanstrand 1996

17

13.5

Till kommunstyrelserna och samkommunerna

Om inställningen till en organisations anvisningar om förhöjningar av lönerna samt om lokala avtal

18

14.5

Till kommunstyrelserna och samkommunerna

Ej längre arvode för uppgifter som hamntillsyningsman

19

3.6

Till kommunstyrelserna och samkommunerna

Finansiering kan sökas för projekt som gäller jämställdhet

20

11.6

Till kommunstyrelserna och samkommunerna

Ändringen av semesterlagen och semesterersättningen för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden

21

13.6

Till kommunstyrelserna och samkommunerna

Justering fr.o.m. 1.8.1996 av bilagorna 1 och 2 till det kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet för undervisningssektorn 1995–1996

22

24.6

Till kommunstyrelserna och samkommunerna

Tjänste- och arbetskollektivavtal om ändring av tjänste- och arbetskollektivavtalen om ekonomisk förmån som motsvarar grupplivförsäkring

23

1.7

Till kommunstyrelserna och samkommunerna

Lag om kommunala tjänsteinnehavares anställningstrygghet

24

8.7

Till kommunstyrelserna och samkommunerna

Ändring av mallen för tjänstestadga och rekommendation till nya bestämmelser om matrikel

25

27.8

Till kommunstyrelserna och samkommunerna

Den nya arbetstidslagen

26

30.8

Till kommunstyrelserna och samkommunerna

Rekommendation om deltidsarbete och delning av arbete inom kommunsektorn

27

4.9

Till kommunstyrelserna och samkommunerna

Tjänste- och arbetskollektivavtal om ändring av det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet 1995-1997 från och med 1.9.1996

27

1.10

Till kommunstyrelserna och samkommunerna

Rättelse till cirkulär A 27/1996

28

12.9

Till kommunstyrelserna och samkommunerna

Den allmänna förhöjningen 1.10.1996 samt kvinnolöne- och låglönepotten

29

20.9

Till kommunstyrelserna och samkommunerna

Arbetskollektivavtal om justering av det kommunala arbetskollektivavtalet 1995-1997 för timavlönade 1.10.1996 eller vid ingången av närmast därpå följande lönebetalningsperiod

30

4.11

Till kommunstyrelserna och samkommunerna

Kvinno- och låglönepotten för undervisningspersonal

30

2.10

Till kommunstyrelserna och samkommunerna

Felaktig bilaga 5 till cirkulär A 30/1996

31

2.10

Till kommunstyrelserna och samkommunerna

Kvinno- och låglönepotten fr.o.m. 1.10.1996 (AKTA)

32

30.9

Till kommunstyrelserna och samkommunerna

Kvinno- och låglönepotten fr.o.m. 1.10.1996 inom läkaravtalets tillämpningsområde

33

1.10

Till kommunstyrelserna och samkommunerna

Tjänste- och arbetskollektivavtal om justering 1.10.1996 av avtalet för tekniska sektorn 1995-1997 (TS-96)

34

30.9

Till kommunstyrelserna och samkommunerna

Tjänste- och arbetskollektivavtal om ändring av avtalet för tekniska sektorn 1995-1997 (TS-96) fr.o.m. 1.9.1996

35

14.10

Till kommunstyrelserna och samkommunerna

Avtalsbestämmelser för familjedagvårdare 1.10.1996

36

15.10

Till kommunstyrelserna och samkommunerna

Tillämpning av arbetstidslagen på läkaravtalets tillämpningsområde

37

28.10

Till kommunstyrelserna och samkommunerna

Skiljedom i intressebevakningen för Suomen Palomiesliittos medlemmar

38

30.10

Till kommunstyrelserna och samkommunerna

Arbetsdomstolens avgörande i tvisten om sjukhusläkarnas jourer

39

4.11

Till kommunstyrelserna och samkommunerna

Beslut om införande av de lönebestämmelser som finns i avtalet för tekniska sektorn bör fattas senast 1.12.1996

40

11.11

Till kommunstyrelserna och samkommunerna

Gamla pensioner år 1997

41

7.11

Till kommunstyrelserna och samkommunerna

Kuntatyönantaja – facktidningen för kommunala arbetsgivare

42

11.11

Till kommunstyrelserna och samkommunerna

Tjänstekollektivavtal om justering 1.12.1996 av bestämmelserna om anställningstrygghet i det kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet 1995-1997 för undervisningssektorn

43

11.11

Till kommunstyrelserna och samkommunerna

Arbetsglädje och framgång (utkommer i februari 1997)

44

12.11

Till kommunstyrelserna och samkommunerna

Giltigheten hos dispenser i fråga om arbetstidslagen och förnyandet av dessa

45

20.11

Till kommunstyrelserna och samkommunerna

Effektivering av verksamhet som upprätthåller arbetsförmågan

46

21.11

Till kommunstyrelserna och samkommunerna

Guide för löneräkning vid grundskolor och gymnasier

47

20.11

Till kommunstyrelserna och samkommunerna

Den nya arbetstidslagens inverkan på avbytarnas arbetstider

48

22.11

Till kommunstyrelserna och samkommunerna

Den nya arbetstidslagens inverkan på vissa arbetstidsscheman inom oavbrutet treskiftsarbete

49

26.11

Till kommunstyrelserna och samkommunerna

Tolktjänster för gravt handikappade

50

4.12

Till kommunstyrelserna och samkommunerna

Fackutbildning: Ändringar 1996 och godkänd utbildning 1997

51

10.12

Till kommunstyrelserna och samkommunerna

Fastställande av priset per sotningsenhet

52

16.12

Till kommunstyrelserna och samkommunerna

Tillämpningsdirektiv fr.o.m. 1.1.1997 för det system med avdrag för avsaknad av behörighet som ingår i bilaga 3-18 i det kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet för undervisningssektorn (U-KTA)

53

18.12

Till kommunstyrelserna och samkommunerna

Justering av ersättning för resekostnader fr.o.m. 1.1.1997

54

20.12

Till kommunstyrelserna och samkommunerna

Arbetsmarknadsdialog på europeisk nivå mellan kommunala arbetsmarknadsparter

55

31.12

Till kommunstyrelserna och samkommunerna

Cirkulärlistan för år 1996