Suomeksi

AKTA 2022–2025

Allmänt tjänste- och arbetskollektivavtal för kommunsektorn
 • Bläddra i avtalets kapitel ÖppnaStäng
  AKTA 2022–2025, i kraft från 1.5.2022

  Bilaga 6 Kostservicepersonal

  § 1 Tillämpningsområde

  Denna bilaga tillämpas på kostservicepersonal.


  Tillämpningsanvisning

  Lednings-, planerings- och sakkunniguppgifter som står utanför lönesättningen

  Den högsta administrativa ledningen inom kommunens eller samkommunens kostservice (t.ex. kostchef) står utanför lönesättningen.

  Planerings-, utvecklings- o.likn. sakkunniguppgifter inom kostservicen står utanför lönesättningen. När lönen bestäms kan i allmänhet lönen för personer med lednings- och chefsuppgifter inom kostservicen användas som referensgrupp.

  Yrkesuppgifter och grundläggande serviceuppgifter som står utanför lönesättningen

  Om en anställd med yrkesuppgifter eller grundläggande serviceuppgifter inom kostservicen också har till exempel städuppgifter, står befattningen i allmänhet utanför lönesättningen. Som referensgrupp kan då i allmänhet utöver kostserviceuppgifterna användas lönen för anställda med städuppgifter.

  I fråga om bestämningen av lönen för anställda utanför lönesättningen, se § 8 med tillämpningsanvisningar i lönekapitlet i AKTA.


  § 2 Lönesättningen för kostservicepersonal

  Ledningen för en enhet eller ett ansvarsområde (06RUO020)

  Ansvar för kostservicen inom en enhet eller ett ansvarsområde samt lednings- och chefsuppgifter vid en produktionsenhet.

  Kompetens: Högskoleexamen

  Till denna grupp kan höra t.ex. näringschef, matservicechef, husmor och kökschef.

  06RUO020 Grundlön

  1.4.2021

  1.6.2022

  1.10.2022

   

  2 055,38 €

  2 101,38 €

  2 111,89 €

  Direkt arbetsledning (06RUO040)

  Direkt arbetsledning, underställd den som ansvarar för kostservicen.

  Kompetens: Storhushållsföreståndarexamen eller motsvarande tidigare utbildning.

  Till denna grupp kan höra t.ex. kosthållsarbetsledare och matservicechef.

  06RUO040 Grundlön

  1.4.2021

  1.6.2022

  1.10.2022

   

  1 943,83 €

  1 989,83€

  1 999,78 €

  Krävande yrkesuppgifter (06RUO05A)

  Ordinärt arbete som kräver särskilt kunnande på yrkesnivå inom kostservicen och som förutsätter självständigt ansvar för tillredningen av mat eller enhetens kostservice.

  Kompetens: Grundexamen inom cateringbranschen eller motsvarande tidigare utbildning.

  Till denna grupp kan höra t.ex. matserviceansvarig, kock och dietkock.

  06RUO05A Grundlön

  1.4.2021

  1.6.2022

  1.10.2022

   

  1 910,13 €

  1 956,13 €

  1 965,91 €

  Yrkesuppgifter (06RUO05B)

  Ordinärt arbete (matlagning) på yrkesnivå inom kostservicen och ansvar för verksamheten och ekonomin enligt givna anvisningar i uppvärmningskök, där man huvudsakligen värmer upp färdig mat och tillreder tillbehören till måltiderna, och distributionskök, dit varm mat och måltidstillbehör i huvudsak levereras.

  Uppgifterna förutsätter i allmänhet grundexamen inom cateringbranschen.

  Till denna grupp kan höra t.ex. kosthållsarbetare, kokerska, kock och matserviceansvarig.

  06RUO05B Grundlön

  1.4.2021

  1.6.2022

  1.10.2022

   

  1 855,83 €

  1 901,83 €

  1 911,34 €

  Grundläggande serviceuppgifter (06RUO060)

  Grundläggande serviceuppgifter inom kostservicen är bland annat medverkan i produktionen av måltider och diskhantering.

  Till denna grupp kan höra t.ex. kosthållsarbetare och bespisningsarbetare.

  06RUO060 Grundlön

  1.4.2021

  1.6.2022

  1.10.2022

   

  1 801,79 €

  1 847,79 €

  1 857,03 €

  Tillämpningsanvisning för lönesättningen

  I fråga om tillämpningen av lönesättningen och bestämningen av den uppgiftsrelaterade lönen se § 7, 8 och 9 med tillämpningsanvisningar i lönekapitlet i AKTA.

  Chefsställning

  Som mer krävande uppgifter kan betraktas till exempel ledning av sådana enheter som är verksamma alla dagar i veckan eller arbetsuppgifter där den anställda ska behärska flera olika funktioner.

  I fråga om bestämningen av lönen för personer i chefsställning, se punkt 3.3 Chefsställning i tillämpningsanvisningen för § 9 mom. 1 i lönekapitlet i AKTA.

  Omorganisering av funktionerna

  Kostservicens verksamhetsmiljö förändras till följd av bland annat ökad konkurrensutsättning av tjänster, ökad användning av teknik och skärpta krav på hygien.

  När uppgifterna ändras bör de anställdas uppgiftsbeskrivningar ses över och uppgifternas svårighetsgrad omvärderas. Se punkt 1 Uppgiftsbeskrivning för arbetsvärderingen i tillämpningsanvisningen för § 9 mom. 1 i lönekapitlet i AKTA.