På svenska

KVTES 2022–2025

Kunta-alan yleinen virka- ja työehtosopimus
 • Selaa sopimuksen lukuja AvaaSulje
  KVTES 2022–2025, voimassa 1.5.2022 lukien

  Liite 6 Ruokapalveluhenkilöstö

  1 § Soveltamisala

  Tätä liitettä sovelletaan ruokapalveluhenkilöstöön.


  Soveltamisohje

  Hinnoittelun ulkopuoliset johto-, suunnittelu- ja asiantuntijatehtävät

  Kunnan/kuntayhtymän ruokapalvelun hallinnollinen ylin johto (esimerkiksi ruokapalvelupäällikkö) on palkkahinnoittelun ulkopuolinen.

  Ruokapalvelun suunnittelu-, kehittämis- yms. asiantuntijatehtävät ovat palkkahinnoittelun ulkopuolisia, jolloin viiteryhmänä voidaan yleensä käyttää ruokapalvelun johto- ja esimiestehtävissä toimivien palkkausta.

  Hinnoittelun ulkopuoliset ammatti- ja peruspalvelutehtävät

  Jos ammatti- tai peruspalvelutehtävissä työskentelevä toimii ruokapalvelutehtävien ohella esimerkiksi siivoustehtävissä, tehtävä on yleensä hinnoittelun ulkopuolinen. Tällöin viiteryhmänä voidaan yleensä käyttää ruokapalvelutehtävien ohella siivoustehtävissä toimivien palkkausta.

  Hinnoittelun ulkopuolisen palkkauksen määrittämisestä ks. KVTES:n palkkausluvun 8 § soveltamisohjeineen.


  2 § Ruokapalveluhenkilöstön palkkahinnoittelu

  Yksikön tai vastuualueen johto (06RUO020)

  Yksikön tai vastuualueen ruokapalvelusta vastaaminen ja tuotantoyksikön johto- ja esimiestehtävät

  Pätevyys: Korkeakoulututkinto

  Tähän ryhmään voivat kuulua esimerkiksi ravitsemispäällikkö, ruokapalveluesimies, emäntä ja keittiöpäällikkö.

  06RUO020 Peruspalkka

  1.4.2021

  1.6.2022

  1.10.2021

   

  2 055,38 €

  2 101,38 €

  2 111,89 €

  Välitön työnjohto (06RUO040)

  Ruokapalvelusta vastaavan alaisena tehtävä välitön työnjohtotyö.

  Pätevyys: Suurtalousesimiehen tutkinto tai vastaava aikaisempi koulutus.

  Tähän ryhmään voivat kuulua esimerkiksi ravitsemistyönjohtaja ja ruokapalveluesimies.

  06RUO040 Peruspalkka

  1.4.2021

  1.6.2022

  1.10.2022

   

  1 943,83 €

  1 989,83 €

  1 999,78 €

  Vaativat ammattitehtävät (06RUO05A)

  Ruokapalvelun ammattitason erityisosaamista vaativa perustyö, joka edellyttää itsenäistä vastuuta ruoan valmistuksesta tai yksikön ruokapalvelusta.

  Pätevyys: Catering-alan perustutkinto tai vastaava aikaisempi koulutus

  Tähän ryhmään voivat kuulua esimerkiksi ruokapalveluvastaava, kokki ja dieettikokki.

  06RUO05A Peruspalkka

  1.4.2021

  1.6.2022

  1.10.2022

   

  1 910,13 €

  1 956,13 €

  1 965,91 €

  Ammattitehtävät (06RUO05B)

  Ruokapalvelun ammattitason perustyö (ruoan valmistus) ja kuumennuskeittiön, jossa pääasiassa kuumennetaan valmista ruokaa ja valmistetaan aterian lisäkkeet, sekä jakelukeittiön, johon pääasiassa tuodaan lämmin ruoka ja aterian lisäkkeet toiminnasta ja taloudesta vastaaminen annettujen ohjeiden mukaisesti.

  Tehtävässä edellytetään yleensä catering-alan perustutkintoa.

  Tähän ryhmään voivat kuulua esimerkiksi ravitsemistyöntekijä, keittäjä, kokki ja ruokapalveluvastaava.

  06RUO05B Peruspalkka

  1.4.2021

  1.6.2022

  1.10.2022

   

  1 855,83 €

  1 901,83 €

  1 911,34 €

  Peruspalvelutehtävät (06RUO060)

  Ruokapalvelun peruspalvelutehtäviä ovat muun muassa ateriatuotantoon osallistuminen ja astiahuolto.

  Tähän ryhmään voivat kuulua esimerkiksi ruokapalvelutyöntekijä ja ravitsemistyöntekijä.

  06RUO060 Peruspalkka

  1.4.2021

  1.6.2022

  1.10.2022

   

  1 801,79 €

  1 847,79 €

  1 857,03 €

  Palkkahinnoittelun soveltamisohje

  Palkkahinnoittelun soveltamisesta ja tehtäväkohtaisen palkan määrittelystä, ks. KVTES:n palkkausluvun 7, 8 ja 9 § soveltamisohjeineen.

  Esimiesasema

  Vaativampina tehtävinä voidaan pitää esimerkiksi niiden toimintayksiköiden johtamista, jotka toimivat viikon jokaisena päivänä tai työtehtäviä, joissa edellytetään usean toiminnon hallintaa.

  Esimiesasemassa olevan palkkauksen määrittämisestä ks. KVTES:n palkkausluvun 9 §:n 1 momentin soveltamisohjeen kohta 3.3 Esimiesasema.

  Toimintojen uudelleenjärjestelyt

  Ruokapalvelun toimintaympäristössä tapahtuu muutoksia muun muassa palvelujen kilpailuttamisen lisääntyessä, teknologian lisääntyvässä käytössä ja hygieniavaatimusten kasvaessa.

  Tehtäväkuvaus tulee tarkistaa muuttuneiden tehtävien mukaiseksi ja arvioida työn vaativuus uudelleen tehtävämuutosten yhteydessä. Ks. KVTES palkkausluvun 9 §:n 1 momentin soveltamisohjeen kohta 1 Tehtävänkuvaus tehtävän vaativuuden arviointia varten.