Suomeksi

AKTA 2022–2025

Allmänt tjänste- och arbetskollektivavtal för kommunsektorn
 • Bläddra i avtalets kapitel ÖppnaStäng
  Bilaga 16 Ersättningar för resekostnader

  Ersättning för färdkostnader

  Bilaga 16 om ersättningar för resekostnader har uppdaterats så att ersättningarna motsvarar dem som 11.12.2023 publicerats i KT:s cirkulär 28/2023.


  § 3 Egentliga färdkostnader vid tjänsteresor och tjänsteförrättningsresor

  mom. 1 

  Ersättning betalas för färdbiljetter samt för plats- och sovplatsbiljetter, fraktavgifter och övriga med dessa jämförbara nödvändiga avgifter i anslutning till den egentliga resan.

  mom. 2 

  Parkeringsavgifter för bil på flygfält och järnvägsstation och vid hotellinkvartering ersätts enligt verifikat, dock högst för tre dagar per resa. Andra parkeringsavgifter för bil ersätts inte.


  Tillämpningsanvisning

  Som nödvändiga avgifter anses inte till exempel försäkringspremier. Om tjänsteinnehavaren eller arbetstagaren har fått betala olika avgifter för transporten av arbetsredskap eller andra föremål som han eller hon har varit tvungen att ha med sig, ersätts det betalda beloppet.


  § 4 Ersättningsgrunder för färdkostnader vid tjänsteresor och tjänsteförrättningsresor

  Färdmedel

  Avgifter

  tåg

  flyg

  båt

   

  Enligt det förmånligaste alternativet

  spårvagn

  buss

  annat allmänt kommunikationsmedel

   

  Enligt den officiella taxan

  taxi

  Enligt den officiella taxan

  hyrd motorbåt

  annat fordon

  Betald avgift, dock högst
  skälig avgift

  § 5 Kilometerersättning vid tjänsteresor och tjänsteförrättningsresor

  För en resa som företas med ett fordon som tjänsteinnehavaren eller arbetstagaren äger eller har i sin besittning betalas ersättning enligt följande:

   

                                   Ersättning

  Fordon

  Oförhöjd

  Förhöjd

  bil

  för varje ettårsperiod
  som börjar 1.1

        57 cent/km för
  de 5 000 *)
  första
  kilometrarna

       50 cent/km för
  därpå följande kilometrar

   

  *) Protokollsanteckning: Under avtalsperioden 1.5.2022–30.4.2025 höjs kilometergränsen till 7 000 kilometer.

  Kilometerersättningen betalas förhöjd

       med 10 cent om tjänsteuppgifterna förutsätter transport av en till bilen kopplad släpvagn

       med 15 cent om tjänsteuppgifterna förutsätter transport av en till bilen kopplad husvagn

       med 4 cent, om den anställda blir tvungen att i sin bil transportera en hund eller sådana maskiner eller anordningar som är skrymmande eller väger över 80 kg

       med 12 cent till den del tjänsteuppgifterna förutsätter körning med bil på skogsbilväg eller på en för annan trafik avstängd vägbyggnadsarbetsplats

       om det i ett fordon som är i den anställdas besittning reser flera personer som deltar i samma tjänsteresa eller tjänsteförrättningsresa eller personer som det hör till den anställdas tjänste- eller arbetsuppgifter att skjutsa, betalas ytterligare 4 cent per kilometer för varje medföljande person.

  motorcykel, för varje ettårsperiod som börjar 1.1

       44 cent/km för
  de 5 000
  första kilometrarna

       40 cent/km för därpå följande kilometrar

       om det i ett fordon som är i den anställdas besittning reser flera personer som deltar i samma tjänsteresa eller tjänsteförrättningsresa eller personer som det hör till den anställdas tjänste- eller arbetsuppgifter att skjutsa, betalas ytterligare 4 cent per kilometer.

  motorbåt
  – över 50 hk

  – 50 hk eller mindre

  snöskoter

  moped

  terränghjuling

  annat fordon

  cykel

   

  145 cent/km

   

  100 cent/km

  138 cent/km

    23 cent/km

  130 cent/km

   14 cent/km

   84 cent/dygn

       om det i ett fordon som är i den anställdas besittning reser flera personer som deltar i samma tjänsteresa eller tjänsteförrättningsresa eller personer som det hör till den anställdas tjänste- eller arbetsuppgifter att skjutsa, betalas ytterligare 4 cent per kilometer.


  Tillämpningsanvisning

  Förhöjda ersättningar för släpvagn och för transport av tunga maskiner osv. kan komma i fråga också samtidigt.