Suomeksi
Cirkulär
28/2023
Till kommunstyrelserna och samkommunerna

Ersättningar för resekostnader i kommunsektorn från 1.1.2024

Som bilaga sänder vi ersättningarna för resekostnader enligt bilaga 16 i det allmänna tjänste- och arbetskollektivavtalet för kommunsektorn (AKTA) 2022–2025. Ersättningarna har justerats till vissa delar från 1.1.2024. De ersättningar som ändrats jämfört med 2023 har markerats med fet stil (med undantag av dagtraktamentena vid utlandsresor).

Detta cirkulär har utarbetats i samråd med avtalsparterna i det allmänna tjänste- och arbetskollektivavtalet för kommunsektorn och parterna har nått samförstånd om cirkulärets innehåll.

KOMMUN- OCH VÄLFÄRDSOMRÅDESARBETSGIVARNA KT

Verkställande direktör Markku Jalonen

Förhandlingsdirektör Anne Kiiski


Bilaga    Ersättning för resekostnader i kommunsektorn

Merja Renko

arbetsmarknadsombudsman
Telefon:
+358 9 771 2111
Mobiltelefon:
+358 50 305 3026
E-post:
Merja.Renko@kt.fi
Organisation:
Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT