Suomeksi
Cirkulär
28/2022
Till kommunstyrelserna, samkommunerna och välfärdsområdesstyrelserna

Ersättningar för resekostnader från 1.1.2023

Som bilaga sänder vi ersättningarna för resekostnader enligt bilaga 16 i det allmänna tjänste- och arbetskollektivavtalet för kommunsektorn (AKTA) 2022–2025. Ersättningarna har justerats till vissa delar från 1.1.2023. De ersättningar som ändrats jämfört med 2022 har markerats med fet stil (med undantag av dagtraktamentena vid utlandsresor).

Detta cirkulär har utarbetats i samråd med avtalsparterna i det allmänna tjänste- och arbetskollektivavtalet för kommunsektorn och parterna har nått samförstånd om cirkulärets innehåll.

KOMMUN- OCH VÄLFÄRDSOMRÅDESARBETSGIVARNA KT

Verkställande direktör Markku Jalonen

Förhandlingschef Anne Kiiski


Bilaga    Ersättningar för resekostnader

Merja Renko

arbetsmarknadsombudsman
Telefon:
+358 9 771 2111
Mobiltelefon:
+358 50 305 3026
E-post:
Merja.Renko@kt.fi
Organisation:
Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT