På svenska

KVTES 2022–2025

Kunta-alan yleinen virka- ja työehtosopimus
 • Selaa sopimuksen lukuja AvaaSulje
  Liite 16 Matkakustannusten korvaukset

  Matkustamiskustannusten korvaus

  Verkkosopimuksen liitettä 16 on päivitetty niin, että korvaukset vastaavat 11.12.2023 ilmestyneessä KT:n yleiskirjeessä 28/2023 julkaistuja korvauksia.


  3 § Varsinaiset matkustamiskustannukset virka- ja virantoimitusmatkasta

  1 mom. 

  Korvaus maksetaan matkalipuista sekä paikka- ja makuupaikkalipuista, rahtimaksuista sekä muista niihin verrattavista välttämättömistä varsinaiseen matkustamiseen kuuluvista maksuista.

  2 mom. 

  Lentokentällä, rautatieasemalla ja hotellimajoituksen yhteydessä autosta perittävä seisontapaikkamaksu korvataan tositteen mukaisesti, kuitenkin enintään kolmelta päivältä kutakin matkaa kohden. Muita auton seisontapaikkamaksuja ei korvata.


  Soveltamisohje

  Välttämättöminä maksuina ei pidetä esimerkiksi vakuutusmaksuja. Jos viranhaltija/työntekijä on joutunut suorittamaan eri maksuja työvälineiden tai muiden sellaisten esineiden kuljetuksesta, joita hänen on ollut pidettävä mukanaan, korvataan maksettu määrä.


  4 § Matkustamiskustannusten korvausperusteet virka- ja virantoimitusmatkasta

  Matkustusväline

  Maksu

  juna

  lentokone

  laiva

   

  Edullisin vaihtoehto

  raitiovaunu

  linja-auto

  muu yleinen kulkuneuvo

   

  Virallinen taksa

  taksi

  Virallinen taksa

  vuokramoottorivene

  muu tapa

  Suoritettu, kuitenkin enintään
  kohtuullinen maksu

  5 § Kilometrikorvaus virka- ja virantoimitusmatkasta

  Viranhaltijan/työntekijän omalla tai hallinnassaan olevalla kulkuneuvolla tekemästä matkasta maksetaan korvausta seuraavasti:

   

                                    Korvaus

  Väline

  Korottamaton

  Korotettu

  auto

  kunkin 1.1.
  alkavan vuoden pituisen ajanjakson

       5 000 *) ensimmäiseltä kilometriltä 57 snt/km

       seuraavilta kilometreiltä
  50 snt/km

   

  *) Pöytäkirjamerkintä:

  Sopimuskauden

  1.5.2022–30.4.2025

  kilometriraja

  nostetaan 7 000

  kilometriin.

  Kilometrikorvaus maksetaan korotettuna

       10 sentillä, jos virkatehtävien suorittaminen edellyttää perävaunun kuljettamista autoon kiinnitettynä

       15 sentillä, jos virkatehtävien suorittaminen edellyttää asuntovaunun kuljettamista autoon kiinnitettynä

       4 sentillä, jos viranhaltija/työntekijä joutuu autossaan kuljettamaan koiraa tai suurikokoisia tai painoltaan yli 80-kiloisia koneita tai laitteita

       12 sentillä, jos virkatehtävien hoitaminen edellyttää liikkumista autolla metsäautotiellä tai muulta liikenteeltä suljetulla tierakennustyömaalla kyseisten kilometrien osalta

       jos viranhaltijan/työntekijän hallinnassa olevassa kulkuneuvossa matkustaa useita samalle virka- tai virantoimitusmatkalle osallistuvia tai virka-/työtehtävänä kuljetettavia henkilöitä, maksetaan kunkin osalta lisäksi 4 senttiä kilometriltä

  moottoripyörä kunkin 1.1. alkavan vuoden
  pituisen ajan

  jakson

       5 000 ensimmäiseltä kilometriltä 44 snt/km

       seuraavilta kilometreiltä 40 snt/km

       jos viranhaltijan/työntekijän hallinnassa olevassa kulkuneuvossa matkustaa useita samalle virka- tai virantoimitusmatkalle osallistuvia tai virka-/työtehtävänä kuljetettavia henkilöitä, maksetaan lisäksi 4 senttiä kilometriltä.

  moottorivene

   

       jos viranhaltijan/työntekijän hallinnassa olevassa kulkuneuvossa matkustaa useita samalle virka- tai virantoimitusmatkalle osallistuvia tai virka-/työtehtävänä kuljetettavia henkilöitä, maksetaan lisäksi 4 senttiä kilometriltä.

  – yli 50 hv 145 snt/km
  – 50 hv tai vähemmän  100 snt/km
  moottorikelkka 138 snt/km
  mopo 23 snt/km
  mönkijä  130 snt/km
  muu kulkuneuvo 14 snt/km
  polkupyörä 84 snt/vrk

  Soveltamisohje

  Korotetut korvaukset perävaunusta ja raskaiden koneiden jne. kuljettamisesta voivat tulla kysymykseen yhtä aikaakin.