På svenska
KVTES
Liite 16 Matkakustannusten korvaukset

Matkustamiskustannusten korvaus

Verkkosopimuksen liitettä 16 on päivitetty niin, että korvaukset vastaavat 11.12.2023 ilmestyneessä KT:n yleiskirjeessä 28/2023 julkaistuja korvauksia.


3 § Varsinaiset matkustamiskustannukset virka- ja virantoimitusmatkasta

1 mom. 

Korvaus maksetaan matkalipuista sekä paikka- ja makuupaikkalipuista, rahtimaksuista sekä muista niihin verrattavista välttämättömistä varsinaiseen matkustamiseen kuuluvista maksuista.

2 mom. 

Lentokentällä, rautatieasemalla ja hotellimajoituksen yhteydessä autosta perittävä seisontapaikkamaksu korvataan tositteen mukaisesti, kuitenkin enintään kolmelta päivältä kutakin matkaa kohden. Muita auton seisontapaikkamaksuja ei korvata.


Soveltamisohje

Välttämättöminä maksuina ei pidetä esimerkiksi vakuutusmaksuja. Jos viranhaltija/työntekijä on joutunut suorittamaan eri maksuja työvälineiden tai muiden sellaisten esineiden kuljetuksesta, joita hänen on ollut pidettävä mukanaan, korvataan maksettu määrä.


4 § Matkustamiskustannusten korvausperusteet virka- ja virantoimitusmatkasta

Matkustusväline

Maksu

juna

lentokone

laiva

 

Edullisin vaihtoehto

raitiovaunu

linja-auto

muu yleinen kulkuneuvo

 

Virallinen taksa

taksi

Virallinen taksa

vuokramoottorivene

muu tapa

Suoritettu, kuitenkin enintään
kohtuullinen maksu

5 § Kilometrikorvaus virka- ja virantoimitusmatkasta

Viranhaltijan/työntekijän omalla tai hallinnassaan olevalla kulkuneuvolla tekemästä matkasta maksetaan korvausta seuraavasti:

 

                                  Korvaus

Väline

Korottamaton

Korotettu

auto

kunkin 1.1.
alkavan vuoden pituisen ajanjakson

     5 000 *) ensimmäiseltä kilometriltä 57 snt/km

     seuraavilta kilometreiltä
50 snt/km

 

*) Pöytäkirjamerkintä:

Sopimuskauden

1.5.2022–30.4.2025

kilometriraja

nostetaan 7 000

kilometriin.

Kilometrikorvaus maksetaan korotettuna

     10 sentillä, jos virkatehtävien suorittaminen edellyttää perävaunun kuljettamista autoon kiinnitettynä

     15 sentillä, jos virkatehtävien suorittaminen edellyttää asuntovaunun kuljettamista autoon kiinnitettynä

     4 sentillä, jos viranhaltija/työntekijä joutuu autossaan kuljettamaan koiraa tai suurikokoisia tai painoltaan yli 80-kiloisia koneita tai laitteita

     12 sentillä, jos virkatehtävien hoitaminen edellyttää liikkumista autolla metsäautotiellä tai muulta liikenteeltä suljetulla tierakennustyömaalla kyseisten kilometrien osalta

     jos viranhaltijan/työntekijän hallinnassa olevassa kulkuneuvossa matkustaa useita samalle virka- tai virantoimitusmatkalle osallistuvia tai virka-/työtehtävänä kuljetettavia henkilöitä, maksetaan kunkin osalta lisäksi 4 senttiä kilometriltä

moottoripyörä kunkin 1.1. alkavan vuoden
pituisen ajan

jakson

     5 000 ensimmäiseltä kilometriltä 44 snt/km

     seuraavilta kilometreiltä 40 snt/km

     jos viranhaltijan/työntekijän hallinnassa olevassa kulkuneuvossa matkustaa useita samalle virka- tai virantoimitusmatkalle osallistuvia tai virka-/työtehtävänä kuljetettavia henkilöitä, maksetaan lisäksi 4 senttiä kilometriltä.

moottorivene

 

     jos viranhaltijan/työntekijän hallinnassa olevassa kulkuneuvossa matkustaa useita samalle virka- tai virantoimitusmatkalle osallistuvia tai virka-/työtehtävänä kuljetettavia henkilöitä, maksetaan lisäksi 4 senttiä kilometriltä.

– yli 50 hv 145 snt/km
– 50 hv tai vähemmän  100 snt/km
moottorikelkka 138 snt/km
mopo 23 snt/km
mönkijä  130 snt/km
muu kulkuneuvo 14 snt/km
polkupyörä 84 snt/vrk

Soveltamisohje

Korotetut korvaukset perävaunusta ja raskaiden koneiden jne. kuljettamisesta voivat tulla kysymykseen yhtä aikaakin.