Suomeksi
Cirkulär
13/2021
Till kommunstyrelserna och samkommunerna

Ersättningar för resekostnader från 1.1.2022

Som bilaga sänder vi ersättningarna för resekostnader enligt bilaga 16 i det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet (AKTA) 2020–2021. Ersättningarna har justerats till vissa delar 1.1.2022. De ersättningar som ändrats jämfört med 2021 har markerats med fet stil (med undantag av dagtraktamentena vid utlandsresor).

Detta cirkulär har utarbetats i samråd med avtalsparterna i det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet och parterna har nått samförstånd om cirkulärets innehåll.

KOMMUN- OCH VÄLFÄRDSOMRÅDESARBETSGIVARNA KT

Verkställande direktör Markku Jalonen

Förhandlingschef Anne Kiiski


Bilaga    Ersättningar för resekostnader

Merja Renko

arbetsmarknadsombudsman
Telefon:
+358 9 771 2111
Mobiltelefon:
+358 50 305 3026
E-post:
Merja.Renko@kt.fi
Organisation:
Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT