2020– 2021

AKTA

2020–2021

Allmänt kommunalt tjänste- och arbetskollektivavtal

Övriga bestämmelser

 § 36 Uppföljningsperiod för den maximala arbetstiden

Den uppföljningsperiod för den maximala arbetstiden som avses i 18 § 1 mom. i arbetstidslagen är 12 månader.


Tillämpningsanvisning

Den maximala arbetstiden regleras i 18 § i arbetstidslagen.