2020– 2021

KVTES

2020–2021

Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus

Muut määräykset

36 § Työajan enimmäismäärän seurantajakso

Työaikalain 18 §:n 1 momentissa tarkoitettuna työajan enimmäismäärän tarkastelujaksona käytetään 12 kuukautta.


Soveltamisohje

Työaikalain 18 §:ssä on säädetty työajan enimmäismäärästä.