Suomeksi

AKTA 2020– 2021

2020–2021

Allmänt kommunalt tjänste- och arbetskollektivavtal
 • Bläddra i avtalets kapitel ÖppnaStäng
  AKTA 2020–2021, i kraft från 1.9.2021

  Arbets- och tjänstekollektivavtal om ändring av det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet (AKTA 2020–2021)

  Det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet (AKTA 2020–2021) ändras 1.9.2021.

  Ändringarna anknyter till tjänste- och arbetskollektivavtalet om en förlängning av det kommunala huvudavtalet och vissa andra bestämmelser (27.5.2020).

  Följande bestämmelser ändras i AKTA:

  • Allmänna delen (§ 1)
  • Lönekapitlet (§ 2, § 6 och § 7)
  • Arbetstidskapitlet (§ 6)
  • Bilaga 5
  • Bilaga 9
  • Bilaga 18 (§ 1)

  Följande bestämmelser slopas:

  • Bilaga 3
  • Bilaga 4

  Överlåtelse av rörelse från kommunsektorn till den privata sektorn

  Om en rörelse överlåts från kommunsektorn till den privata sektorn senast 31.8.2021, tillämpas i sin helhet de bestämmelser i AKTA 2020–2021 som gällde 31.8.2021 på mottagarens personal. Också bilaga 3, 4, 5 och 18 tilllämpas som sådana ända till avtalsperiodens slut.

  Överlåtelse av rörelse inom kommunsektorn

  Om en rörelse överlåts inom kommunsektorn iakttas gällande kommunala kollektivavtal.

  Helsingfors, den 9 juni 2021

  KOMMUNALA ARBETSMARKNADSVERKET

  FÖRHANDLINGSORGANISATIONEN FÖR OFFENTLIGA SEKTORNS UTBILDADE FOSU RF

  OFFENTLIGA SEKTORNS UNION JAU RF

  SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDENS FÖRHANDLINGSORGANISATION SOTE RF