2020– 2021

AKTA

2020–2021

Allmänt kommunalt tjänste- och arbetskollektivavtal

Bilaga 17

Under perioden 1.2.2018–30.4.2018 tillämpas AKTA 2017 bilaga 15 som gäller flexibel arbetstid.

Arbetstidskapitlet i AKTA 2018–2019 tillämpas från 1.5.2018 och det innehåller också bestämmelser om flexibel arbetstid.

Se KT:s cirkulär 2/2018.