TTES, voimassa 1.2.2017 lukien

Kunnallisen tuntipalkkaisen henkilöstön työehtosopimuksen (TTES) piirissä on 9 000 työntekijää. Tuntipalkkausta käytetään kausiluonteisissa työtehtävissä, kuten katujen kunnossa- ja puhtaanapitotöissä, puisto- ja puutarhatöissä ja erilaisissa rakennus- ja asennustöissä.

Verkkojulkaisun ISBN 978-952-293-438-3

Painetun kirjan voi tilata verkkokirjakaupasta