Henkilökohtaisen työsuorituksen arviointilomakemalli

I Taustatiedot

Henkilön nimi

 

Tehtävänimike

 

Koulutus

 

Työpaikka

 

II Henkilökohtaisen työsuorituksen arviointi

Lomakkeella on lueteltu teknisten sopimuksen mukaiset esimerkkitekijät.
Huomaa, että näistä tekijöistä saattaa olla käytössä vain osa ja/tai niiden ohella tai sijasta voidaan käyttää muitakin paikallisesti sovittuja tekijöitä.

Työtulokset

 

 

 

 

Ammattitaito

 

 

 

 

Työkokemus

 

 

 

 

Koulutettavuus

 

 

 

 

Monitaitoisuus

 

 

 

 

Oma-aloitteisuus

 

 

 

 

Vastuuntunto

 

 

 

 

Yhteistyökyky

 

 

 

 

Tehokkuus

 

 

 

 

Luovuus

 

 

 

 

III Tulevan kauden tavoitteita ja toimenpiteitä niiden saavuttamiseksi (ellei niitä ole erikseen kirjattu esimerkiksi kehityskeskustelun yhteydessä

 

 

 

 

 

 

 

 

IV Työsuorituksen arvioinnin vahvistaminen

Tämä henkilökohtaisen työsuorituksen arviointilomake on viranhaltijan/työntekijän ja esimiehen yhteisesti käsittelemä.

 

Aika ja paikka

 

Esimiehen allekirjoitus

Viranhaltijan/työntekijän allekirjoitus