Johdanto

TS-oppaan tarkoituksena on toimia apu- ja koulutusmateriaalina kunnallisen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimuksen soveltamisessa ja tulkinnassa. TS-opas ei kuitenkaan ole virka- tai työehtosopimus eikä TS:n osa. Sopimusoikeudellisesti sitovat tekstit on kirjattu itse sopimukseen tai sopimustekstien yhteydessä oleviin soveltamisohjeisiin. Kunnalla tarkoitetaan jäljempänä myös kuntayhtymää ja työntekijällä myös viranhaltijaa ellei tekstistä muuta johdu.

TS-oppaan keskeisenä sisältönä on sopimuskohdittain etenevä TS-käytäntöjen kuvaus pyrkimyksenä tuoda esiin TS-sopijaosapuolten tarkoitus erilaisissa tilanteissa. TS-oppaaseen on myös otettu esimerkkejä sopimustekstien selkeyttämiseksi.

Lisäksi TS-oppaaseen on otettu sopimuksen soveltajan työtä helpottamaan mm. tekstejä aikaisemmista, vielä erityistilanteissa sovellettavista sopimusmääräyksistä ja yleiskirjeistä.

TS-opas on laadittu yhteistyössä TS-sopijaosapuolten kesken.

Tekstissä käytettyjä lyhenteitä:

AL             ammattialalisä

EL             erillislisä

HL             henkilökohtainen lisä

KT             KT Kuntatyönantajat

KVTES      kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus

TKP           tehtäväkohtainen palkka

TS             kunnallinen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimus