På svenska
 • Selaa sopimuksen lukuja AvaaSulje
  TS-opas

  Johdanto

  TS-oppaan tarkoituksena on toimia apu- ja koulutusmateriaalina kunnallisen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimuksen soveltamisessa ja tulkinnassa. TS-opas ei kuitenkaan ole virka- tai työehtosopimus eikä TS:n osa. Sopimusoikeudellisesti sitovat tekstit on kirjattu itse sopimukseen tai sopimustekstien yhteydessä oleviin soveltamisohjeisiin. Kunnalla tarkoitetaan jäljempänä myös kuntayhtymää ja työntekijällä myös viranhaltijaa ellei tekstistä muuta johdu.

  TS-oppaan keskeisenä sisältönä on sopimuskohdittain etenevä TS-käytäntöjen kuvaus pyrkimyksenä tuoda esiin TS-sopijaosapuolten tarkoitus erilaisissa tilanteissa. TS-oppaaseen on myös otettu esimerkkejä sopimustekstien selkeyttämiseksi.

  Lisäksi TS-oppaaseen on otettu sopimuksen soveltajan työtä helpottamaan mm. tekstejä aikaisemmista, vielä erityistilanteissa sovellettavista sopimusmääräyksistä ja yleiskirjeistä.

  TS-opas on laadittu yhteistyössä TS-sopijaosapuolten kesken.

  Tekstissä käytettyjä lyhenteitä:

  AL             ammattialalisä

  EL             erillislisä

  HL             henkilökohtainen lisä

  KT             KT Kuntatyönantajat

  KVTES      kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus

  TKP           tehtäväkohtainen palkka

  TS             kunnallinen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimus