2018– 2019

OVTES

2018–2019

Kunnallinen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus

II Viranhaltijoiden palkka

2 § Laboratorioinsinöörin peruspalkka

Laboratorioinsinöörin (4 20 04 00 3) peruspalkka, ks. palkkaliite.

3 § Lehtorin (opettajan) hinnoittelutunnukset ja peruspalkka (ks. palkkaliite)

 

AMMATILLISISSA AINEISSA

 

Merenkulkuaineissa ja teknillisissä aineissa

4 20 04 01 0

Soveltuva ylempi korkeakoulututkinto tai
soveltuva ylempi ammattikorkeakoulututkinto

4 20 04 01 1

Muu soveltuva tutkinto

4 20 04 00 8

Ammatinopetuksessa

4 20 04 00 9

Työnopetuksessa

 

YHTEISISSÄ AINEISSA

4 20 04 00 4

Ylempi korkeakoulututkinto

4 20 04 00 5

Alempi korkeakoulututkinto

4 20 04 00 6

Muu tutkinto

4 § Vuosisidonnainen lisä

Opettajan ja laboratorioinsinöörin vuosisidonnaiseen lisään oikeuttava aika ja sen laskenta määräytyvät osion A 12–18 §:n mukaan. Siihen oikeuttavat vuodet ja prosentit ovat seuraavat:

5 v.

8 v.

10 v.

15 v.

20 v.

6 %

4 %

6 %

6 %

6 %