På svenska

OVTES 2018– 2019

2018–2019

Kunnallinen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus
 • Selaa sopimuksen lukuja AvaaSulje
  Osio C Liite 9 Merenkulkuoppilaitos

  IV Tuntiopettajat

  9 § Tuntiopettaja

  1 mom.

  Tuntiopettajiin sovelletaan OVTES:n osion A pää- ja sivutoimisia tuntiopettaja koskevia määräyksiä.

  2 mom.

  Tuntiopettajan hinnoittelutunnukset ja peruspalkka (ks. palkkaliite)

   

  AMMATILLISISSA AINEISSA

   

  Merenkulkuaineissa ja teknillisissä aineissa

  4 20 07 01 0

  Soveltuva ylempi korkeakoulututkinto tai soveltuva ylempi ammattikorkeakoulututkinto

  4 20 07 01 1

  Muu soveltuva tutkinto

  4 20 07 00 8

  Ammatinopetuksessa

  4 20 07 00 9

  Työnopetuksessa

   

  YHTEISISSÄ AINEISSA

  4 20 07 00 4

  Ylempi korkeakoulututkinto

  4 20 07 00 5

  Alempi korkeakoulututkinto

  4 20 07 00 6

  Muu tutkinto

  3 mom.

  Sivutoimisen tuntiopettajan tuntipalkkio lasketaan 8 §:n ylituntipalkkiota koskevien määräysten mukaisesti 3 §:n mukaisesta peruspalkasta ja 6 §:n mukaan määräytyvästä opetusvelvollisuudesta.

  4 mom.

  Vähintään lukuvuoden työajaksi otettu vähintään 10 viikkotuntia opettava sivutoiminen tuntiopettaja voidaan määrätä tekemään 6 a §:n mukaisia tehtäviä, jolloin korvaus maksetaan 10 tuntia ylittävältä osalta.

  5 mom.

  Vähintään lukuvuoden työajaksi otettu alle 10 viikkotuntia opettava sivutoiminen tuntiopettaja voidaan määrätä tekemään 6 a §:n mukaisia tehtäviä, jolloin korvaus maksetaan 4 tuntia ylittävältä osalta.