2018– 2019

OVTES

2018–2019

Kunnallinen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus

IV Tuntiopettajat

9 § Tuntiopettaja

1 mom.

Tuntiopettajiin sovelletaan OVTES:n osion A pää- ja sivutoimisia tuntiopettaja koskevia määräyksiä.

2 mom.

Tuntiopettajan hinnoittelutunnukset ja peruspalkka (ks. palkkaliite)

 

AMMATILLISISSA AINEISSA

 

Merenkulkuaineissa ja teknillisissä aineissa

4 20 07 01 0

Soveltuva ylempi korkeakoulututkinto tai soveltuva ylempi ammattikorkeakoulututkinto

4 20 07 01 1

Muu soveltuva tutkinto

4 20 07 00 8

Ammatinopetuksessa

4 20 07 00 9

Työnopetuksessa

 

YHTEISISSÄ AINEISSA

4 20 07 00 4

Ylempi korkeakoulututkinto

4 20 07 00 5

Alempi korkeakoulututkinto

4 20 07 00 6

Muu tutkinto

3 mom.

Sivutoimisen tuntiopettajan tuntipalkkio lasketaan 8 §:n ylituntipalkkiota koskevien määräysten mukaisesti 3 §:n mukaisesta peruspalkasta ja 6 §:n mukaan määräytyvästä opetusvelvollisuudesta.

4 mom.

Vähintään lukuvuoden työajaksi otettu vähintään 10 viikkotuntia opettava sivutoiminen tuntiopettaja voidaan määrätä tekemään 6 a §:n mukaisia tehtäviä, jolloin korvaus maksetaan 10 tuntia ylittävältä osalta.

5 mom.

Vähintään lukuvuoden työajaksi otettu alle 10 viikkotuntia opettava sivutoiminen tuntiopettaja voidaan määrätä tekemään 6 a §:n mukaisia tehtäviä, jolloin korvaus maksetaan 4 tuntia ylittävältä osalta.