Suomeksi

UKTA 2018– 2019

2018–2019

Kommunalt tjänste- och arbetskollektivavtal för undervisningspersonal
 • Bläddra i avtalets kapitel ÖppnaStäng
  Del C Bilaga 9 Sjöfartsläroanstalter

  II Tjänsteinnehavarnas löner

  § 2 Grundlön för laboratorieingenjörer

  Grundlönen för laboratorieingenjör (4 20 04 00 3), se lönebilagan.

  § 3 Lönepunkter och grundlön (se lönebilagan) för lektorer (lärare)

   

  I YRKESÄMNEN

   

  Sjöfartsämnen och tekniska ämnen

  4 20 04 01 0

  Lämplig högre högskoleexamen eller lämplig högre yrkeshögskoleexamen

  4 20 04 01 1

  Annan lämplig examen

  4 20 04 00 8

  Yrkesundervisning

  4 20 04 00 9

  Arbetsundervisning

   

  I GEMENSAMMA ÄMNEN

  4 20 04 00 4

  Högre högskoleexamen

  4 20 04 00 5

  Lägre högskoleexamen

  4 20 04 00 6

  Annan examen

  § 4 Årsbundet tillägg

  Den tid som berättigar till årsbunden del för lärare och laboratorieingenjörer och uträkningen av den bestäms enligt del A § 12–18. Antalet år som berättigar till årsbundet tillägg och procenttalen är följande:

  5 år

  8 år

  10 år

  15 år

  20 år

  6 %

  4 %

  6 %

  6 %

  6 %