På svenska

OVTES

2017

Kunnallinen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus
 • Selaa sopimuksen lukuja AvaaSulje
  OVTES 2017, voimassa 1.2.2017 lukien

  Palkkaliite

  OVTES palkat ja palkkiot 1.1.2016 lukien

  OSIO A Yleinen osa

     
  Palkkiot    

  Yksityisoppilaan kuulustelu (25 §)

  36,05

  €/kerta

  OSIO B Yleissivistävän koulun
  opetushenkilöstön yhteiset määräykset

         

  Tehtäväkohtainen palkka

         
             

  Hinnoittelutunnus

   

  Alaraja

  Yläraja

  Alaraja

  Yläraja

     

  I kl

  I kl

  II kl

  II kl

  4 03 01 10 1

  Vuosiluokkia 1–6 käsittävän koulun rehtori,
  12–23 palkkaperusteryhmää

  3 699,51

  3 973,12

  3 664,11

  3 935,08

  4 03 01 20 1

  Vuosiluokkia 1–6 käsittävän koulun rehtori,
  24–30 palkkaperusteryhmää

  3 821,51

  4 133,15

  3 784,95

  4 093,59

  4 03 01 30 1

  Vuosiluokkia 1–6 käsittävän koulun rehtori,
  31– palkkaperusteryhmää

  3 973,12

  4 312,86

  3 935,08

  4 271,63

  4 03 01 10 2

  Vuosiluokkien 7–9 käsittävän koulun rehtori,
  –6 palkkaperusteryhmää

  3 821,51

  4 133,15

  3 784,95

  4 093,59

  4 03 01 20 2

  Vuosiluokkia 7–9 käsittävän koulun rehtori,
  7–14 palkkaperusteryhmää

  4 133,15

  4 496,32

  4 093,59

  4 453,29

  4 03 01 30 2

  Vuosiluokkia 7–9 käsittävän koulun rehtori,
  15–19 palkkaperusteryhmää

  4 312,86

  4 683,11

  4 271,63

  4 638,31

  4 03 01 40 2

  Vuosiluokkia 7–9 käsittävän koulun rehtori,
  20– palkkaperusteryhmää

  4 496,32

   

  4 453,29

   

  4 03 01 10 3

  Erityiskoulun rehtori,
  6–11 palkkaperusteryhmää

  3 821,51

  4 133,15

  3 784,95

  4 093,59

  4 03 01 20 3

  Erityiskoulun rehtori,
  12–20 palkkaperusteryhmää

  3 973,12

  4 312,86

  3 935,08

  4 271,63

  4 03 01 30 3

  Erityiskoulun rehtori,

  21–25 palkkaperusteryhmää

  4 312,86

  4 683,11

  4 271,63

  4 638,31

  4 03 01 40 3

  Erityiskoulun rehtori,
  26– palkkaperusteryhmää

  4 496,32

  4 899,23

  4 453,29

  4 852,35

  4 03 02 00 0

  Peruskoulun kokonaistyöajassa oleva apulaisrehtori (osio B 5 §)

   

   

   

   

  4 04 02 00 0

  Lukion kokonaistyöajassa oleva apulaisrehtori
  (osio B 5 §)

   

   

   

   

  4 04 01 00 5

  Lukion rehtori (osio B 4 §)

  4 371,67

  5 452,41

  4 329,83

  5 400,23

  4 04 01 01 1

  Aikuislukion rehtori (osio B 4 §)

  4 371,67

  5 452,41

  4 329,83

  5 400,23

  4 03 04 06 6

  Peruskoulun oppilaanohjaaja
  (osio B 6 §)

  2 953,73

   

  2 925,60

   

  4 03 04 06 7

  Peruskoulun oppilaanohjaaja, ei kelpoisuutta
  (osio B 6 § 2 mom.)

   

   

   

   

  Palkkiot

   

  Vuosiluokkien
  1–6 koulu, €/kk

   

  Vuosiluokkien 7–9 koulu tai erityiskoulu €/kk

   

  Koulu/oppilaitoskohtainen lisätehtävä,
  6–8 palkkaperusteryhmää (19 § 2 mom.)

   

   

  226,97

   

  Koulu/oppilaitoskohtainen lisätehtävä,
  9
  16 palkkaperusteryhmää (19 § 2 mom.)

  226,97

   

  453,94

   

  Koulu/oppilaitoskohtainen lisätehtävä,

  17–21 palkkaperusteryhmää (19 § 2 mom.)

  340,47

   

  567,43

   

  Koulu/oppilaitoskohtainen lisätehtävä,
  22–25 palkkaperusteryhmää (19 § 2 mom.)

  340,47

   

  794,41

   

  Koulu/oppilaitoskohtainen lisätehtävä,
  26–29 palkkaperusteryhmää (19 § 2 mom.)

  453,94

   

  1021,39

   

  Koulu/oppilaitoskohtainen lisätehtävä,
  30–33 palkkaperusteryhmää (19 § 2 mom.)

  567,43

   

  1134,84

   

  Koulu/oppilaitoskohtainen lisätehtävä,
  34– palkkaperusteryhmää (19 § 2 mom.)

  680,91

   

  1248,35

   

   

  lukio

       

  Koulu/oppilaitoskohtainen lisätehtävä,
  oppilaita 100–200 (19 § 5 mom.)

  192,13

       

  Koulu/oppilaitoskohtainen lisätehtävä,
  oppilaita 201–400 (19 § 5 mom.)

  288,17

       

  Koulu/oppilaitoskohtainen lisätehtävä,
  oppilaita 401–600 (19 § 5 mom.)

  384,21

       

  Koulu/oppilaitoskohtainen lisätehtävä,
  oppilaita 601– (19 § 5 mom.)

  480,28

       
   

  Peruskoulu ja aikuislukio

     

  Koulu/oppilaitoskohtainen lisätehtävä (19 § 4 ja 6 mom.)

  96,04

       

  OSIO B LIITE 1 Peruskoulu

     

  Peruspalkat

       
     

  I kl

  II kl

  4 03 04 00 5

  Lehtori/ylempi korkeakoulututkinto ja perus-/lukio-opetusta antavan opettajan kelpoisuus tai aiempi vanhemman lehtorin kelpoisuus

  2 811,63

  2 785,04

  4 03 04 00 7

  Lehtori/muu kuin em. perus-, aineen-, luokan- tai erityisopetuksen opettajan kelpoisuus

  2 621,20

  2 596,43

  4 03 04 00 8

  Lehtori/ylempi korkeakoulututkinto

  2 297,58

  2 275,85

  4 03 04 00 9

  Lehtori/korkeakoulututkinto

  2 199,22

  2 178,42

  4 03 04 01 0

  Lehtori/muu kuin edellä mainittu

  2 078,62

  2 058,97

  4 03 04 01 2

  Erityisopetuksen opettaja/ylempi korkeakoulututkinto ja erityisopetusta antavan opettajan kelpoisuus

  2 831,16

  2 804,38

  4 03 04 01 4

  Erityisopetuksen opettaja/alempi korkeakoulututkinto ja erityisopetusta antavan opettajan kelpoisuus

  2 732,15

  2 706,31

  4 03 04 01 3

  Erityisopetuksen opettaja/erityisopetusta antavan opettajan kelpoisuus

  2 644,58

  2 619,54

  4 03 04 01 5

  Erityisopetuksen opettaja/ylempi korkeakoulututkinto ja perus/lukio-opetusta antavan opettajan kelpoisuus

  2 603,34

  2 578,74

  4 03 04 01 6

  Vaikeimmin kehitysvammaisille (EHA 2) annettavan opetuksen erityisopettajan kelpoisuus tai perus-/lukio-opetusta antavan opettajan kelpoisuus

  2 495,07

  2 471,52

  4 03 04 01 7

  Erityisopetuksen opettaja/muu kuin edellä mainittu

  2 180,78

  2 160,16

  4 03 04 02 8

  Luokanopettaja/luokanopettajan kelpoisuus, ylempi korkeakoulututkinto,  aineenopettajan kelpoisuus jossakin peruskoulussa yhteisenä opetettavassa aineessa

  2 811,63

  2 785,04

  4 03 04 03 0

  Luokanopettaja/ylempi korkeakoulututkinto ja perus-/lukio-opetusta antavan opettajan kelpoisuus

  2 603,34

  2 578,74

  4 03 04 03 1

  Luokanopettaja/perus-/lukio-opetusta antavan opettajan kelpoisuus

  2 519,30

  2 495,47

  4 03 04 09 8

  Luokanopettaja/korkeakoulututkinto/lastentarhanopettajan tutkinto

  2 055,36

  2 036,09

  4 03 04 03 3

  Luokanopettaja/muu kuin edellä mainittu

  1 960,17

  1 942,54

  4 03 04 02 0

  Esiluokanopettaja/ylempi korkeakoulututkinto ja perus-/lukio-opetusta antavan opettajan kelpoisuus

  2 258,55

  2 237,19

  4 03 04 02 4

  Esiluokanopettaja/erityisesiluokan opettaja jolla erityislastentarhanopettajan kelpoisuus

  2 258,55

  2 237,19

  4 03 04 02 1

  Esiluokanopettaja/asetuksen 986/1998 7 §:n mukainen kelpoisuus

  2 211,57

  2 190,62

  4 03 04 02 2

  Esiluokanopettaja/muu kuin edellä mainittu

  1 900,91

  1 884,98

  4 03 07 03 8

  Vuosiluokkien 7–9 tuntiopettaja/ylempi korkeakoulututkinto ja perus-/lukio-opetusta antavan opettajan kelpoisuus tai aiempi vanhemman lehtorin kelpoisuus 

  2 811,63

  2 785,04

  4 03 07 04 0

  Vuosiluokkien 7–9 tuntiopettaja/muu kuin em. perus-, aineen-, luokan- tai erityisopetuksen opettajan kelpoisuus

  2 621,20

  2 596,43

  4 03 07 04 1

  Vuosiluokkien 7–9 tuntiopettaja/ylempi korkeakoulututkinto

  2 297,58

  2 275,85

  4 03 07 04 2

  Vuosiluokkien 7–9 tuntiopettaja/korkeakoulututkinto

  2 199,22

  2 178,42

  4 03 07 04 3

  Vuosiluokkien 7–9 tuntiopettaja/muu kuin edellä mainittu

  2 078,62

  2 058,97

  4 03 07 04 4

  Erityisopetuksen tuntiopettaja/ylempi korkeakoulututkinto ja erityisopettajan kelpoisuus

  2 831,16

  2 804,38

  4 03 07 04 6

  Erityisopetuksen tuntiopettaja/alempi korkeakoulututkinto ja erityisopettajan kelpoisuus

  2 732,15

  2 706,31

  4 03 07 04 5

  Erityisopetuksen tuntiopettaja/erityisopettajan kelpoisuus

  2 644,58

  2 619,54

  4 03 07 04 7

  Erityisopetuksen tuntiopettaja/ylempi korkeakoulututkinto ja perus/lukio-opetusta antavan opettajan kelpoisuus

  2 603,34

  2 578,74

  4 03 07 04 8

  Vaikeimmin kehitysvammaisille (EHA 2) annettavan opetuksen erityisopettajan kelpoisuus tai perus-/lukio-opetusta antavan opettajan kelpoisuus.

  2 495,07

  2 471,52

  4 03 07 04 9

  Erityisopetuksen tuntiopettaja/muu kuin edellä mainittu

  2 180,78

  2 160,16

  4 03 07 05 4

  Vuosiluokkien 1–6 tuntiopettaja/luokanopettajan kelpoisuus, ylempi korkeakoulututkinto ja aineenopettajan kelpoisuus jossakin peruskoulussa  yhteisenä opetettavassa aineessa

  2 811,63

  2 785,04

  4 03 07 05 6

  Vuosiluokkien 1–6 tuntiopettaja/ylempi korkeakoulututkinto ja perus-/lukio-opetusta antavan opettajan kelpoisuus

  2 603,34

  2 578,74

  4 03 07 05 7

  Vuosiluokkien 1–6 tuntiopettaja/perus-/lukio-opetusta antavan opettajan kelpoisuus

  2 519,30

  2 495,47

  4 03 07 09 9

  Vuosiluokkien 1–6 tuntiopettaja/korkeakoulututkinto/lastentarhanopettajan tutkinto

  2 055,36

  2 036,09

  4 03 07 05 9

  Vuosiluokkien 1–6 tuntiopettaja/muu kuin edellä mainittu

  1 960,17

  1 942,54

  4 03 07 06 2

  Esiopetuksen tuntiopettaja/ylempi korkeakoulututkinto ja perus-/lukio-opetusta antavan opettajan kelpoisuus

  2 258,55

  2 237,19

  4 03 07 06 5

  Esiopetuksen tuntiopettaja/erityisesiluokan opettajan, jolla on erityislastentarhanopettajan kelpoisuus

  2 258,55

  2 237,19

  4 03 07 06 3

  Esiopetuksen tuntiopettaja/asetuksen 986/1998 7 §:n mukainen kelpoisuus

  2 211,57

  2 190,62

  4 03 07 06 4

  Esiopetuksen tuntiopettaja/muu kuin edellä mainittu

  1 900,91

  1 884,98

         

  Palkkiot

   

  €/kk

   
         
   

  Taide- ja taitoaineiden lisät, yhteensä/koulu (23 §)

     
   

  1–2 palkkaperusteryhmää

  192,31

   
   

  3–8 palkkaperusteryhmää

  384,60

   
   

  9–  palkkaperusteryhmää

  576,91

   

  OSIO B LIITE 2 Lukio

     

  Peruspalkat

   

  I kl

  II kl

  4 04 04 01 7

  Lehtori/ylempi korkeakoulututkinto ja lukio-opetusta antavan opettajan kelpoisuus tai aiempi vanhemman lehtorin kelpoisuus

  2 981,47

  2 953,31

  4 04 04 01 8

  Lehtori/aiempi lukio-opetusta antavan opettajan kelpoisuus tai perusopetusta antavan opettajan kelpoisuus

  2 845,43

  2 818,48

  4 04 04 02 2

  Lehtori/korkeakoulututkinto

  2 401,40

  2 378,72

  4 04 04 02 3

  Lehtori/muu kuin edellä mainittu tutkinto

  2 126,33

  2 106,25

  4 04 07 03 7

  Tuntiopettaja/ylempi korkeakoulututkinto ja lukio-opetusta antavan opettajan kelpoisuus tai aiempi vanhemman lehtorin kelpoisuus

  2 981,47

  2 953,31

  4 04 07 03 9

  Tuntiopettaja/aiempi  lukio-opetusta antavan opettajan kelpoisuus tai perusopetusta antavan opettajan kelpoisuus

  2 583,64

  2 559,22

  4 04 07 04 2

  Tuntiopettaja/korkeakoulututkinto

  2 295,21

  2 273,50

  4 04 07 04 1

  Tuntiopettaja/muu kuin edellä mainittu tutkinto

  2 126,33

  2 106,25

  Palkkiot

   

  €/kerta

   
   

  Yksityisopiskelijan kuulustelu (oppiainetta kohden, 9 § 1 mom.)

  114,30

   
   

  Yksityisopiskelijan kuulustelu (soveltamisohje, 9 § 1 mom.)

  38,17

   
   

  Yksityisopiskelijan yo-kirjoituksen valmistava tarkistus ja arvostelu (liite 2 9 § 5 mom.)

  38,17

   

  OSIO B LIITE 3 Aikuislukio

     

  Peruspalkat

   

  I kl

  II kl

  4 04 04 02 4

  Aikuislukion ja aikuislinjan lehtori/ylempi korkeakoulututkinto ja lukio-opetusta antavan opettajan kelpoisuus tai aiempi vanhemman lehtorin kelpoisuus

  2 981,47

  2 953,31

  4 04 04 02 5

  Aikuislukion ja aikuislinjan lehtori/aiempi lukio-opetusta antavan tai muu aikuislukion opettajan kelpoisuus taikka perusopetusta antavan opettajan kelpoisuus

  2 842,65

  2 815,75

  4 04 04 02 7

  Aikuislukion ja aikuislinjan lehtori/korkeakoulututkinto

  2 403,80

  2 381,08

  4 04 04 02 6

  Aikuislukion ja aikuislinjan lehtori/muu kuin edellä mainittu

  2 127,41

  2 107,30

  4 04 07 05 0

  Tuntiopettaja/ylempi korkeakoulututkinto ja lukio-opetusta antavan opettajan kelpoisuus tai aiempi vanhemman lehtorin kelpoisuus

  2 981,47

  2 953,31

  4 04 07 05 1

  Tuntiopettaja/aiempi lukio-opetusta antavan tai muu aikuislukion opettajan kelpoisuus taikka perusopetusta antavan opettajan kelpoisuus

  2 583,64

  2 559,22

  4 04 07 05 3

  Tuntiopettaja/korkeakoulututkinto

  2 295,21

  2 273,50

  4 04 07 05 4

  Tuntiopettaja/muu kuin edellä mainittu

  2 126,33

  2 106,25

  Palkkiot

   

  €/kerta

   
   

  Yksityisopiskelijan kuulustelu (oppiainetta kohden, liite 2 9 § 1 mom.)

  114,30

   
   

  Yksityisopiskelijan osakuulustelu (soveltamisohje, liite 2 9 § 1 mom.)

  38,17

   
   

  Yksityisopiskelijan yo-kirjoituksen valmistava tarkistus ja arvostelu (liite 2 9 § 5 mom.)

  38,17

   
  OSIO C Ammatillisten oppilaitosten opetushenkilöstön yhteiset määräykset  
  Peruspalkat   I kl II kl
  4 09 01 02 4 Rehtori 3 902,83 3 865,43
  4 00 03 00 1 Apulaisrehtori ja aikuiskoulutusjohtaja/ylempi korkeakoulututkinto 3 706,21 3 670,60
  4 00 03 00 2 Apulaisrehtori ja aikuiskoulutusjohtaja/muu tutkinto 3 577,97 3 543,28
  4 00 03 00 3 Opinto-ohjaaja/ylempi korkeakoulututkinto 3 407,97 3 374,92
  4 00 03 00 4 Opinto-ohjaaja/muu tutkinto 3 309,94 3 278,06
  Palkkiot   €/kerta  
  Ylioppilaskirjoitusen valmistavan tarkistuksen palkkio (10 § 2 mom.) 38,08  

   

  OSIO C LIITE 4 Ammattioppilaitos

     

  Peruspalkat

   

  I kl

  II kl

  4 09 04 00 1

  Ammatillisten aineiden lehtori/soveltuva ylempi korkeakoulututkinto tai soveltuva ylempi ammattikorkeakoulututkinto

  3 102,88

  3 073,43

  4 09 04 00 2

  Ammatillisten aineiden lehtori/soveltuva korkeakoulututkinto, insinöörin tai rakennusarkkitehdin tutkinto

  2 702,02

  2 676,38

  4 09 04 00 3

  Ammatillisten aineiden lehtori/soveltuva opistoasteen tutkinto

  2 523,07

  2 499,17

  4 09 04 00 8

  Ammatillisten aineiden lehtori/muu soveltuvat tutkinto tai koulutus

  2 464,02

  2 440,61

  4 09 04 00 5

  Ammatillisen oppilaitoksen yhteisten aineiden lehtori/soveltuva ylempi korkeakoulututkinto

  2 821,31

  2 794,54

  4 09 04 00 6

  Ammatillisen oppilaitoksen yhteisten aineiden lehtori/muu soveltuva tutkinto

  2 317,20

  2 295,23

  4 09 07 01 5

  Ammatillinen oppilaitos/tuntiopettaja/ammatilliset aineet/soveltuva ylempi korkeakoulututkinto tai soveltuva ylempi ammattikorkeakoulututkinto

  3 102,88

  3 073,43

  4 09 07 01 6

  Tuntiopettaja/ammatilliset aineet/soveltuva korkeakoulututkinto, insinöörin tai rakennusarkkitehdin tutkinto

  2 702,02

  2 676,38

  4 09 07 01 7

  Tuntiopettaja/ammatilliset aineet/soveltuva opistoasteen tutkinto

  2 523,07

  2 499,17

  4 09 07 02 2

  Tuntiopettaja/ammatilliset aineet/muu soveltuva tutkinto tai koulutus

  2 464,02

  2 440,61

  4 09 07 01 9

  Tuntiopettaja/yhteiset aineet/ylempi korkeakoulututkinto

  2 821,31

  2 794,54

  4 09 07 02 0

  Tuntiopettaja/yhteiset aineet/muu soveltuva tutkinto

  2 317,20

  2 295,23

  OSIO C LIITE 5 Kauppaoppilaitos

     

  Peruspalkat

   

  I kl

  II kl

  4 14 04 00 3

  Lehtori/soveltuva ylempi korkeakoulututkinto tai soveltuva ylempi ammattikorkeakoulututkinto

  2 936,22

  2 908,33

  4 14 04 00 4

  Lehtori/soveltuva korkeakoulututkinto

  2 604,14

  2 579,45

  4 14 04 00 5

  Lehtori/muu soveltuva tutkinto

  2 340,00

  2 317,79

  4 14 07 01 1

  Tuntiopettaja/soveltuva ylempi korkeakoulututkinto tai soveltuva ylempi ammattikorkeakoulututkinto

  2 936,22

  2 908,33

  4 14 07 01 2

  Tuntiopettaja/soveltuva korkeakoulututkinto

  2 604,14

  2 579,45

  4 14 07 01 3

  Tuntiopettaja/muu soveltuva tutkinto

  2 340,00

  2 317,79

  OSIO C LIITE 6 Taide- ja viestintäkulttuurioppilaitos

     

  Peruspalkat

   

  I kl

  II kl

  4 18 04 00 2

  Lehtori/ammatilliset aineet/soveltuva ylempi korkeakoulututkinto tai soveltuva ylempi ammattikorkeakoulututkinto

  2 451,04

  2 427,77

  4 18 04 00 3

  Lehtori/ammatilliset aineet/soveltuva korkeakoulututkinto

  2 325,25

  2 303,21

  4 18 04 00 4

  Lehtori/ammatilliset aineet/soveltuva opistoasteen tutkinto

  2 309,03

  2 287,14

  4 18 04 00 5

  Lehtori/ammatilliset aineet/muu soveltuva tutkinto tai vähintään kolmen vuoden soveltuvat opinnot taidekoulussa (tanssi- ja sirkusala)

  2 106,81

  2 086,81

  4 18 04 00 8

  Lehtori/yhteiset aineet/ylempi korkeakoulututkinto

  2 451,04

  2 427,77

  4 18 04 00 9

  Lehtori/yhteiset aineet/korkeakoulututkinto

  2 309,03

  2 287,14

  4 18 07 00 2

  Tuntiopettaja/ammatilliset aineet/soveltuva ylempi korkeakoulututkinto tai soveltuva ylempi ammattikorkeakoulututkinto

  2 451,04

  2 427,77

  4 18 07 00 3

  Tuntiopettaja/ammatilliset aineet/soveltuva korkeakoulututkinto

  2 325,25

  2 303,21

  4 18 07 00 4

  Tuntiopettaja/ammatilliset aineet/soveltuva opistoasteen tutkinto

  2 309,03

  2 287,14

  4 18 07 00 5

  Tuntiopettaja/ammatilliset aineet/muu soveltuva tutkinto tai vähintään kolmen vuoden soveltuvat opinnot taidekoulussa (tanssi- ja sirkusala)

  2 106,81

  2 086,81

  4 18 07 00 8

  Tuntiopettaja/yhteiset aineet/ylempi korkeakoulututkinto

  2 451,04

  2 427,77

  4 18 07 00 9

  Tuntiopettaja/yhteiset aineet/korkeakoulututkinto

  2 309,03

  2 287,14

  OSIO C LIITE 6 Taide- ja viestintäkulttuurioppilaitos

     

  Peruspalkat

   

  I kl

  II kl

  4 18 04 00 2

  Lehtori/ammatilliset aineet/soveltuva ylempi korkeakoulututkinto tai soveltuva ylempi ammattikorkeakoulututkinto

  2 451,04

  2 427,77

  4 18 04 00 3

  Lehtori/ammatilliset aineet/soveltuva korkeakoulututkinto

  2 325,25

  2 303,21

  4 18 04 00 4

  Lehtori/ammatilliset aineet/soveltuva opistoasteen tutkinto

  2 309,03

  2 287,14

  4 18 04 00 5

  Lehtori/ammatilliset aineet/muu soveltuva tutkinto tai vähintään kolmen vuoden soveltuvat opinnot taidekoulussa (tanssi- ja sirkusala)

  2 106,81

  2 086,81

  4 18 04 00 8

  Lehtori/yhteiset aineet/ylempi korkeakoulututkinto

  2 451,04

  2 427,77

  4 18 04 00 9

  Lehtori/yhteiset aineet/korkeakoulututkinto

  2 309,03

  2 287,14

  4 18 07 00 2

  Tuntiopettaja/ammatilliset aineet/soveltuva ylempi korkeakoulututkinto tai soveltuva ylempi ammattikorkeakoulututkinto

  2 451,04

  2 427,77

  4 18 07 00 3

  Tuntiopettaja/ammatilliset aineet/soveltuva korkeakoulututkinto

  2 325,25

  2 303,21

  4 18 07 00 4

  Tuntiopettaja/ammatilliset aineet/soveltuva opistoasteen tutkinto

  2 309,03

  2 287,14

  4 18 07 00 5

  Tuntiopettaja/ammatilliset aineet/muu soveltuva tutkinto tai vähintään kolmen vuoden soveltuvat opinnot taidekoulussa (tanssi- ja sirkusala)

  2 106,81

  2 086,81

  4 18 07 00 8

  Tuntiopettaja/yhteiset aineet/ylempi korkeakoulututkinto

  2 451,04

  2 427,77

  4 18 07 00 9

  Tuntiopettaja/yhteiset aineet/korkeakoulututkinto

  2 309,03

  2 287,14

  OSIO C LIITE 7 Sosiaali- ja terveysalan oppilaitos

     

  Peruspalkat

   

  I kl

  II kl

  4 16 04 00 5

  Lehtori/soveltuva ylempi korkeakoulututkinto tai soveltuva ylempi ammattikorkeakoulututkinto

  3 227,97

  3 197,02

  4 16 04 00 6

  Lehtori/muu

  3 073,32

  3 043,80

  4 16 07 00 5

  Tuntiopettaja/soveltuva ylempi korkeakoulututkinto tai soveltuva ylempi ammattikoreakoulututkinto

  3 227,97

  3 197,02

  4 16 07 00 6

  Tuntiopettaja/muu

  3 073,32

  3 043,80

  OSIO C LIITE 8 Metsä- ja puutalousoppilaitos

     

  Peruspalkat

   

  I kl

  II kl

  4 19 04 00 8

  Lehtori/ammatilliset aineet/soveltuva ylempi korkeakoulututkinto tai soveltuva ylempi ammattikorkeakoulututkinto

  3 253,16

  3 222,28

  4 19 04 00 9

  Lehtori/ammatilliset aineet/soveltuva korkeakoulututkinto tai insinöörin tutkinto

  2 970,54

  2 942,35

  4 19 04 01 0

  Lehtori/ammatilliset aineet/soveltuva opistoasteen tutkinto

  2 884,56

  2 857,22

  4 19 04 01 8

  Lehtori/ammatilliset aineet/muu soveltuva tutkinto tai koulutus

  2 697,15

  2 671,54

  4 19 04 01 4

  Lehtori/yhteiset aineet/ylempi korkeakoulututkinto

  3 124,42

  3 094,78

  4 19 04 01 5

  Lehtori/yhteiset aineet/korkeakoulututkinto

  2 884,56

  2 857,22

  4 19 07 00 8

  Tuntiopettaja/ammatilliset aineet/soveltuva ylempi korkeakoulututkinto tai soveltuva ylempi ammattikorkeakoulututkinto

  3 253,16

  3 222,28

  4 19 07 00 9

  Tuntiopettaja/ammatilliset aineet/soveltuva korkeakoulututkinto tai insinöörin tutkinto

  2 970,54

  2 942,35

  4 19 07 01 0

  Tuntiopettaja/ammatilliset aineet/soveltuva opistoasteen tutkinto

  2 884,56

  2 857,22

  4 19 07 01 8

  Tuntiopettaja/ammatilliset aineet/muu soveltuva tutkinto tai koulutus

  2 697,15

  2 671,54

  4 19 07 01 4

  Tuntiopettaja/yhteiset aineet/ylempi korkeakoulututkinto

  3 124,42

  3 094,78

  4 19 07 01 5

  Tuntiopettaja/yhteiset aineet/korkeakoulututkinto

  2 884,56

  2 857,22

  OSIO C LIITE 9 Merenkulkuoppilaitos

     

  Peruspalkat

   

  I kl

  II kl

  4 20 04 00 3

  Laboratorioinsinööri

  2 808,98

  2 782,29

  4 20 04 01 0

  Lehtori/merenkulku- ja teknisissä aineissa/soveltuva ylempi korkeakoulututkinto tai soveltuva ylempi ammattikorkeakoulututkinto

  3 065,05

  3 035,96

  4 20 04 01 1

  Lehtori/merenkulku- ja teknisissä aineissa/muu tutkinto

  2 871,46

  2 844,22

  4 20 04 00 8

  Lehtori/ammatinopetus

  2 294,68

  2 272,90

  4 20 04 00 9

  Lehtori/työnopetus

  2 191,10

  2 170,35

  4 20 04 00 4

  Lehtori/yhteiset aineet/ylempi korkeakoulututkinto

  2 821,44

  2 794,64

  4 20 04 00 5

  Lehtori/yhteiset aineet/alempi korkeakoulututkinto

  2 510,43

  2 486,65

  4 20 04 00 6

  Lehtori/yhteiset aineet/muu tutkinto

  2 456,45

  2 433,16

  4 20 07 01 0

  Tuntiopettaja/merenkulku- ja teknillisissä aineissa/soveltuva ylempi korkeakoulututkinto tai soveltuva ylempi ammattikorkeakoulututkinto

  3 065,05

  3 035,96

  4 20 07 01 1

  Tuntiopettaja/merenkulku ja teknilliset aineet/muu tutkinto

  2 871,46

  2 844,22

  4 20 07 00 8

  Tuntiopettaja/ammatinopetus

  2 294,68

  2 272,90

  4 20 07 00 9

  Tuntiopettaja/työnopetus

  2 191,10

  2 170,35

  4 20 07 00 4

  Tuntiopettaja/yhteiset aineet/ylempi korkeakoulututkinto

  2 821,44

  2 794,64

  4 20 07 00 5

  Tuntiopettaja/yhteiset aineet/alempi korkeakoulututkinto

  2 510,43

  2 486,65

  4 20 07 00 6

  Tuntiopettaja/yhteiset aineet/muu tutkinto

  2 456,45

  2 433,16

  OSIO F LIITE 10 Musiikkioppilaitos

  Alaraja

  Yläraja

  Alaraja

  Yläraja

  Tehtäväkohtainen palkka

  I kl

  I kl

  II kl

  II kl

  4 08 01 00 2

  Rehtori

  3 617,69

  4 554,72

  3 582,96

  4 510,98

  4 08 02 00 5

  Apulaisrehtori

  3 255,49

  4 024,68

  3 224,22

  3 986,05

             

  Peruspalkka

   

  I kl

   

  II kl

   

  4 08 04 01 2

  Opettaja/soveltuva ylempi korkeakoulututkinto tai soveltuva ylempi ammattikorkeakoulututkinto

  2 491,95

   

  2 468,24

   

  4 08 04 01 4

  Opettaja/soveltuva ammattikorkeakoulututkinto, konservatorion jatkotutkinto tai aiempi lehtorin kelpoisuus

  2 426,75

   

  2 403,66

   

  4 08 04 01 3

  Opettaja/muu tutkinto tai aiempi opettajan tai säestäjän kelpoisuus

  2 183,60

   

  2 162,81

   

  4 08 04 00 8

  Ammatillisen koulutuksen opettaja

  2 491,95

   

  2 468,24

   

  4 08 07 02 6

  Tuntiopettaja/soveltuva ylempi korkeakoulututkinto tai soveltuva ylempi ammattikorkeakoulututkinto

  2 282,93

   

  2 261,18

   

  4 08 07 02 8

  Tuntiopettaja/soveltuva ammattikorkeakoulututkinto, konservatorion jatkotutkinto tai aiempi lehtorin kelpoisuus

  2 237,45

   

  2 216,13

   

  4 08 07 02 7

  Tuntiopettaja/muu soveltuva tutkinto tai aiempi opettajan tai säestäjän tutkinto

  2 081,92

   

  2 062,12

   
             

  Sivutoimisen tuntiopettajan tuntipalkkio

  €/tunti

       

  4 08 07 02 9

  Soveltuva ylempi korkeakoulututkinto tai soveltuva ylempi ammattikorkeakoulututkinto

  27,52

       

  4 08 07 03 0

  Soveltuva ammattikorkeakoulututkinto, konservatorion jatkotutkinto tai aiempi lehtorin kelpoisuus

  27,00

       

  4 08 07 03 1

  Muu soveltuva tutkinto taikka aiempi opettajan tai säestäjän kelpoisuus

  25,29

       

  OSIO F LIITE 11 Lasten ja nuorten taidekoulu

  Alaraja