På svenska
OVTES
OVTES 2017, voimassa 1.2.2017 lukien

Palkkaliite

OVTES palkat ja palkkiot 1.1.2016 lukien

OSIO A Yleinen osa

   
Palkkiot    

Yksityisoppilaan kuulustelu (25 §)

36,05

€/kerta

OSIO B Yleissivistävän koulun
opetushenkilöstön yhteiset määräykset

       

Tehtäväkohtainen palkka

       
           

Hinnoittelutunnus

 

Alaraja

Yläraja

Alaraja

Yläraja

   

I kl

I kl

II kl

II kl

4 03 01 10 1

Vuosiluokkia 1–6 käsittävän koulun rehtori,
12–23 palkkaperusteryhmää

3 699,51

3 973,12

3 664,11

3 935,08

4 03 01 20 1

Vuosiluokkia 1–6 käsittävän koulun rehtori,
24–30 palkkaperusteryhmää

3 821,51

4 133,15

3 784,95

4 093,59

4 03 01 30 1

Vuosiluokkia 1–6 käsittävän koulun rehtori,
31– palkkaperusteryhmää

3 973,12

4 312,86

3 935,08

4 271,63

4 03 01 10 2

Vuosiluokkien 7–9 käsittävän koulun rehtori,
–6 palkkaperusteryhmää

3 821,51

4 133,15

3 784,95

4 093,59

4 03 01 20 2

Vuosiluokkia 7–9 käsittävän koulun rehtori,
7–14 palkkaperusteryhmää

4 133,15

4 496,32

4 093,59

4 453,29

4 03 01 30 2

Vuosiluokkia 7–9 käsittävän koulun rehtori,
15–19 palkkaperusteryhmää

4 312,86

4 683,11

4 271,63

4 638,31

4 03 01 40 2

Vuosiluokkia 7–9 käsittävän koulun rehtori,
20– palkkaperusteryhmää

4 496,32

 

4 453,29

 

4 03 01 10 3

Erityiskoulun rehtori,
6–11 palkkaperusteryhmää

3 821,51

4 133,15

3 784,95

4 093,59

4 03 01 20 3

Erityiskoulun rehtori,
12–20 palkkaperusteryhmää

3 973,12

4 312,86

3 935,08

4 271,63

4 03 01 30 3

Erityiskoulun rehtori,

21–25 palkkaperusteryhmää

4 312,86

4 683,11

4 271,63

4 638,31

4 03 01 40 3

Erityiskoulun rehtori,
26– palkkaperusteryhmää

4 496,32

4 899,23

4 453,29

4 852,35

4 03 02 00 0

Peruskoulun kokonaistyöajassa oleva apulaisrehtori (osio B 5 §)

 

 

 

 

4 04 02 00 0

Lukion kokonaistyöajassa oleva apulaisrehtori
(osio B 5 §)

 

 

 

 

4 04 01 00 5

Lukion rehtori (osio B 4 §)

4 371,67

5 452,41

4 329,83

5 400,23

4 04 01 01 1

Aikuislukion rehtori (osio B 4 §)

4 371,67

5 452,41

4 329,83

5 400,23

4 03 04 06 6

Peruskoulun oppilaanohjaaja
(osio B 6 §)

2 953,73

 

2 925,60

 

4 03 04 06 7

Peruskoulun oppilaanohjaaja, ei kelpoisuutta
(osio B 6 § 2 mom.)

 

 

 

 

Palkkiot

 

Vuosiluokkien
1–6 koulu, €/kk

 

Vuosiluokkien 7–9 koulu tai erityiskoulu €/kk

 

Koulu/oppilaitoskohtainen lisätehtävä,
6–8 palkkaperusteryhmää (19 § 2 mom.)

 

 

226,97

 

Koulu/oppilaitoskohtainen lisätehtävä,
9
16 palkkaperusteryhmää (19 § 2 mom.)

226,97

 

453,94

 

Koulu/oppilaitoskohtainen lisätehtävä,

17–21 palkkaperusteryhmää (19 § 2 mom.)

340,47

 

567,43

 

Koulu/oppilaitoskohtainen lisätehtävä,
22–25 palkkaperusteryhmää (19 § 2 mom.)

340,47

 

794,41

 

Koulu/oppilaitoskohtainen lisätehtävä,
26–29 palkkaperusteryhmää (19 § 2 mom.)

453,94

 

1021,39

 

Koulu/oppilaitoskohtainen lisätehtävä,
30–33 palkkaperusteryhmää (19 § 2 mom.)

567,43

 

1134,84

 

Koulu/oppilaitoskohtainen lisätehtävä,
34– palkkaperusteryhmää (19 § 2 mom.)

680,91

 

1248,35

 

 

lukio

     

Koulu/oppilaitoskohtainen lisätehtävä,
oppilaita 100–200 (19 § 5 mom.)

192,13

     

Koulu/oppilaitoskohtainen lisätehtävä,
oppilaita 201–400 (19 § 5 mom.)

288,17

     

Koulu/oppilaitoskohtainen lisätehtävä,
oppilaita 401–600 (19 § 5 mom.)

384,21

     

Koulu/oppilaitoskohtainen lisätehtävä,
oppilaita 601– (19 § 5 mom.)

480,28

     
 

Peruskoulu ja aikuislukio

   

Koulu/oppilaitoskohtainen lisätehtävä (19 § 4 ja 6 mom.)

96,04

     

OSIO B LIITE 1 Peruskoulu

   

Peruspalkat

     
   

I kl

II kl

4 03 04 00 5

Lehtori/ylempi korkeakoulututkinto ja perus-/lukio-opetusta antavan opettajan kelpoisuus tai aiempi vanhemman lehtorin kelpoisuus

2 811,63

2 785,04

4 03 04 00 7

Lehtori/muu kuin em. perus-, aineen-, luokan- tai erityisopetuksen opettajan kelpoisuus

2 621,20

2 596,43

4 03 04 00 8

Lehtori/ylempi korkeakoulututkinto

2 297,58

2 275,85

4 03 04 00 9

Lehtori/korkeakoulututkinto

2 199,22

2 178,42

4 03 04 01 0

Lehtori/muu kuin edellä mainittu

2 078,62

2 058,97

4 03 04 01 2

Erityisopetuksen opettaja/ylempi korkeakoulututkinto ja erityisopetusta antavan opettajan kelpoisuus

2 831,16

2 804,38

4 03 04 01 4

Erityisopetuksen opettaja/alempi korkeakoulututkinto ja erityisopetusta antavan opettajan kelpoisuus

2 732,15

2 706,31

4 03 04 01 3

Erityisopetuksen opettaja/erityisopetusta antavan opettajan kelpoisuus

2 644,58

2 619,54

4 03 04 01 5

Erityisopetuksen opettaja/ylempi korkeakoulututkinto ja perus/lukio-opetusta antavan opettajan kelpoisuus

2 603,34

2 578,74

4 03 04 01 6

Vaikeimmin kehitysvammaisille (EHA 2) annettavan opetuksen erityisopettajan kelpoisuus tai perus-/lukio-opetusta antavan opettajan kelpoisuus

2 495,07

2 471,52

4 03 04 01 7

Erityisopetuksen opettaja/muu kuin edellä mainittu

2 180,78

2 160,16

4 03 04 02 8

Luokanopettaja/luokanopettajan kelpoisuus, ylempi korkeakoulututkinto,  aineenopettajan kelpoisuus jossakin peruskoulussa yhteisenä opetettavassa aineessa

2 811,63

2 785,04

4 03 04 03 0

Luokanopettaja/ylempi korkeakoulututkinto ja perus-/lukio-opetusta antavan opettajan kelpoisuus

2 603,34

2 578,74

4 03 04 03 1

Luokanopettaja/perus-/lukio-opetusta antavan opettajan kelpoisuus

2 519,30

2 495,47

4 03 04 09 8

Luokanopettaja/korkeakoulututkinto/lastentarhanopettajan tutkinto

2 055,36

2 036,09

4 03 04 03 3

Luokanopettaja/muu kuin edellä mainittu

1 960,17

1 942,54

4 03 04 02 0

Esiluokanopettaja/ylempi korkeakoulututkinto ja perus-/lukio-opetusta antavan opettajan kelpoisuus

2 258,55

2 237,19

4 03 04 02 4

Esiluokanopettaja/erityisesiluokan opettaja jolla erityislastentarhanopettajan kelpoisuus

2 258,55

2 237,19

4 03 04 02 1

Esiluokanopettaja/asetuksen 986/1998 7 §:n mukainen kelpoisuus

2 211,57

2 190,62

4 03 04 02 2

Esiluokanopettaja/muu kuin edellä mainittu

1 900,91

1 884,98

4 03 07 03 8

Vuosiluokkien 7–9 tuntiopettaja/ylempi korkeakoulututkinto ja perus-/lukio-opetusta antavan opettajan kelpoisuus tai aiempi vanhemman lehtorin kelpoisuus 

2 811,63

2 785,04

4 03 07 04 0

Vuosiluokkien 7–9 tuntiopettaja/muu kuin em. perus-, aineen-, luokan- tai erityisopetuksen opettajan kelpoisuus

2 621,20

2 596,43

4 03 07 04 1

Vuosiluokkien 7–9 tuntiopettaja/ylempi korkeakoulututkinto

2 297,58

2 275,85

4 03 07 04 2

Vuosiluokkien 7–9 tuntiopettaja/korkeakoulututkinto

2 199,22

2 178,42

4 03 07 04 3

Vuosiluokkien 7–9 tuntiopettaja/muu kuin edellä mainittu

2 078,62

2 058,97

4 03 07 04 4

Erityisopetuksen tuntiopettaja/ylempi korkeakoulututkinto ja erityisopettajan kelpoisuus

2 831,16

2 804,38

4 03 07 04 6

Erityisopetuksen tuntiopettaja/alempi korkeakoulututkinto ja erityisopettajan kelpoisuus

2 732,15

2 706,31

4 03 07 04 5

Erityisopetuksen tuntiopettaja/erityisopettajan kelpoisuus

2 644,58

2 619,54

4 03 07 04 7

Erityisopetuksen tuntiopettaja/ylempi korkeakoulututkinto ja perus/lukio-opetusta antavan opettajan kelpoisuus

2 603,34

2 578,74

4 03 07 04 8

Vaikeimmin kehitysvammaisille (EHA 2) annettavan opetuksen erityisopettajan kelpoisuus tai perus-/lukio-opetusta antavan opettajan kelpoisuus.

2 495,07

2 471,52

4 03 07 04 9

Erityisopetuksen tuntiopettaja/muu kuin edellä mainittu

2 180,78

2 160,16

4 03 07 05 4

Vuosiluokkien 1–6 tuntiopettaja/luokanopettajan kelpoisuus, ylempi korkeakoulututkinto ja aineenopettajan kelpoisuus jossakin peruskoulussa  yhteisenä opetettavassa aineessa

2 811,63

2 785,04

4 03 07 05 6

Vuosiluokkien 1–6 tuntiopettaja/ylempi korkeakoulututkinto ja perus-/lukio-opetusta antavan opettajan kelpoisuus

2 603,34

2 578,74

4 03 07 05 7

Vuosiluokkien 1–6 tuntiopettaja/perus-/lukio-opetusta antavan opettajan kelpoisuus

2 519,30

2 495,47

4 03 07 09 9

Vuosiluokkien 1–6 tuntiopettaja/korkeakoulututkinto/lastentarhanopettajan tutkinto

2 055,36

2 036,09

4 03 07 05 9

Vuosiluokkien 1–6 tuntiopettaja/muu kuin edellä mainittu

1 960,17

1 942,54

4 03 07 06 2

Esiopetuksen tuntiopettaja/ylempi korkeakoulututkinto ja perus-/lukio-opetusta antavan opettajan kelpoisuus

2 258,55

2 237,19

4 03 07 06 5

Esiopetuksen tuntiopettaja/erityisesiluokan opettajan, jolla on erityislastentarhanopettajan kelpoisuus

2 258,55

2 237,19

4 03 07 06 3

Esiopetuksen tuntiopettaja/asetuksen 986/1998 7 §:n mukainen kelpoisuus

2 211,57

2 190,62

4 03 07 06 4

Esiopetuksen tuntiopettaja/muu kuin edellä mainittu

1 900,91

1 884,98

       

Palkkiot

 

€/kk

 
       
 

Taide- ja taitoaineiden lisät, yhteensä/koulu (23 §)

   
 

1–2 palkkaperusteryhmää

192,31

 
 

3–8 palkkaperusteryhmää

384,60

 
 

9–  palkkaperusteryhmää

576,91

 

OSIO B LIITE 2 Lukio

   

Peruspalkat

 

I kl

II kl

4 04 04 01 7

Lehtori/ylempi korkeakoulututkinto ja lukio-opetusta antavan opettajan kelpoisuus tai aiempi vanhemman lehtorin kelpoisuus

2 981,47

2 953,31

4 04 04 01 8

Lehtori/aiempi lukio-opetusta antavan opettajan kelpoisuus tai perusopetusta antavan opettajan kelpoisuus

2 845,43

2 818,48

4 04 04 02 2

Lehtori/korkeakoulututkinto

2 401,40

2 378,72

4 04 04 02 3

Lehtori/muu kuin edellä mainittu tutkinto

2 126,33

2 106,25

4 04 07 03 7

Tuntiopettaja/ylempi korkeakoulututkinto ja lukio-opetusta antavan opettajan kelpoisuus tai aiempi vanhemman lehtorin kelpoisuus

2 981,47

2 953,31

4 04 07 03 9

Tuntiopettaja/aiempi  lukio-opetusta antavan opettajan kelpoisuus tai perusopetusta antavan opettajan kelpoisuus

2 583,64

2 559,22

4 04 07 04 2

Tuntiopettaja/korkeakoulututkinto

2 295,21

2 273,50

4 04 07 04 1

Tuntiopettaja/muu kuin edellä mainittu tutkinto

2 126,33

2 106,25

Palkkiot

 

€/kerta

 
 

Yksityisopiskelijan kuulustelu (oppiainetta kohden, 9 § 1 mom.)

114,30

 
 

Yksityisopiskelijan kuulustelu (soveltamisohje, 9 § 1 mom.)

38,17

 
 

Yksityisopiskelijan yo-kirjoituksen valmistava tarkistus ja arvostelu (liite 2 9 § 5 mom.)

38,17

 

OSIO B LIITE 3 Aikuislukio

   

Peruspalkat

 

I kl

II kl

4 04 04 02 4

Aikuislukion ja aikuislinjan lehtori/ylempi korkeakoulututkinto ja lukio-opetusta antavan opettajan kelpoisuus tai aiempi vanhemman lehtorin kelpoisuus

2 981,47

2 953,31

4 04 04 02 5

Aikuislukion ja aikuislinjan lehtori/aiempi lukio-opetusta antavan tai muu aikuislukion opettajan kelpoisuus taikka perusopetusta antavan opettajan kelpoisuus

2 842,65

2 815,75

4 04 04 02 7

Aikuislukion ja aikuislinjan lehtori/korkeakoulututkinto

2 403,80

2 381,08

4 04 04 02 6

Aikuislukion ja aikuislinjan lehtori/muu kuin edellä mainittu

2 127,41

2 107,30

4 04 07 05 0

Tuntiopettaja/ylempi korkeakoulututkinto ja lukio-opetusta antavan opettajan kelpoisuus tai aiempi vanhemman lehtorin kelpoisuus

2 981,47

2 953,31

4 04 07 05 1

Tuntiopettaja/aiempi lukio-opetusta antavan tai muu aikuislukion opettajan kelpoisuus taikka perusopetusta antavan opettajan kelpoisuus

2 583,64

2 559,22

4 04 07 05 3

Tuntiopettaja/korkeakoulututkinto

2 295,21

2 273,50

4 04 07 05 4

Tuntiopettaja/muu kuin edellä mainittu

2 126,33

2 106,25

Palkkiot

 

€/kerta

 
 

Yksityisopiskelijan kuulustelu (oppiainetta kohden, liite 2 9 § 1 mom.)

114,30

 
 

Yksityisopiskelijan osakuulustelu (soveltamisohje, liite 2 9 § 1 mom.)

38,17

 
 

Yksityisopiskelijan yo-kirjoituksen valmistava tarkistus ja arvostelu (liite 2 9 § 5 mom.)

38,17

 
OSIO C Ammatillisten oppilaitosten opetushenkilöstön yhteiset määräykset  
Peruspalkat   I kl II kl
4 09 01 02 4 Rehtori 3 902,83 3 865,43
4 00 03 00 1 Apulaisrehtori ja aikuiskoulutusjohtaja/ylempi korkeakoulututkinto 3 706,21 3 670,60
4 00 03 00 2 Apulaisrehtori ja aikuiskoulutusjohtaja/muu tutkinto 3 577,97 3 543,28
4 00 03 00 3 Opinto-ohjaaja/ylempi korkeakoulututkinto 3 407,97 3 374,92
4 00 03 00 4 Opinto-ohjaaja/muu tutkinto 3 309,94 3 278,06
Palkkiot   €/kerta  
Ylioppilaskirjoitusen valmistavan tarkistuksen palkkio (10 § 2 mom.) 38,08  

 

OSIO C LIITE 4 Ammattioppilaitos

   

Peruspalkat

 

I kl

II kl

4 09 04 00 1

Ammatillisten aineiden lehtori/soveltuva ylempi korkeakoulututkinto tai soveltuva ylempi ammattikorkeakoulututkinto

3 102,88

3 073,43

4 09 04 00 2

Ammatillisten aineiden lehtori/soveltuva korkeakoulututkinto, insinöörin tai rakennusarkkitehdin tutkinto

2 702,02

2 676,38

4 09 04 00 3

Ammatillisten aineiden lehtori/soveltuva opistoasteen tutkinto

2 523,07

2 499,17

4 09 04 00 8

Ammatillisten aineiden lehtori/muu soveltuvat tutkinto tai koulutus

2 464,02

2 440,61

4 09 04 00 5

Ammatillisen oppilaitoksen yhteisten aineiden lehtori/soveltuva ylempi korkeakoulututkinto

2 821,31

2 794,54

4 09 04 00 6

Ammatillisen oppilaitoksen yhteisten aineiden lehtori/muu soveltuva tutkinto

2 317,20

2 295,23

4 09 07 01 5

Ammatillinen oppilaitos/tuntiopettaja/ammatilliset aineet/soveltuva ylempi korkeakoulututkinto tai soveltuva ylempi ammattikorkeakoulututkinto

3 102,88

3 073,43

4 09 07 01 6

Tuntiopettaja/ammatilliset aineet/soveltuva korkeakoulututkinto, insinöörin tai rakennusarkkitehdin tutkinto

2 702,02

2 676,38

4 09 07 01 7

Tuntiopettaja/ammatilliset aineet/soveltuva opistoasteen tutkinto

2 523,07

2 499,17

4 09 07 02 2

Tuntiopettaja/ammatilliset aineet/muu soveltuva tutkinto tai koulutus

2 464,02

2 440,61

4 09 07 01 9

Tuntiopettaja/yhteiset aineet/ylempi korkeakoulututkinto

2 821,31

2 794,54

4 09 07 02 0

Tuntiopettaja/yhteiset aineet/muu soveltuva tutkinto

2 317,20

2 295,23

OSIO C LIITE 5 Kauppaoppilaitos

   

Peruspalkat

 

I kl

II kl

4 14 04 00 3

Lehtori/soveltuva ylempi korkeakoulututkinto tai soveltuva ylempi ammattikorkeakoulututkinto

2 936,22

2 908,33

4 14 04 00 4

Lehtori/soveltuva korkeakoulututkinto

2 604,14

2 579,45

4 14 04 00 5

Lehtori/muu soveltuva tutkinto

2 340,00

2 317,79

4 14 07 01 1

Tuntiopettaja/soveltuva ylempi korkeakoulututkinto tai soveltuva ylempi ammattikorkeakoulututkinto

2 936,22

2 908,33

4 14 07 01 2

Tuntiopettaja/soveltuva korkeakoulututkinto

2 604,14

2 579,45

4 14 07 01 3

Tuntiopettaja/muu soveltuva tutkinto

2 340,00

2 317,79

OSIO C LIITE 6 Taide- ja viestintäkulttuurioppilaitos

   

Peruspalkat

 

I kl

II kl

4 18 04 00 2

Lehtori/ammatilliset aineet/soveltuva ylempi korkeakoulututkinto tai soveltuva ylempi ammattikorkeakoulututkinto

2 451,04

2 427,77

4 18 04 00 3

Lehtori/ammatilliset aineet/soveltuva korkeakoulututkinto

2 325,25

2 303,21

4 18 04 00 4

Lehtori/ammatilliset aineet/soveltuva opistoasteen tutkinto

2 309,03

2 287,14

4 18 04 00 5

Lehtori/ammatilliset aineet/muu soveltuva tutkinto tai vähintään kolmen vuoden soveltuvat opinnot taidekoulussa (tanssi- ja sirkusala)

2 106,81

2 086,81

4 18 04 00 8

Lehtori/yhteiset aineet/ylempi korkeakoulututkinto

2 451,04

2 427,77

4 18 04 00 9

Lehtori/yhteiset aineet/korkeakoulututkinto

2 309,03

2 287,14

4 18 07 00 2

Tuntiopettaja/ammatilliset aineet/soveltuva ylempi korkeakoulututkinto tai soveltuva ylempi ammattikorkeakoulututkinto

2 451,04

2 427,77

4 18 07 00 3

Tuntiopettaja/ammatilliset aineet/soveltuva korkeakoulututkinto

2 325,25

2 303,21

4 18 07 00 4

Tuntiopettaja/ammatilliset aineet/soveltuva opistoasteen tutkinto

2 309,03

2 287,14

4 18 07 00 5

Tuntiopettaja/ammatilliset aineet/muu soveltuva tutkinto tai vähintään kolmen vuoden soveltuvat opinnot taidekoulussa (tanssi- ja sirkusala)

2 106,81

2 086,81

4 18 07 00 8

Tuntiopettaja/yhteiset aineet/ylempi korkeakoulututkinto

2 451,04

2 427,77

4 18 07 00 9

Tuntiopettaja/yhteiset aineet/korkeakoulututkinto

2 309,03

2 287,14

OSIO C LIITE 6 Taide- ja viestintäkulttuurioppilaitos

   

Peruspalkat

 

I kl

II kl

4 18 04 00 2

Lehtori/ammatilliset aineet/soveltuva ylempi korkeakoulututkinto tai soveltuva ylempi ammattikorkeakoulututkinto

2 451,04

2 427,77

4 18 04 00 3

Lehtori/ammatilliset aineet/soveltuva korkeakoulututkinto

2 325,25

2 303,21

4 18 04 00 4

Lehtori/ammatilliset aineet/soveltuva opistoasteen tutkinto

2 309,03

2 287,14

4 18 04 00 5

Lehtori/ammatilliset aineet/muu soveltuva tutkinto tai vähintään kolmen vuoden soveltuvat opinnot taidekoulussa (tanssi- ja sirkusala)

2 106,81

2 086,81

4 18 04 00 8

Lehtori/yhteiset aineet/ylempi korkeakoulututkinto

2 451,04

2 427,77

4 18 04 00 9

Lehtori/yhteiset aineet/korkeakoulututkinto

2 309,03

2 287,14

4 18 07 00 2

Tuntiopettaja/ammatilliset aineet/soveltuva ylempi korkeakoulututkinto tai soveltuva ylempi ammattikorkeakoulututkinto

2 451,04

2 427,77

4 18 07 00 3

Tuntiopettaja/ammatilliset aineet/soveltuva korkeakoulututkinto

2 325,25

2 303,21

4 18 07 00 4

Tuntiopettaja/ammatilliset aineet/soveltuva opistoasteen tutkinto

2 309,03

2 287,14

4 18 07 00 5

Tuntiopettaja/ammatilliset aineet/muu soveltuva tutkinto tai vähintään kolmen vuoden soveltuvat opinnot taidekoulussa (tanssi- ja sirkusala)

2 106,81

2 086,81

4 18 07 00 8

Tuntiopettaja/yhteiset aineet/ylempi korkeakoulututkinto

2 451,04

2 427,77

4 18 07 00 9

Tuntiopettaja/yhteiset aineet/korkeakoulututkinto

2 309,03

2 287,14

OSIO C LIITE 7 Sosiaali- ja terveysalan oppilaitos

   

Peruspalkat

 

I kl

II kl

4 16 04 00 5

Lehtori/soveltuva ylempi korkeakoulututkinto tai soveltuva ylempi ammattikorkeakoulututkinto

3 227,97

3 197,02

4 16 04 00 6

Lehtori/muu

3 073,32

3 043,80

4 16 07 00 5

Tuntiopettaja/soveltuva ylempi korkeakoulututkinto tai soveltuva ylempi ammattikoreakoulututkinto

3 227,97

3 197,02

4 16 07 00 6

Tuntiopettaja/muu

3 073,32

3 043,80

OSIO C LIITE 8 Metsä- ja puutalousoppilaitos

   

Peruspalkat

 

I kl

II kl

4 19 04 00 8

Lehtori/ammatilliset aineet/soveltuva ylempi korkeakoulututkinto tai soveltuva ylempi ammattikorkeakoulututkinto

3 253,16

3 222,28

4 19 04 00 9

Lehtori/ammatilliset aineet/soveltuva korkeakoulututkinto tai insinöörin tutkinto

2 970,54

2 942,35

4 19 04 01 0

Lehtori/ammatilliset aineet/soveltuva opistoasteen tutkinto

2 884,56

2 857,22

4 19 04 01 8

Lehtori/ammatilliset aineet/muu soveltuva tutkinto tai koulutus

2 697,15

2 671,54

4 19 04 01 4

Lehtori/yhteiset aineet/ylempi korkeakoulututkinto

3 124,42

3 094,78

4 19 04 01 5

Lehtori/yhteiset aineet/korkeakoulututkinto

2 884,56

2 857,22

4 19 07 00 8

Tuntiopettaja/ammatilliset aineet/soveltuva ylempi korkeakoulututkinto tai soveltuva ylempi ammattikorkeakoulututkinto

3 253,16

3 222,28

4 19 07 00 9

Tuntiopettaja/ammatilliset aineet/soveltuva korkeakoulututkinto tai insinöörin tutkinto

2 970,54

2 942,35

4 19 07 01 0

Tuntiopettaja/ammatilliset aineet/soveltuva opistoasteen tutkinto

2 884,56

2 857,22

4 19 07 01 8

Tuntiopettaja/ammatilliset aineet/muu soveltuva tutkinto tai koulutus

2 697,15

2 671,54

4 19 07 01 4

Tuntiopettaja/yhteiset aineet/ylempi korkeakoulututkinto

3 124,42

3 094,78

4 19 07 01 5

Tuntiopettaja/yhteiset aineet/korkeakoulututkinto

2 884,56

2 857,22

OSIO C LIITE 9 Merenkulkuoppilaitos

   

Peruspalkat

 

I kl

II kl

4 20 04 00 3

Laboratorioinsinööri

2 808,98

2 782,29

4 20 04 01 0

Lehtori/merenkulku- ja teknisissä aineissa/soveltuva ylempi korkeakoulututkinto tai soveltuva ylempi ammattikorkeakoulututkinto

3 065,05

3 035,96

4 20 04 01 1

Lehtori/merenkulku- ja teknisissä aineissa/muu tutkinto

2 871,46

2 844,22

4 20 04 00 8

Lehtori/ammatinopetus

2 294,68

2 272,90

4 20 04 00 9

Lehtori/työnopetus

2 191,10

2 170,35

4 20 04 00 4

Lehtori/yhteiset aineet/ylempi korkeakoulututkinto

2 821,44

2 794,64

4 20 04 00 5

Lehtori/yhteiset aineet/alempi korkeakoulututkinto

2 510,43

2 486,65

4 20 04 00 6

Lehtori/yhteiset aineet/muu tutkinto

2 456,45

2 433,16

4 20 07 01 0

Tuntiopettaja/merenkulku- ja teknillisissä aineissa/soveltuva ylempi korkeakoulututkinto tai soveltuva ylempi ammattikorkeakoulututkinto

3 065,05

3 035,96

4 20 07 01 1

Tuntiopettaja/merenkulku ja teknilliset aineet/muu tutkinto

2 871,46

2 844,22

4 20 07 00 8

Tuntiopettaja/ammatinopetus

2 294,68

2 272,90

4 20 07 00 9

Tuntiopettaja/työnopetus

2 191,10

2 170,35

4 20 07 00 4

Tuntiopettaja/yhteiset aineet/ylempi korkeakoulututkinto

2 821,44

2 794,64

4 20 07 00 5

Tuntiopettaja/yhteiset aineet/alempi korkeakoulututkinto

2 510,43

2 486,65

4 20 07 00 6

Tuntiopettaja/yhteiset aineet/muu tutkinto

2 456,45

2 433,16

OSIO F LIITE 10 Musiikkioppilaitos

Alaraja

Yläraja

Alaraja

Yläraja

Tehtäväkohtainen palkka

I kl

I kl

II kl

II kl

4 08 01 00 2

Rehtori

3 617,69

4 554,72

3 582,96

4 510,98

4 08 02 00 5

Apulaisrehtori

3 255,49

4 024,68

3 224,22

3 986,05

           

Peruspalkka

 

I kl

 

II kl

 

4 08 04 01 2

Opettaja/soveltuva ylempi korkeakoulututkinto tai soveltuva ylempi ammattikorkeakoulututkinto

2 491,95

 

2 468,24

 

4 08 04 01 4

Opettaja/soveltuva ammattikorkeakoulututkinto, konservatorion jatkotutkinto tai aiempi lehtorin kelpoisuus

2 426,75

 

2 403,66

 

4 08 04 01 3

Opettaja/muu tutkinto tai aiempi opettajan tai säestäjän kelpoisuus

2 183,60

 

2 162,81

 

4 08 04 00 8

Ammatillisen koulutuksen opettaja

2 491,95

 

2 468,24

 

4 08 07 02 6

Tuntiopettaja/soveltuva ylempi korkeakoulututkinto tai soveltuva ylempi ammattikorkeakoulututkinto

2 282,93

 

2 261,18

 

4 08 07 02 8

Tuntiopettaja/soveltuva ammattikorkeakoulututkinto, konservatorion jatkotutkinto tai aiempi lehtorin kelpoisuus

2 237,45

 

2 216,13

 

4 08 07 02 7

Tuntiopettaja/muu soveltuva tutkinto tai aiempi opettajan tai säestäjän tutkinto

2 081,92

 

2 062,12

 
           

Sivutoimisen tuntiopettajan tuntipalkkio

€/tunti

     

4 08 07 02 9

Soveltuva ylempi korkeakoulututkinto tai soveltuva ylempi ammattikorkeakoulututkinto

27,52

     

4 08 07 03 0

Soveltuva ammattikorkeakoulututkinto, konservatorion jatkotutkinto tai aiempi lehtorin kelpoisuus

27,00

     

4 08 07 03 1

Muu soveltuva tutkinto taikka aiempi opettajan tai säestäjän kelpoisuus

25,29

     

OSIO F LIITE 11 Lasten ja nuorten taidekoulu

Alaraja

Yläraja

Alaraja

Yläraja

Tehtäväkohtainen palkka

I kl

I kl

II kl

II kl

4 05 01 00 1

Rehtori/taideteollisessa korkeakoulussa tai muussa korkeakoulussa suoritettu soveltuvat ylempi korkeakoulututkinto

3 159,41

3 683,68

3 135,27

3 648,40

4 05 01 00 2

Rehtori/taideteollisessa korkeakoulussa tai taideteollisessa oppilaitoksessa suoritettu kuvaamataidon opettajan tutkinto

3 159,41

3 683,68

3 135,27

3 648,40

4 05 04 00 4

Taidekoulun opettaja vaihtoehto 1

2 123,85

2 409,22

2 104,73

2 386,18

4 05 04 00 5

Taidekoulun opettaja vaihtoehto 2

2 204,73