OVTES

2017

Kunnallinen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus

I Soveltaminen

1 § Soveltamisala ja voimassaolo

1 mom.

Näitä sopimusmääräyksiä sovelletaan jäljempänä mainittujen ammattiryhmien palvelussuhteen ehtoina, jos asiasta on sovittu asianomaisen pääluottamusmiehen kanssa.

2 mom.

Nämä sopimusmääräykset ovat voimassa 1.8.2014–31.7.2018.

3 mom.

Muilta osin sovelletaan soveltuvin osin voimassaolevaa kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimusta (OVTES).