På svenska
 • Selaa sopimuksen lukuja AvaaSulje
  Kunnallisen lääkärien virkaehtosopimuksen 2020–2021 allekirjoituspöytäkirja

  KT Kuntatyönantajien ja Suomen Eläinlääkäriliiton kannanotto: Kunnallisen eläinlääkärin työn myönteiset voimavarat

  Tällä yhteisellä kannanotolla työmarkkinaosapuolet kannustavat sekä työnantajia että eläinlääkäreitä tunnistamaan kunnallisen eläinlääkärin työn myönteiset voimavarat ja panostamaan voimavarojen vahvistamiseen. Näin voidaan esimerkiksi tukea ja helpottaa rekrytointia ja sitoutumista työpaikkaan sekä lieventää työn liiallisen kuormituksen haitallisia vaikutuksia. Eläinlääkärin työssä jaksamiseen liittyviin asioihin, kuten päivystystyöhön tai yksin työskentelyn aiheuttamaan kuormitukseen, täytyy kiinnittää huomiota.  

  Kunnallisen eläinlääkärin työhön liittyy paljon myönteisiä voimavaroja. Niitä ovat muun muassa:

  • eläinten konkreettinen auttaminen sekä kliinisessä työssä että eläinsuojeluvalvonnassa
  • ihmisten terveyden suojeleminen eläinten ja ihmisten välillä tarttuvilta taudeilta ja elinympäristössä olevilta muilta taudinaiheuttajilta tai haitoilta
  • työn monipuolisuus ja merkityksellisyys
  • laaja-alaisen osaamisen monipuolinen hyödyntäminen
  • työyhteisö.

  Eläinlääkärien työssä jaksamisen kehittäminen

  Eläinlääkärien työssä jaksamista voidaan tukea esimerkiksi seuraavin toimenpitein:

  • perhe-elämän ja työn yhteensovittamista tukevat päivystys- ja muut työjärjestelyt
  • työstä palautumista tukevat lepoajat
  • parityöskentely erityisesti kunnallisilla valvontaeläinlääkäreillä auttaa vaikeiden hallintopäätösten tekemisessä ja mahdollistaa raskaiden kokemusten aiheuttaman kuormituksen purkamisen välittömästi tapahtuneen jälkeen
  • työyhteisön säännölliset tapaamiset ja yhtenäisten käytäntöjen luominen
  • nuorten eläinlääkärien työn tueksi järjestelmälliset perehdytyskäytännöt sekä konsultaatiomahdollisuus ja seniorieläinlääkärin tuki
  • kehitetään vaikutusmahdollisuuksia omaan työhön ja pidetään työkuorma kohtuullisena.

  Eläinlääkärien osaamisen kehittäminen

  Eläinlääkärien osaamisen kehittämistä voidaan tukea esimerkiksi seuraavin toimenpitein:  

  • työyhteisön tuki ja keskusteluapu kollegoiden kanssa  
  • säännöllinen koulutus substanssiasioissa ja työhyvinvointiin liittyvissä asioissa.
  • yhdessä työskentely  
  • työnohjaus.