Suomeksi
LÄKTA
Underteckningsprotokoll till det kommunala tjänstekollektivavtalet för läkare 2020–2021

Ställningstagande av KT Kommunarbetsgivarna och Finlands Veterinärförbund: Positiva resurser i de kommunala veterinärernas arbete

Genom detta gemensamma ställningstagande uppmuntrar arbetsmarknadsparterna både arbetsgivarna och veterinärerna att identifiera positiva resurser i veterinärarbetet och satsa på att stärka dem. På så sätt kan man till exempel stödja och underlätta rekrytering, få veterinärerna att stanna kvar i sina anställningsförhållanden och lindra skadliga följder av en alltför stor arbetsbelastning. Man måste vara uppmärksam på faktorer som påverkar hur veterinärerna orkar med sitt arbete. Till exempel jourtjänstgöring och ensamarbetemedförextra belastning.

Det finns många positiva resurser i de kommunala veterinärernas arbete. Sådana är bland annat:

 • konkret hjälp för djur i både det kliniska arbetet och djurskyddsövervakningen
 • skydd av människors hälsa mot sjukdomar som smittar mellan djur och människor och mot andra sjukdomsalstrare eller olägenheter i livsmiljön
 • mångsidigt och meningsfullt arbete
 • mångsidig användning av en bred kompetens
 • arbetsgemenskap.

Åtgärder för att veterinärerna ska orka arbeta

För att hjälpa veterinärerna att orka med sitt arbete kan till exempel följande åtgärder vidtas:

 • jour- och andra arbetsarrangemang som stöder möjligheterna att förena arbete och familjeliv
 • vilotider som stöder återhämtningen från arbetet
 • arbete i par, särskilt för kommunala tillsynsveterinärer, underlättar svåra förvaltningsbeslut och ger möjlighet till att bearbetasvåra upplevelser genast efter en händelse
 • regelbundna träffar mellan kolleger och skapande av enhetlig praxis
 • stöd för unga veterinärer i form av systematisk introduktionspraxis, konsultationsmöjligheter och stöd av en seniorveterinär
 • möjligheter att påverka sitt eget arbete och en rimlig arbetsbörda

Utveckling av veterinärernas kompetens

Veterinärernas kompetensutveckling kan stödjas till exempel genom följande åtgärder:

 • kollegialt stödoch samtal med kolleger
 • regelbunden utbildning i substansfrågor och i frågor som gäller arbetshälsa
 • arbete tillsammans med andra
 • handledning.