På svenska
 • Selaa sopimuksen lukuja AvaaSulje
  III Työaika

  Sovellettavat määräykset

  1 § KVTES:n työaikaluvun sovellettavat määräykset

  Tämän sopimuksen lisäksi sovelletaan KVTES:n työaikaluvun (III luku) seuraavia määräyksiä:

  KVTES-
  pykälä

  KVTES-
  asia

  Poikkeukset KVTES:n
  soveltamisesta

  1 §

  Työajan tehokkaan käytön periaate

   

  3 §

  Työaikamääräyksistä poikkeaminen

   

  4 §:n
  2 mom.

  Eräitä erityistilanteita

   

  12 §

  Vuorokauden ym. alkaminen

   

  18 § ja
  19 §:n 1 ja
  2 mom.

  Epämukavan työajan
  korvaukset

  KVTES:ssa määrättyjä korvauksia ei suoriteta päivystykseen määrätylle eikä liitteessä tarkoitettua kliinistä lisätyötä tekevälle, ks. erikseen määräykset
  liitteissä.

  20 §

  Työaikakorvausten yleiset suorittamisedellytykset

   

  21 §

  Työaikakorvausten suorittamista koskevat rajoitukset

  Johtavassa asemassa olevalle suoritetaan päivystyksestä ja kliinisestä lisätyöstä liitteissä määrätyt korvaukset, ks. jäljempänä 11 §.

  27 §

  Työajan tasoittumissuunnitelma

  Ks. lisäksi työaika-asiakirjoja koskeva 15 §:n määräys jäljempänä.

  30 §

  Työaikapankki

   

  31 §

  Liukuva työaika

   

   32 § 1 mom.

  Liukuvan työajan ehdot

   

  33 §  Säännöllisen työajan ylittävän tai alittavan kertymän rajat (saldokertymät)  

  34 §

  Lisä- ja ylityö liukuvassa työajassa

  Lisä- ja ylityökorvaukset määräytyvät tämän luvun 8 ja 10 pykälien mukaan

  35 §

  Palvelussuhteen päättyminen liukuvassa työajassa