På svenska
LS
LS 2020–2021, voimassa 1.4.2020 lukien

Sairaalahammaslääkärien toimenpideluettelo

Toimenpide-ryhmä (SHL)

Korvattavat toimenpiteet
 

Tutkimukset ja suunnittelu

4

Kontrollikäynti tai jälkitarkastus

11

Erikoishammaslääkärin hoidossa olevan potilaan lopputarkastus ja siihen liittyvä kirjallinen epikriisi

6

Natiiviröntgen-, varjoaine-, ultraääni- ja magneettitutkimus
kirjallisine lausuntoineen

9

Erikoishammaslääkärin antama kirjallinen lausunto kudos­näytteestä (1.1.2015 alkaen)

6–8

Hoidon, jatkohoidon tai ylläpitovaiheen suunnittelu

9

Erityisalakohtainen tutkimus

10

 

Ortognaattinen tai muu useamman hammaslääkärin suorittama hoidon suunnittelu
Maksetaan jokaiselle erityisalakohtaisesti suunnitteluun
osallistuvalle hammaslääkärille.

12

Erityisalakohtainen hoidon suunnittelu

13

Sylkitutkimukset sekä suun ja leukojen erityistutkimukset,
esim. leukanivelen artroskopia

Hampaistoon kohdistuvat toimenpiteet

5–6

Hampaan poisto/hammas

6

Hammasperäisen abskessin avaus ja dreneeraus

6–8

Implanttidistanssin asettamisleikkaus

7

Hampaan paljastamisleikkaus

8–11

Hampaan leikkauksellinen poisto/hammas

8–10

Juurenpään resektio

11

Implantin asettaminen/implantti

13

Hampaiston saneeraus ja hoito yleisanestesiassa/infektiosuojauksessa

Ikeniin, limakalvoihin ja alveoliharjanteeseen kohdistuvat toimenpiteet

6

Limakalvobiopsia

5

Limakalvomuutoksen poisto (ekskiisio, kryo, laser) / pienen
haavan ompelu

8–12

Alveoliharjanteen plastia preproteettisena toimenpiteenä
(myös sulkus- ja suupohjaplastiat)

13

Alveoliharjanteen plastia iho/limakalvosiirrännäistä käyttäen

14

Alveoliharjanteen plastia luuta tai alloplastista materiaalia
käyttäen

Leukaluihin kohdistuvat toimenpiteet

10

Luubiopsia tai eksploraatioleikkaus

8, 11

Kystan fenestraatio tai ekstirpaatio

8–9

Luuplastia (torus, linea mylohyoidea tms.)

13–14, 16

Tuumorin ekstirpaatio

15

Alaleuan resektio tai poisto

15

Yläleuan resektio tai poisto

Ortognaattiset, leukanivelkirurgiset ja rekonstruktiotoimenpiteet

11

Yläleuan nopea levitys kirurgisesti

11

Siirteen otto (luu, iho yms.)

12–13

Alaleuan avoin tai sulkeinen kondylotomia tai koronoidektomia

13

Alaleuan segmentaalinen osteotomia

13

Genioplastia

13

Uniapnean hoito

13–14

Leukanivelen plastia

14

Alaleuan ramusosteotomia

14

Alaleuan korpusosteotomia tai –ostektomia

14

Yläleuan segmentaalinen osteotomia

14

Leukanivelen diskukseen kohdistuva toimenpide

15–16

Rekonstruktio mikrovaskulaarisiirteellä

14–16

Leukaluun ja/tai kasvojen luiden plastia luuta tai alloplastista
materiaalia käyttäen

15

Le Fort I osteotomia

15

Alaleuan rekonstruktio

15

Yläleuan rekonstruktio

16

Le Fort II ja/tai III osteotomia

16

Kombinoitu yläleuan ja alaleuan osteotomia

16

Leukanivelen plastia luu- tai muuta siirrännäistä käyttäen

Suulakihalkion korjausleikkaukset

15

Huulen plastia tai rekonstruktio suulakihalkion vuoksi

15

Suulakirekonstruktio

15

Piilohalkiorekonstruktio

15

Luunsiirto yläleukaan

15

Suulaen fistelin sulku

15

Alveolaarikaaren korjausleikkaus

Huuleen ja suulakeen kohdistuvat toimenpiteet

9–11

Oronasaali- tai oroantraalifistelin sulkuplastia

10

Paikallisen suulakimuutoksen ekskiisio

11

Suulaen tuumorin poisto

12

Huulituumorin ekstirpaatio

13–14

Huulen resektio ja/tai plastia

Kieleen ja suupohjaan kohdistuvat toimenpiteet

6

Kielijänteen plastia

8

Suunpohjan abskessin dreneeraus

11

Kielen plastia

13

Kielen tai suupohjan tuumorin poisto

14

Hemiglossektomia

14–15

Syvän kaulainfektion dreneeraus

Sylkirauhasiin kohdistuvat toimenpiteet

10–11

Sylkikiven poisto

11

Submandibulaarirauhasen poisto

9, 13, 15

Paikallisen muutoksen (esim. ranulan tai mukoseelen) poisto tai eksploraatio

Pään ja kaulan alueen tuoreisiin vammoihin kohdistuvat toimenpiteet

Leukojen ja hampaiden vammoihin kohdistuvat toimenpiteet

8, 10

Hammasmurtuman ja/tai hammasluksaation hoito (myös replant.)

8–10

Alveoliluun murtuman repositio ja fiksaatio

11

Trakeostomia

12–15

Pehmytosavammojen revisio ja suturaatio

13

Alaleuan murtuman suljettu repositio ja immobilisaatio

13–15

Kauladissektio

14

Alaleuan avoin repositio ja osteosynteesi (ja immobilisaatio)

14–15

Le Fort I ja II murtuman hoito

15

Le Fort III murtuman hoito

Muihin kasvojen alueen murtumiin kohdistuvat toimenpiteet

11–14

Zygoma-maksilla –alueen fragmentin kohotus, orbitan seudun murtuman hoito

11–13

Osteosynteesi- tai fiksaatiomateriaalin poisto

16

Multippelin kasvo- ja/tai leukamurtuman hoito tai nenämurtuman avoin repositio

Oikomishoito

4–6

Oikomishoidon hoitokäynti

4–8

Kaari tai muu kiinteiden kojeiden muutostyö

5–7

Kiinteän kojeen kaaren aktivointi (ao. kohtaa ei sovelleta kojeen valmistuksen
yhteydessä)

7

Kiinteiden kojeiden purku / leuka,

6

Irtokojeen sovitus

8

Funktionaalisen kojeen sovitus ja aktivointi

9–11

Kiinteiden kojeiden valmistus / leuka

Kliininen hammashoito

Hampaiden kiinnityskudoksiin kohdistuvat toimenpiteet

5–9

Parodontolginen hoito/käyntikerta

6–8

Parodontaalikiskotus

10–14

Parodontaalikirurgia

10–14

Komplisoituneen parodontiitin hoito

Korjaava karieshoito

5–8

Täyte

9

Kruunu tai nastapilari täytemateriaalista

Juurenhoitotoimenpiteet

5–9

Hampaan juurikanavan avaus ja/tai laajennus / täyttö / kanava

6–7

Lääkehoito / hammas / käyntikerta

Purentafysiologinen hoito

6–9

Purentafysiologinen hoitokäynti sisältää mm. purennan hionnan sekä toimintahäiriön ja kivun hoidon.

11–12

Purentakiskon valmistaminen ja sovitus

Proteettinen hoito

8

Suun valmistaminen proteettista työtä varten

8

Väliaikainen kruunu / silta

8–12

Proteesin / irtokojeen korjaustoimenpide

10

Tarkkuuskiinnike / proteesiyksikkö

11

Hammaskruunu / siltayksikkö tai valu- tai keraaminen täyte

11

Pintakiinnitteinen silta / kisko

12

Osa-/kokoproteesin valmistus

15

Resektioproteesi / epiteesiproteesi

10–15

Implanttikiinnitteinen proteesi