På svenska

KVTES 2022–2025

Kunta-alan yleinen virka- ja työehtosopimus
 • Selaa sopimuksen lukuja AvaaSulje
  KVTES 2022–2025, voimassa 1.5.2022 lukien

  Liite 19 Simulointi- ja kokeilumääräykset Liite 7 Lomituspalveluhenkilöstö

  Liitteen sisältö

  Soveltamisala (1 §)

  • Lomituspalvelujen työnjohtotehtävät (07LOM050)
  • Lomituspalvelujen vaativat ammattitehtävät ja ammattitehtävät (07LOM060)

  1 § Soveltamisala

  Tätä liitettä sovelletaan lomituspalvelutehtävissä toimiviin työntekijöihin/viranhaltijoihin, kuten jäljempänä ilmenee.


  Palkkahinnoittelun yhteinen soveltamisohje

  Hinnoittelun ulkopuolisia tehtäviä ovat mm.

  • Lomitustoimenjohtaja, lomituspäällikkö tai näihin verrattavissa oleva lomituspalveluista vastaava työntekijä/viranhaltija tehtävänimikkeestä riippumatta

  Hinnoittelun ulkopuolisen palkkauksen määrittämisestä ks. KVTES:n kokeilumääräysten palkkausluvun 4 § soveltamisohjeineen.


  1 a § Kokeiluun liittyviä soveltamisohjeita

   OSVA-tasoa määritettäessä on otettava huomioon mm:

  • Mikäli palkkahinnoittelukohtaan kuuluvalta edellytetään korkeampaa koulutustasoa kuin mitä palkkahinnoittelukohdassa on todettu tai tämän lisäksi alan erikoistumiskoulutusta, erityispätevyyttä tai ammatillista jatkokoulutusta, on tämä yleensä osoitus siitä, että myös sovellettava OSVA-taso on korkeampi kuin C1.
  • Vaikka palkkahinnoittelukohdan kelpoisuusehdoissa ei edellytettäisi em. lisäpätevyyttä, voi viranhaltijan tai työntekijän työuran aikana hankitut taidot ja tiedot johtaa käytännössä siihen, että hänelle annetaan tavanomaista normaalitasoa vaativampia tehtäviä, mikä on otettava huomioon OSVA-tasoa määrättäessä.
  • Katso tarkemmin kokeilumääräysten 4 ja 5 §.

  Tasopalkkalisä

  • Paikallisesti sopien tasopalkkalisä voidaan ottaa käyttöön tämän liitteen palkkahinnoittelukohdissa. Tasopalkkalisää voidaan maksaa sellaisista tehtäviin liittyvistä elementeistä, joita ei ole otettu huomioon arvioitaessa tasopalkka. Katso tarkemmin kokeilumääräysten 7 §.

  2 § Lomituspalveluhenkilöstön palkkahinnoittelu

  Palkkahinnoittelun soveltamisesta ja OSVA-tasojen ja tasopalkan määrittelystä, ks. KVTES:n kokeilumääräysten palkkausluvun 3 §, 5 §  ja 6 § soveltamisohjeineen.
  Lomituspalvelujen työnjohtotehtävät (07LOM050)

  Tähän palkkahinnoittelukohtaan kuuluvien tehtävinä ovat lomituksen työnjohtotehtävät ja asiakaspalvelutehtävät. Lisäksi tehtäviin voi kuulua mm. lomitustehtävät.

  Tehtävät edellyttävät soveltuvaa alempaa korkeakoulututkintoa, vastaavaa aikaisempaa opistoasteista tutkintoa tai ammatillista perustutkintoa.

  Tähän palkkahinnoittelukohtaan voivat kuulua esimerkiksi johtava maatalouslomittaja ja lomitusohjaaja.


  OSVA-tasojen soveltamisohje  

  Tehtävä sijoitetaan tehtävässä vaadittavan osaamisen ja vastuun yhdistelmän perusteella OSVA-tasoille: C1, D1 tai E1. OSVA-tasoa A1 käytetään poikkeustapauksissa. Katso KVTES:n kokeilumääräysten palkkausluvun 3 §, 5 § ja 6 §.

  Sovellettavaan OSVA-tasoon (D1, E1) vaikuttavat:

  • alaisten/työntekijöiden määrä
  • työnjohtotehtävät monipuolisissa lomituskohteissa
  • vastuu kokonaisuudesta (esim. täydennyskoulutusten koordinointi tai lomitusjärjestelmän pääkäyttäjyys)
  • muut paikallisesti määritellyt kriteerit.

  Kokeilumääräykset 07LOM050 OSVA-tasot

  1.3.2022

  1.6.2022

  1.10.2022

  E1 Työnjohtotehtävät, jotka edellyttävät erittäin vaativaa osaamisen ja vastuun yhdistelmää

   

   

   

  D1 Työnjohtotehtävät, jotka edellyttävät vaativaa osaamisen ja vastuun yhdistelmää

   

   

   

  C1 Työnjohtotehtävät, jotka edellyttävät normaalitason osaamisen ja vastuun yhdistelmää

  2 109,30 €

  2 155,30 €

  2 166,08 €

  A1 Työnjohtotehtävät, joissa ei toteudu normaalitason osaamisen ja vastuun yhdistelmä

  2 109,30 € – enintään 10 %

  2 155,30 € – enintään 10 %

  2 166,08 € – enintään 10 %

  Tähän palkkahinnoittelukohtaan kuuluvien tehtävinä ovat lomituspalvelulain mukaiset lomitustehtävät (viittausmääräys).

  Tehtävät edellyttävät yleensä soveltuvaa ammatillista perustutkintoa.

  Tähän palkkahinnoittelukohtaan voivat kuulua esimerkiksi maa- tai turkistaloutta lomittava maatalouslomittaja.


  Lomituspalvelujen vaativat ammattitehtävät ja ammattitehtävät (07LOM060)

  Tähän palkkahinnoittelukohtaan kuuluvien tehtävinä ovat lomituspalvelulain mukaiset lomitustehtävät (viittausmääräys).

  Tehtävät edellyttävät yleensä soveltuvaa ammatillista perustutkintoa.

  Tähän palkkahinnoittelukohtaan voivat kuulua esimerkiksi maa- tai turkistaloutta lomittava maatalouslomittaja.


  OSVA-tasojen soveltamisohje  

  Tehtävä sijoitetaan tehtävässä vaadittavan osaamisen ja vastuun yhdistelmän perusteella OSVA-tasoille: C1, D1 tai E1. OSVA-tasoa A1 käytetään poikkeustapauksissa. Katso KVTES:n kokeilumääräysten palkkausluvun 3 §, 5 § ja 6 §.

  Sovellettavaan OSVA-tasoon (D1, E1) vaikuttavat:

  • vaativat ammattitehtävät
   • tehtävä sisältää äkillistä sijaisavun antamista
   • tehtävässä edellytetään laaja-alaista osaamista erityyppisillä tiloilla
  • vaativien teknisten sovellusten hallinta
  • muut paikallisesti määritellyt kriteerit
    

  Kokeilumääräykset 07LOM060 OSVA-tasot

  1.3.2022

  1.6.2022

  1.10.2022

  E1 Vaativat ammattitehtävät ja ammattitehtävät, jotka edellyttävät erittäin vaativaa osaamisen ja vastuun yhdistelmää

   

   

   

  D1 Vaativat ammattitehtävät ja ammattitehtävät, jotka edellyttävät vaativaa osaamisen ja vastuun yhdistelmää

   

   

   

  C1 Vaativat ammattitehtävät ja ammattitehtävät, jotka edellyttävät normaalitason osaamisen ja vastuun yhdistelmää

   

   

   

  A1 Vaativat ammattitehtävät ja ammattitehtävät, joissa ei toteudu normaalitason osaamisen ja vastuun yhdistelmä

  1 905,28 €

  1 951,28 €

  1 961,04 €