På svenska

KVTES 2022–2025

Kunta-alan yleinen virka- ja työehtosopimus
 • Selaa sopimuksen lukuja AvaaSulje
  KVTES 2022–2025, voimassa 1.5.2022 lukien

  Liite 19 Simulointi- ja kokeilumääräykset Liite 6 Ruokapalveluhenkilöstö

  Liitteen sisältö

  Soveltamisala (1 §)

  Ruokapalveluhenkilöstön palkkahinnoittelu (2 §)

  • Yksikön tai vastuualueen johto 06RUO020
  • Välitön työnjohto 06RUO040
  • Vaativat ammattitehtävät 06RUO05A
  • Ammattitehtävät 06RUO05B
  • Peruspalvelutehtävät 06RUO060

  1 § Soveltamisala

  Tätä liitettä sovelletaan ruokapalveluhenkilöstöön.


  Soveltamisohje

  Hinnoittelun ulkopuoliset johto-, suunnittelu- ja asiantuntijatehtävät

  Kunnan/kuntayhtymän ruokapalvelun hallinnollinen ylin johto (esimerkiksi ruokapalvelupäällikkö) on palkkahinnoittelun ulkopuolinen.

  Ruokapalvelun suunnittelu-, kehittämis- yms. asiantuntijatehtävät ovat palkkahinnoittelun ulkopuolisia, jolloin viiteryhmänä voidaan yleensä käyttää ruokapalvelun johto- ja esimiestehtävissä toimivien palkkausta.

  Hinnoittelun ulkopuoliset ammatti- ja peruspalvelutehtävät

  Jos ammatti- tai peruspalvelutehtävissä työskentelevä toimii ruokapalvelutehtävien ohella esimerkiksi siivoustehtävissä, tehtävä on yleensä hinnoittelun ulkopuolinen. Tällöin viiteryhmänä voidaan yleensä käyttää ruokapalvelutehtävien ohella siivoustehtävissä toimivien palkkausta.

  Hinnoittelun ulkopuolisen palkkauksen määrittämisestä ks. KVTES:n kokeilumääräysten palkkausluvun 4 § soveltamisohjeineen.


  1 a § Kokeiluun liittyviä soveltamisohjeita

   OSVA-tasoa määritettäessä on otettava huomioon mm:

  • Mikäli palkkahinnoittelukohtaan kuuluvalta edellytetään korkeampaa koulutustasoa kuin mitä palkkahinnoittelukohdassa on todettu tai tämän lisäksi alan erikoistumiskoulutusta, erityispätevyyttä tai ammatillista jatkokoulutusta, on tämä yleensä osoitus siitä, että myös sovellettava OSVA-taso on korkeampi kuin C1.
  • Vaikka palkkahinnoittelukohdan kelpoisuusehdoissa ei edellytettäisi em. lisäpätevyyttä, voi viranhaltijan tai työntekijän työuran aikana hankitut taidot ja tiedot johtaa käytännössä siihen, että hänelle annetaan tavanomaista normaalitasoa vaativampia tehtäviä, mikä on otettava huomioon OSVA-tasoa määrättäessä.
  • Katso tarkemmin kokeilumääräysten 4 ja 5 §.

  Tasopalkkalisä

  • Paikallisesti sopien tasopalkkalisä voidaan ottaa käyttöön tämän liitteen palkkahinnoittelukohdissa. Tasopalkkalisää voidaan maksaa sellaisista tehtäviin liittyvistä elementeistä, joita ei ole otettu huomioon arvioitaessa tasopalkka. Katso tarkemmin kokeilumääräysten 7 §.

  2 § Ruokapalveluhenkilöstön palkkahinnoittelu

  Palkkahinnoittelun soveltamisesta ja OSVA-tasojen ja tasopalkan määrittelystä, ks. KVTES:n kokeilumääräysten palkkausluvun 3 §, 5 §  ja 6 § soveltamisohjeineen.

  Yksikön tai vastuualueen johto (06RUO020)     

  Yksikön tai vastuualueen ruokapalvelusta vastaaminen ja tuotantoyksikön johto- ja esimiestehtävät

  Tehtävässä edellytetään korkeakoulututkintoa.  

  Tähän ryhmään voivat kuulua esimerkiksi ravitsemispäällikkö, ruokapalveluesimies, emäntä ja keittiöpäällikkö.


  OSVA-tasojen soveltamisohje  

  Tehtävä sijoitetaan tehtävässä vaadittavan osaamisen ja vastuun yhdistelmän perusteella OSVA-tasoille: C1, D1 tai E1. OSVA-tasoa A1 käytetään poikkeustapauksissa.  Katso KVTES:n kokeilumääräysten palkkausluvun 3 §, 5 § ja 6 §.

  Sovellettavaan OSVA-tasoon (D1, E1) vaikuttavat:

  • toimintayksikön koko (alaisten/työntekijöiden määrä, johdettavien yksiköiden määrä) ja tehtävien monipuolisuus (ruokapalvelujen ja siivouspalvelujen johtotehtäviä).
  • jos tehtävään kuuluu usean toimintayksikön johtamista, jotka toimivat viikon jokaisena päivänä tai työtehtäviä ja niissä edellytetään usean toiminnon hallintaa.
  • muut paikallisesti määritellyt kriteerit
  • erityisvastuu tuotteiden kilpailutuksista.
    

  Kokeilumääräykset 06RUO020 OSVA-tasot

  1.3.2022

  1.6.2022

  1.10.2022

  E1 Ruokapalvelujen yksikön tai vastuualueen johtotehtävät, jotka edellyttävät erittäin vaativaa osaamisen ja vastuun yhdistelmää

   

   

   

  D1 Ruokapalvelujen yksikön tai vastuualueen johtotehtävät, jotka edellyttävät vaativaa osaamisen ja vastuun yhdistelmää

   

   

   

  C1 Ruokapalvelujen yksikön tai vastuualueen johtotehtävät, jotka edellyttävät normaalitason osaamisen ja vastuun yhdistelmää

  2 055,38 €

  2 101,38 €

  2 111,89 €

  A1 Ruokapalvelujen yksikön tai vastuualueen johtotehtävät, joissa ei toteudu normaalitason osaamisen ja vastuun yhdistelmä

  2 055,38 €

  – enintään 10 %

   

  2 101,38 € – enintään 10 %

  2 111,89 € – enintään 10 %


  Välitön työnjohto (06RUO040)

  Ruokapalvelusta vastaavan alaisena tehtävä välitön työnjohtotyö.

  Tehtävässä edellytetään suurtalousesimiehen tutkintoa tai vastaavaa aikaisempaa koulutusta.

  Tähän ryhmään voivat kuulua esimerkiksi ravitsemistyönjohtaja ja ruokapalveluesimies.


  OSVA-tasojen soveltamisohje

  Tehtävä sijoitetaan tehtävässä vaadittavan osaamisen ja vastuun yhdistelmän perusteella OSVA-tasoille: C1, D1 tai E1. OSVA-tasoa A1 käytetään poikkeustapauksissa.  Katso KVTES:n kokeilumääräysten palkkausluvun 3 §, 5 § ja 6 §.

  Sovellettavaan OSVA-tasoon (D1, E1) vaikuttavat:

  • alaisten/työntekijöiden määrä, joihin välittömät työnjohtotehtävät kohdistuvat sekä tehtävien monipuolisuus (ruokapalvelut ja siivouspalvelut)
  • välittömät työnjohtotehtävät työpisteissä, jotka toimivat viikon jokaisena päivänä.
  • erityisvastuu tuotteiden kilpailutuksista
  • muut paikallisesti määritellyt kriteerit.
    

  Kokeilumääräykset 06RUO040 OSVA-tasot

  1.3.2022

  1.6.2022

  1.10.2022

  E1 Ruokapalvelujen välittömät työnjohtotehtävät, jotka edellyttävät erittäin vaativaa osaamisen ja vastuun yhdistelmää

   

   

   

  D1 Ruokapalvelujen välittömät työnjohtotehtävät, jotka edellyttävät vaativaa osaamisen ja vastuun yhdistelmää

   

   

   

  C1 Ruokapalvelujen välittömät työnjohtotehtävät, jotka edellyttävät normaalitason osaamisen ja vastuun yhdistelmää

  1 943,83 €

  1 989,83 €

  1 999,78 €

  A1 Ruokapalvelujen välittömät työnjohtotehtävät, joissa ei toteudu normaalitason osaamisen ja vastuun yhdistelmä

  1 943,83 € – enintään 10 %

  1 989,83 € – enintään 10 %

  1 999,78 € – enintään 10 %


  Vaativat ammattitehtävät (06RUO05A)

  Ruokapalvelun ammattitason erityisosaamista vaativa perustyö, joka edellyttää itsenäistä vastuuta ruoan valmistuksesta tai yksikön ruokapalvelusta.

  Tehtävässä edellytetään catering-alan perustutkintoa tai vastaavaa aikaisempaa koulutusta.

  Tähän ryhmään voivat kuulua esimerkiksi ruokapalveluvastaava, kokki ja dieettikokki.


  OSVA-tasojen soveltamisohje

  Tehtävä sijoitetaan tehtävässä vaadittavan osaamisen ja vastuun yhdistelmän perusteella OSVA-tasoille: C1, D1 tai E1. OSVA-tasoa A1 käytetään poikkeustapauksissa.  Katso KVTES:n kokeilumääräysten palkkausluvun 3 §, 5 § ja 6 §.

  Sovellettavaan OSVA-tasoon (D1, E1) vaikuttavat:

  • jos tehtävä koostuu pääosin dieettikokin tehtävistä (erityisruokavalioiden valmistus, dieettien suunnittelun ja reseptien tallentaminen) ja tehtävässä edellytetään erikoisammattikoulutusta (dieettikokki).
  • suurien kokonaisuuksien ja massatuotannon hallinta
  • muut paikallisesti määritellyt kriteerit.

  Paikallisesti voidaan sopia, että Cook and chill -työskentely huomioidaan tasopalkkalisänä.
   

  Kokeilumääräykset 06RUO05A OSVA-tasot

  1.3.2022

  1.6.2022

  1.10.2022

  E1 Ruokapalvelujen vaativat ammattitehtävät, jotka edellyttävät erittäin vaativaa osaamisen ja vastuun yhdistelmää

   

   

   

  D1 Ruokapalvelujen vaativat ammattitehtävät, jotka edellyttävät vaativaa osaamisen ja vastuun yhdistelmää

   

   

   

  C1 Ruokapalvelujen vaativat ammattitehtävät, jotka edellyttävät normaalitason osaamisen ja vastuun yhdistelmää

  1 910,13 €

  1 956,13 €

  1 965,91 €

  A1 Ruokapalvelujen vaativat ammattitehtävät, joissa ei toteudu normaalitason osaamisen ja vastuun yhdistelmä

  1 910,13 € – enintään 10 %

  1 956,13 € – enintään 10 %

  1 965,91 € – enintään 10 %


  Ammattitehtävät (06RUO05B)

  Ruokapalvelun ammattitason perustyö (ruoan valmistus) ja kuumennuskeittiön, jossa pääasiassa kuumennetaan valmista ruokaa ja valmistetaan aterian lisäkkeet, sekä jakelukeittiön, johon pääasiassa tuodaan lämmin ruoka ja aterian lisäkkeet toiminnasta ja taloudesta vastaaminen annettujen ohjeiden mukaisesti.

  Tehtävässä edellytetään yleensä catering-alan perustutkintoa.

  Tähän ryhmään voivat kuulua esimerkiksi ravitsemistyöntekijä, keittäjä, kokki ja ruokapalveluvastaava.


  OSVA-tasojen soveltamisohje

  Tehtävä sijoitetaan tehtävässä vaadittavan osaamisen ja vastuun yhdistelmän perusteella OSVA-tasoille: C1, D1 tai E1. OSVA-tasoa A1 käytetään poikkeustapauksissa.  Katso KVTES:n kokeilumääräysten palkkausluvun 3 §, 5 § ja 6 §.

  Sovellettavaan OSVA-tasoon (D1, E1) vaikuttavat:

  • jos tehtävässä vaaditaan sekä ruokapalvelun ja siivousalan osaamista
  • osallistuu erityisruokavaliotuotannon eri osavaiheisiin
  • muut paikallisesti määritellyt kriteerit

  Paikallisesti voidaan sopia, että Cook and chill -työskentely huomioidaan tasopalkkalisänä.
   

  Kokeilumääräykset 06RUO05B OSVA-tasot

  1.3.2022

  1.6.2022

  1.10.2022

  E1 Ruokapalvelujen ammattitehtävät, jotka edellyttävät erittäin vaativaa osaamisen ja vastuun yhdistelmää

   

   

   

  D1 Ruokapalvelujen ammattitehtävät, jotka edellyttävät vaativaa osaamisen ja vastuun yhdistelmää

   

   

   

  C1 Ruokapalvelujen ammattitehtävät, jotka edellyttävät normaalitason osaamisen ja vastuun yhdistelmää

   

   

   

  A1 Ruokapalvelujen ammattitehtävät, joissa ei toteudu normaalitason osaamisen ja vastuun yhdistelmä

  1 855,83 €

  1 901,83 €

  1 911,34 €


  Peruspalvelutehtävät (06RUO060)

  Ruokapalvelun peruspalvelutehtäviä ovat muun muassa ateriatuotantoon osallistuminen ja astiahuolto.

  Tähän ryhmään voivat kuulua esimerkiksi ruokapalvelutyöntekijä ja ravitsemistyöntekijä.


  OSVA-tasojen soveltamisohje

  Tehtävä sijoitetaan tehtävässä vaadittavan osaamisen ja vastuun yhdistelmän perusteella OSVA-tasoille: C1, D1 tai E1. OSVA-tasoa A1 käytetään poikkeustapauksissa.  Katso KVTES:n kokeilumääräysten palkkausluvun 3 §, 5 § ja 6 §.

  Sovellettavaan OSVA-tasoon (D1, E1) vaikuttavat:

  • jos tehtävässä vaaditaan sekä ruokapalvelun ja siivousalan osaamista
  • osallistuu erityisruokavaliotuotannon eri osavaiheisiin
  • muut paikallisesti määritellyt kriteerit.
    

  Kokeilumääräykset 06RUO060 OSVA-tasot

  1.3.2022

  1.6.2022

  1.10.2022

  E1 Ruokapalvelujen peruspalvelutehtävät, jotka edellyttävät erittäin vaativaa osaamisen ja vastuun yhdistelmää

   

   

   

  D1 Ruokapalvelujen peruspalvelutehtävät, jotka edellyttävät vaativaa osaamisen ja vastuun yhdistelmää

   

   

   

  C1 Ruokapalvelujen peruspalvelutehtävät, jotka edellyttävät normaalitason osaamisen ja vastuun yhdistelmää

   

   

   

  A1 Ruokapalvelujen peruspalvelutehtävät, joissa ei toteudu normaalitason osaamisen ja vastuun yhdistelmä

  1 801,79 €

  1 847,79 €

  1 857,03 €