På svenska

KVTES 2022–2025

Kunta-alan yleinen virka- ja työehtosopimus
 • Selaa sopimuksen lukuja AvaaSulje
  KVTES 2022–2025, voimassa 1.5.2022 lukien

  Liite 19 Simulointi- ja kokeilumääräykset Liite 2 Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelujen henkilöstö

  Sisällys:

  • Soveltamisala (1 §)
    
  • Kirjastopalvelujen palkkahinnoittelu (2 §)
   • Kirjastopalvelujen johto- ja esimiestehtävät (02KIR020)
   • Kirjastopalvelujen asiantuntijatehtävät (02KIR042)
   • Kirjastopalvelujen vaativat ammattitehtävät (02KIR050)
   • Kirjastopalvelujen ammattitehtävät (02KIR060)
   • Kirjastopalvelujen peruspalvelutehtävät (02KIR070)
     
  • Museopalvelujen palkkahinnoittelu (3 §)
   • Museopalvelujen johto- ja esimiestehtävät (02MUS022)
   • Museopalvelujen asiantuntijatehtävät (02MUS040)
   • Museopalvelujen vaativat ammattitehtävät ja ammattitehtävät (02MUS060)
   •  Museopalvelujen peruspalvelutehtävät (02MUS070)
     
  • Kulttuuri-, liikunta-, nuoriso- ja vapaa-aikapalvelujen palkkahinnoittelu (4 §)
   • Kulttuuri-, liikunta-, nuoriso- ja vapaa-aikapalvelujen johto- ja esimiestehtävät (02VAP020)
   • Kulttuuri-, liikunta-, nuoriso- ja vapaa-aikapalvelujen asiantuntijatehtävät (02VAP040)  (Uusi palkkahinnoittelukohta simulointi- ja kokeilumääräyksiin)
   • Kulttuuri-, liikunta-, nuoriso- ja vapaa-aikapalvelujen vaativat ammattitehtävät (02VAP050)
   • Kulttuuri-, liikunta-, nuoriso- ja vapaa-aikapalvelujen ammattitehtävät (02VAP060)
   • Kulttuuri-, liikunta-, nuoriso- ja vapaa-aikapalvelujen peruspalvelutehtävät (02VAP070)

  1 § Soveltamisala

  Tätä liitettä sovelletaan kirjasto-, museo-, kulttuuri-, liikunta-, nuoriso- ja vapaa-aikapalvelujen tehtävissä toimiviin työntekijöihin/viranhaltijoihin, kuten jäljempänä ilmenee.


  Palkkahinnoittelun yhteinen soveltamisohje

  Hinnoittelun ulkopuoliset johtotehtävät

  • Ao. palvelukokonaisuutta johtava työntekijä/viranhaltija tehtävänimikkeestä riippumatta, esimerkiksi kirjastotoimen-, museotoimen-, kulttuuritoimen-, liikuntatoimen-, nuorisotoimen- ja vapaa-aikatoimenjohtaja

  Hinnoittelun ulkopuolisen palkkauksen määrittämisestä ks. KVTES:n palkkausluvun 17 § soveltamisohjeineen ja kokeilumääräysten palkkausluvun 4 § soveltamisohjeineen.


  1 a § Kokeiluun liittyviä soveltamisohjeita

   OSVA-tasoa määritettäessä on otettava huomioon mm:

  • Mikäli palkkahinnoittelukohtaan kuuluvalta edellytetään korkeampaa koulutustasoa kuin mitä palkkahinnoittelukohdassa on todettu tai tämän lisäksi alan erikoistumiskoulutusta, erityispätevyyttä tai ammatillista jatkokoulutusta, on tämä yleensä osoitus siitä, että myös sovellettava OSVA-taso on korkeampi kuin C1.
  • Vaikka palkkahinnoittelukohdan kelpoisuusehdoissa ei edellytettäisi em. lisäpätevyyttä, voi viranhaltijan tai työntekijän työuran aikana hankitut taidot ja tiedot johtaa käytännössä siihen, että hänelle annetaan tavanomaista normaalitasoa vaativampia tehtäviä, mikä on otettava huomioon OSVA-tasoa määrättäessä.
  • Katso tarkemmin kokeilumääräysten 4 ja 5 §.

  Tasopalkkalisä

  • Paikallisesti sopien tasopalkkalisä voidaan ottaa käyttöön tämän liitteen palkkahinnoittelukohdissa. Tasopalkkalisää voidaan maksaa sellaisista tehtäviin liittyvistä elementeistä, joita ei ole otettu huomioon arvioitaessa tasopalkka. Katso tarkemmin kokeilumääräysten 7 §.

  2 § Kirjastopalvelujen palkkahinnoittelu

  Palkkahinnoittelun soveltamisesta ja OSVA-tasojen ja tasopalkan määrittelystä, ks. KVTES:n kokeilumääräysten palkkausluvun 3 §, 5 § ja 6 § soveltamisohjeineen.

  Kirjastopalvelujen johto- ja esimiestehtävät (02KIR020)

  Tähän palkkahinnoittelukohtaan kuuluvien päätehtävinä ovat kirjaston johto- ja esimiestehtävät. Tehtäviin voi kuulua asiakastyötä.

  Tehtävät edellyttävät soveltuvaa ylempää korkeakoulututkintoa.

  Tähän palkkahinnoittelukohtaan voivat kuulua esimerkiksi kirjastonjohtaja, aluekirjaston johtaja, osastonjohtaja ja kirjaston palvelupäällikkö.


  OSVA-tasojen soveltamisohje  

  Tehtävä sijoitetaan tehtävässä vaadittavan osaamisen ja vastuun yhdistelmän perusteella OSVA-tasoille: C1, D1 tai E1. OSVA-tasoa A1 käytetään poikkeustapauksissa.  Katso KVTES:n kokeilumääräysten palkkausluvun 3 §, 5 § ja 6 §.

  Sovellettavaan OSVA-tasoon (D1, E1) vaikuttavat:

  • johdettavan yksikön koko, yksiköitten määrä ja alaisten/työntekijöitten määrä
  • ainoa työntekijä kirjastoyksikössä ja kokonaisvastuu toiminnasta
  • työryhmän tai kehittämisryhmän vetovastuu
  • koko organisaatioon, alueellisesti tai valtakunnallisesti vaikuttava kehittämistehtävä tai erityisvastuu
  • muut paikallisesti määritellyt kriteerit.

  Kokeilumääräykset 02KIR020 OSVA-tasot

  1.3.2022

  1.6.2022

  1.10.2022

  E1 Kirjastopalvelujen yksikön tai vastuualueen johtotehtävät, jotka edellyttävät erittäin vaativaa osaamisen ja vastuun yhdistelmää

   

   

   

  D1 Kirjastopalvelujen yksikön tai vastuualueen johtotehtävät, jotka edellyttävät vaativaa osaamisen ja vastuun yhdistelmää

   

   

   

  C1 Kirjastopalvelujen yksikön tai vastuualueen johtotehtävät, jotka edellyttävät normaalitason osaamisen ja vastuun yhdistelmää

  2 630,35 €

  2 682,96 €

  2 696,37 €

  A1 Kirjastopalvelujen yksikön tai vastuualueen johtotehtävät, joissa ei toteudu normaalitason osaamisen ja vastuun yhdistelmä

  2 630,35 € – enintään 10 %

  2 682,96 € – enintään 10 %

  2 696,37 €

  – enintään 10 %

  Kirjastopalvelujen asiantuntijatehtävät (02KIR042)

  Tähän palkkahinnoittelukohtaan kuuluvien päätehtävinä ovat kirjaston asiantuntijatehtävät kokoelmatyössä ja tietopalvelussa, kouluttaminen tai muun palvelun suunnittelu, koordinointi ja tuottaminen.

  Tehtäviin voi sisältyä esimiestyötä.

  Tehtävät edellyttävät soveltuvaa ylempää korkeakoulututkintoa.

  Tähän palkkahinnoittelukohtaan voivat kuulua esimerkiksi kirjastonhoitaja, informaatikko ja erikoiskirjastonhoitaja.


  OSVA-tasojen soveltamisohje  

  Tehtävä sijoitetaan tehtävässä vaadittavan osaamisen ja vastuun yhdistelmän perusteella OSVA-tasoille: C1, D1 tai E1. OSVA-tasoa A1 käytetään poikkeustapauksissa.  Katso KVTES:n kokeilumääräysten palkkausluvun 3 §, 5 § ja 6 §.

  Sovellettavaan OSVA-tasoon (D1, E1) vaikuttavat:

  • esihenkilö, esihenkilön varahenkilönä toimiminen, tiimivastaava
  • vastuu kirjastopalveluiden yksiköstä/yksiköistä esim. lähikirjasto tai omatoimikirjasto
  • ainoa työntekijä kirjastoyksikössä
  • työryhmän tai kehittämisryhmän vetovastuu
  • koko organisaatioon, alueellisesti tai valtakunnallisesti vaikuttava kehittämistehtävä tai erityisvastuu
  • muut paikallisesti määritellyt kriteerit.

  Kokeilumääräykset 02KIR042 OSVA-tasot

  1.3.2022

  1.6.2022

  1.10.2022

  E1 Kirjastopalvelujen asiantuntijatehtävät, jotka edellyttävät erittäin vaativaa osaamisen ja vastuun yhdistelmää

   

   

   

  D1 Kirjastopalvelujen asiantuntijatehtävät, jotka edellyttävät vaativaa osaamisen ja vastuun yhdistelmää

   

   

   

  C1 Kirjastopalvelujen asiantuntijatehtävät, jotka edellyttävät normaalitason osaamisen ja vastuun yhdistelmää

  2 421,26 €

  2 469,69 €

  2 482,04 €

  A1 Kirjastopalvelujen asiantuntijatehtävät, joissa ei toteudu normaalitason osaamisen ja vastuun yhdistelmä

  2 421,26 € – enintään 10 %

  2 469,69 € – enintään 10 %

  2 482,04 €

  – enintään 10 %

  Kirjastopalvelujen vaativat ammattitehtävät (02KIR050)

  Tähän palkkahinnoittelukohtaan kuuluvien tehtävinä ovat kirjastoammatilliset tehtävät, joissa vastataan asiakaspalvelun tai muun palvelukokonaisuuden tai sen osan toiminnasta.

  Keskeisiä tehtäviä ovat asiakaspalvelu ja aineiston järjestely. Tehtäviin voi kuulua työnjohtotehtäviä.

  Tehtävät edellyttävät soveltuvaa alempaa korkeakoulututkintoa tai vastaavaa aikaisempaa opistoasteista tutkintoa tai soveltuvaa ammatillista perustutkintoa.

  Tähän palkkahinnoittelukohtaan voivat kuulua esimerkiksi erikoiskirjastovirkailija, kirjastovirkailija, kirjastosihteeri ja tietopalvelusihteeri.


  OSVA-tasojen soveltamisohje

  Tehtävä sijoitetaan tehtävässä vaadittavan osaamisen ja vastuun yhdistelmän perusteella OSVA-tasoille: C1, D1 tai E1. OSVA-tasoa A1 käytetään poikkeustapauksissa. Katso KVTES:n kokeilumääräysten palkkausluvun 3 §, 5 § ja 6 §.

  Sovellettavaan OSVA-tasoon (D1, E1) vaikuttavat:

  • esihenkilö, esihenkilön varahenkilönä toimiminen, tiimivastaava
  • vastuu kirjastopalveluiden yksiköstä/yksiköistä esim. lähikirjasto tai omatoimikirjasto
  • ainoa työntekijä kirjastoyksikössä ja kokonaisvastuu
  • koko organisaatioon, alueellisesti tai valtakunnallisesti vaikuttava kehittämistehtävä tai erityisvastuu
  • muut paikallisesti määritellyt kriteerit.

  Kokeilumääräykset 02KIR050 OSVA-tasot

  1.3.2022

  1.6.2022

  1.10.2022

  E1 Kirjastopalvelujen vaativat ammattitehtävät, jotka edellyttävät erittäin vaativaa osaamisen ja vastuun yhdistelmää

   

   

   

  D1 Kirjastopalvelujen vaativat ammattitehtävät, jotka edellyttävät vaativaa osaamisen ja vastuun yhdistelmää

   

   

   

  C1 Kirjastopalvelujen vaativat ammattitehtävät, jotka edellyttävät normaalitason osaamisen ja vastuun yhdistelmää

  2 212,17 €

  2 258,17 €

  2 269,46 €

  A1 Kirjastopalvelujen vaativat ammattitehtävät, joissa ei toteudu normaalitason osaamisen ja vastuun yhdistelmä

  2 212,17 € – enintään 10 %

  2 258,17 € – enintään 10 %

  2 269,46 €

  – enintään 10 %

  Kirjastopalvelujen ammattitehtävät (02KIR060)

  Tähän palkkahinnoittelukohtaan kuuluvien tehtävinä ovat kirjastoammatilliset tehtävät. Keskeisiä tehtäviä ovat mm. asiakaspalvelu ja aineiston järjestely.

  Tehtävät edellyttävät yleensä soveltuvaa ammatillista perustutkintoa. Tähän palkkahinnoittelukohtaan voi kuulua esimerkiksi kirjastovirkailija.


  OSVA-tasojen soveltamisohje  

  Tehtävä sijoitetaan tehtävässä vaadittavan osaamisen ja vastuun yhdistelmän perusteella OSVA-tasoille: C1, D1 tai E1. OSVA-tasoa A1 käytetään poikkeustapauksissa.  Katso KVTES:n kokeilumääräysten palkkausluvun 3 §, 5 § ja 6 §.

  Sovellettavaan OSVA-tasoon (D1, E1) vaikuttavat:

  • laaja-alainen kehittämistehtävä tai erityisvastuu
  • Laaja-alainen kirjastopalveluiden osaaminen mm. tapahtumien järjestäminen, eri osastoilla toimiminen ja sijaistaminen.
  • Itsenäinen vastuu ja yksintyöskentely (sivukirjastot, omatoimikirjastot)
  • muut paikallisesti määritellyt kriteerit.

  Kokeilumääräykset 02KIR060 OSVA-tasot

  1.3.2022

  1.6.2022

  1.10.2022

  E1 Kirjastopalvelujen ammattitehtävät, jotka edellyttävät erittäin vaativaa osaamisen ja vastuun yhdistelmää

   

   

   

  D1 Kirjastopalvelujen ammattitehtävät, jotka edellyttävät vaativaa osaamisen ja vastuun yhdistelmää

   

   

   

  C1 Kirjastopalvelujen ammattitehtävät, jotka edellyttävät normaalitason osaamisen ja vastuun yhdistelmää

   

   

   

  A1 Kirjastopalvelujen ammattitehtävät, joissa ei toteudu normaalitason osaamisen ja vastuun yhdistelmä

  2 109,30 €

  2 155,30 €

  2 166,08 €

  Kirjastopalvelujen peruspalvelutehtävät (02KIR070)

  Tähän palkkahinnoittelukohtaan kuuluvien tehtävinä ovat peruspalvelutehtävät ja osallistuminen asiakaspalvelutyöhön kirjastossa. Tehtäviin voi kuulua mm. kirjastoaineiston käyttökuntoon laittaminen ja järjestäminen, tilojen valvonta.

  Tähän palkkahinnoittelukohtaan voivat kuulua esimerkiksi järjestelyapulainen ja kirjastoavustaja.


  OSVA-tasojen soveltamisohje  

  Tehtävä sijoitetaan tehtävässä vaadittavan osaamisen ja vastuun yhdistelmän perusteella OSVA-tasoille: C1, D1 tai E1. OSVA-tasoa A1 käytetään poikkeustapauksissa.  Katso KVTES:n kokeilumääräysten palkkausluvun 3 §, 5 § ja 6 §.

  Sovellettavaan OSVA-tasoon (D1, E1) vaikuttavat:

  • vaativa tai monipuolinen tehtäväkokonaisuus
  • erityisvastuu
  • kirjastovirkailijan sijaistaminen
  • muut paikallisesti määritellyt kriteerit

  Kokeilumääräykset 02KIR070 OSVA-tasot

  1.3.2022

  1.6.2022

  1.10.2022

  E1 Kirjastopalvelujen peruspalvelutehtävät, jotka edellyttävät erittäin vaativaa osaamisen ja vastuun yhdistelmää

   

   

   

  D1 Kirjastopalvelujen peruspalvelutehtävät, jotka edellyttävät vaativaa osaamisen ja vastuun yhdistelmää

   

   

   

  C1 Kirjastopalvelujen peruspalvelutehtävät, jotka edellyttävät normaalitason osaamisen ja vastuun yhdistelmää

   

   

   

  A1 Kirjastopalvelujen peruspalvelutehtävät, joissa ei toteudu normaalitason osaamisen ja vastuun yhdistelmä

  1 803,27 €

  1 849,27 €

  1 858,52 €

  3 § Museopalvelujen palkkahinnoittelu

  Palkkahinnoittelun soveltamisesta ja OSVA-tasojen ja tasopalkan määrittelystä, ks. KVTES:n kokeilumääräysten palkkausluvun 3 §, 5 § ja 6 § soveltamisohjeineen.

  Museopalvelujen johto- ja esimiestehtävät (02MUS022)

  Tähän palkkahinnoittelukohtaan kuuluvien päätehtävinä ovat museon johto- ja esimiestehtävät. Tehtäviin voi kuulua asiakastyötä.

  Tehtävät edellyttävät soveltuvaa ylempää korkeakoulututkintoa.

  Tähän palkkahinnoittelukohtaan voivat kuulua esimerkiksi museon intendentti ja museonjohtaja.


  OSVA-tasojen soveltamisohje  

  Tehtävä sijoitetaan tehtävässä vaadittavan osaamisen ja vastuun yhdistelmän perusteella OSVA-tasoille: C1, D1 tai E1. OSVA-tasoa A1 käytetään poikkeustapauksissa.  Katso KVTES:n kokeilumääräysten palkkausluvun 3 §, 5 § ja 6 §.

  Sovellettavaan OSVA-tasoon (D1, E1) vaikuttavat:

  • johdettavan yksikön koko, yksiköitten määrä ja alaisten/työntekijöitten määrä
  • ainoa työntekijä toimipisteessä ja kokonaisvastuu toiminnasta
  • työryhmän tai kehittämisryhmän vetovastuu esimerkiksi vastuu uutta luovasta strategiasta
  • koko organisaatioon, alueellisesti tai valtakunnallisesti vaikuttava kehittämistehtävä tai erityisvastuu esim. valtionosuuksien hakeminen
  • muut paikallisesti määritellyt kriteerit.

  Kokeilumääräykset 02MUS022 OSVA-tasot

  1.3.2022

  1.6.2022

  1.10.2022

  E1 Museopalvelujen johto- ja esimiestehtävät, jotka edellyttävät erittäin vaativaa osaamisen ja vastuun yhdistelmää

   

   

   

  D1 Museopalvelujen johto- ja esimiestehtävät, jotka edellyttävät vaativaa osaamisen ja vastuun yhdistelmää

   

   

   

  C1 Museopalvelujen johto- ja esimiestehtävät, jotka edellyttävät normaalitason osaamisen ja vastuun yhdistelmää

  2 630,35 €

  2 682,96 €

  2 696,37 €

  A1 Museopalvelujen johto- ja esimiestehtävät, joissa ei toteudu normaalitason osaamisen ja vastuun yhdistelmä

  2 630,35 € – enintään 10 %

  2 682,96 €- – enintään 10 %

  2 696,37 € – enintään 10 %

  Museopalvelujen asiantuntijatehtävät (02MUS040)

  Tähän palkkahinnoittelukohtaan kuuluvien päätehtävinä ovat museopalvelujen asiantuntijatehtävät kokoelma- ja näyttelytyössä, kouluttaminen tai muun palvelun suunnittelu, koordinointi ja tuottaminen. Tehtäviin voi kuulua myös esimiestyötä.

  Tehtävät edellyttävät soveltuvaa ylempää korkeakoulututkintoa.

  Tähän palkkahinnoittelukohtaan voivat kuulua esimerkiksi museoamanuenssi, tutkija museossa, museolehtori ja konservaattori.


  OSVA-tasojen soveltamisohje  

  Tehtävä sijoitetaan tehtävässä vaadittavan osaamisen ja vastuun yhdistelmän perusteella OSVA-tasoille: C1, D1 tai E1. OSVA-tasoa A1 käytetään poikkeustapauksissa.  Katso KVTES:n kokeilumääräysten palkkausluvun 3 §, 5 § ja 6 §.

  Sovellettavaan OSVA-tasoon (D1, E1) vaikuttavat:

  • esihenkilö, esihenkilön varanhenkilönä toimiminen, tiimivastaava
  • ainoa työntekijä museoyksikössä
  • työryhmän tai kehittämisryhmän vetovastuu
  • koko organisaatioon, alueellisesti tai valtakunnallisesti vaikuttava kehittämistehtävä tai erityisvastuu esimerkiksi viranomaislausunnot kulttuuriympäristöön liittyvistä toimenpiteistä
  • muut paikallisesti määritellyt kriteerit.

  Kokeilumääräykset 02MUS040 OSVA-tasot

  1.3.2022

  1.6.2022

  1.10.2022

  E1 Museopalvelujen asiantuntijatehtävät, jotka edellyttävät erittäin vaativaa osaamisen ja vastuun yhdistelmää

   

   

   

  D1 Museopalvelujen asiantuntijatehtävät, jotka edellyttävät vaativaa osaamisen ja vastuun yhdistelmää

   

   

   

  C1 Museopalvelujen asiantuntijatehtävät, jotka edellyttävät normaalitason osaamisen ja vastuun yhdistelmää

  2 421,26 €

  2 469,69 €

  2 482,04 €

  A1 Museopalvelujen asiantuntijatehtävät, joissa ei toteudu normaalitason osaamisen ja vastuun yhdistelmä

  2 421,26 € – enintään 10 %

  2 469,69 € – enintään 10 %

  2 482,04 € - enintään 10 %

  Museopalvelujen vaativat ammattitehtävät ja ammattitehtävät (02MUS060)

  Tähän palkkahinnoittelukohtaan kuuluvien tehtävinä ovat museoammatilliset tehtävät.

  Tehtävät edellyttävät yleensä soveltuvaa alempaa korkeakoulututkintoa, vastaavaa aikaisempaa opistoasteista tutkintoa tai ammatillista perustutkintoa.

  Tähän palkkahinnoittelukohtaan voivat kuulua esimerkiksi konservaattori, museomestari, museoassistentti ja näyttelysihteeri.


  OSVA-tasojen soveltamisohje 

  Tehtävä sijoitetaan tehtävässä vaadittavan osaamisen ja vastuun yhdistelmän perusteella OSVA-tasoille: C1, D1 tai E1. OSVA-tasoa A1 käytetään poikkeustapauksissa.  Katso KVTES:n kokeilumääräysten palkkausluvun 3 §, 5 § ja 6 §.

  Sovellettavaan OSVA-tasoon (D1, E1) vaikuttavat:

  • vaativat ammattitehtävät
   • vastuu kokoelmanhoidosta ja kokoelmien säilyttämisestä
   • oman yksikön/työnsä tulostavoitteista vastaaminen
   • konservoinnin asiantuntijatehtäviä tekevät konservaattorit
   • valtakunnallinen tai alueellinen/seudullinen asiakasneuvonta, koulutus- ja konsultointitehtävät
     
  • esihenkilö, esihenkilön varana toimiminen, tiimivastaava
  • ainoa ammattialan työntekijä
  • työryhmän tai kehittämisryhmän vetovastuu
  • koko organisaatioon, alueellisesti tai valtakunnallisesti vaikuttava kehittämistehtävä tai erityisvastuu
  • muut paikallisesti määritellyt kriteerit

  Kokeilumääräykset 02MUS060 OSVA-tasot

  1.3.2022

  1.6.2022

  1.10.2022

  E1 Museopalvelujen vaativat ammattitehtävät ja ammattitehtävät, jotka edellyttävät erittäin vaativaa osaamisen ja vastuun yhdistelmää

   

   

   

  D1 Museopalvelujen vaativat ammattitehtävät ja ammattitehtävät, jotka edellyttävät vaativaa osaamisen ja vastuun yhdistelmää

   

   

   

  C1 Museopalvelujen vaativat ammattitehtävät ja ammattitehtävät, jotka edellyttävät normaalitason osaamisen ja vastuun yhdistelmää

   

   

   

  A1 Museopalvelujen vaativat ammattitehtävät ja ammattitehtävät, joissa ei toteudu normaalitason osaamisen ja vastuun yhdistelmä

  2 109,30 €

  2 155,30 €

  2 166,08 €

  Museopalvelujen peruspalvelutehtävät (02MUS070)

  Tähän palkkahinnoittelukohtaan kuuluvien tehtävinä ovat peruspalvelutehtävät museopalveluissa. Tehtäviin voi kuulua tilojen ja näyttelyesineiden valvontatehtävät ja muut museotoiminnan tukitehtävät.

  Tähän palkkahinnoittelukohtaan voivat kuulua esimerkiksi museoavustaja ja museoassistentti.


  OSVA-tasojen soveltamisohje  

  Tehtävä sijoitetaan tehtävässä vaadittavan osaamisen ja vastuun yhdistelmän perusteella OSVA-tasoille: C1, D1 tai E1. OSVA-tasoa A1 käytetään poikkeustapauksissa. Katso KVTES:n kokeilumääräysten palkkausluvun 3 §, 5 § ja 6 §.

  Sovellettavaan OSVA-tasoon (D1, E1) vaikuttavat:

  • tehtävässä vaaditaan erityisosaamista
  • muut paikallisesti määritellyt kriteerit.

  Kokeilumääräykset 02MUS070 OSVA-tasot

  1.3.2022

  1.6.2022

  1.10.2022

  E1 Museopalvelujen peruspalvelutehtävät, jotka edellyttävät erittäin vaativaa osaamisen ja vastuun yhdistelmää

   

   

   

  D1 Museopalvelujen peruspalvelutehtävät, jotka edellyttävät vaativaa osaamisen ja vastuun yhdistelmää

   

   

   

  C1 Museopalvelujen peruspalvelutehtävät, jotka edellyttävät normaalitason osaamisen ja vastuun yhdistelmää

   

   

   

  A1 Museopalvelujen peruspalvelutehtävät, joissa ei toteudu normaalitason osaamisen ja vastuun yhdistelmä

  1 803,27 €

  1 849,27 €

  1 858,52 €

  4 § Kulttuuri-, liikunta-, nuoriso- ja vapaa-aikapalvelujen palkkahinnoittelu

  Palkkahinnoittelun soveltamisesta ja OSVA-tasojen ja tasopalkan määrittelystä, ks. KVTES:n kokeilumääräysten palkkausluvun 3 §, 5 §   ja 6 § soveltamisohjeineen.

  Kulttuuri-, liikunta-, nuoriso- ja vapaa-aikapalvelujen johto- ja esimiestehtävät (02VAP020)

  Tähän palkkahinnoittelukohtaan kuuluvien päätehtävinä ovat toimintayksikön tai toiminta-alueen johto- ja esimiestehtävät. Tehtäviin voi kuulua asiantuntijatyötä.

  Tehtävät edellyttävät soveltuvaa korkeakoulututkintoa tai vastaavaa aikaisempaa tutkintoa.

  Tähän palkkahinnoittelukohtaan voivat kuulua esimerkiksi kulttuuri-, liikunta-, nuoriso- tai vapaa-aikasihteeri, johtava koordinaattori ja koordinaattori.


  OSVA-tasojen soveltamisohje  

  Tehtävä sijoitetaan tehtävässä vaadittavan osaamisen ja vastuun yhdistelmän perusteella OSVA-tasoille: C1, D1 tai E1. OSVA-tasoa A1 käytetään poikkeustapauksissa.  Katso KVTES:n kokeilumääräysten palkkausluvun 3 §, 5 § ja 6 §.

  Sovellettavaan OSVA-tasoon (D1, E1) vaikuttavat:

  • johdettavan yksikön koko, yksiköitten määrä ja alaisten/työntekijöitten määrä
  • ainoa työntekijä toimipisteessä ja kokonaisvastuu toiminnasta
  • työryhmän tai kehittämisryhmän vetovastuu
  • koko organisaatioon, alueellisesti tai valtakunnallisesti vaikuttava kehittämistehtävä tai erityisvastuu
  • muut paikallisesti määritellyt kriteerit.

  Kokeilumääräykset 02VAP020 OSVA-tasot

  1.3.2022

  1.6.2022

  1.10.2022

  E1 Kulttuuri-, liikunta-, nuoriso- ja vapaa-aikapalvelujen johto- ja esimiestehtävät, jotka edellyttävät erittäin vaativaa osaamisen ja vastuun yhdistelmää

   

   

   

  D1 Kulttuuri-, liikunta-, nuoriso- ja vapaa-aikapalvelujen johto- ja esimiestehtävät, jotka edellyttävät vaativaa osaamisen ja vastuun yhdistelmää

   

   

   

  C1 Kulttuuri-, liikunta-, nuoriso- ja vapaa-aikapalvelujen johto- ja esimiestehtävät, jotka edellyttävät normaalitason osaamisen ja vastuun yhdistelmää

  2 316,73 €

  2 363,06 €

  2 374,88 €

  A1 Kulttuuri-, liikunta-, nuoriso- ja vapaa-aikapalvelujen johto- ja esimiestehtävät, joissa ei toteudu normaalitason osaamisen ja vastuun yhdistelmä

  2 316,73 € – enintään 10 %

  2 363,06 € – enintään 10 %

  2 374,88 € – enintään 10 %

  Kulttuuri-, liikunta-, nuoriso- ja vapaa-aikapalvelujen asiantuntijatehtävät (02VAP040) (Uusi palkkahinnoittelukohta simulointi- ja kokeilumääräyksiin)

  Tähän palkkahinnoittelukohtaan kuuluvien tehtävinä ovat kulttuuri-, liikunta- nuoriso- ja vapaa-aikapalvelujen kehittäminen, toiminnan suunnittelu ja ohjaus.

  Tehtävät edellyttävät soveltuvaa korkeakoulututkintoa.

  Tähän palkkahinnoittelukohtaan voivat kuulua esimerkiksi vapaa-aikasihteeri, nuorisosihteeri, kulttuurituottaja, taidekasvattaja, kulttuuri-, liikunta-, nuoriso- tai vapaa-aikasuunnittelija/koordinaattori/asiantuntija.


  OSVA-tasojen soveltamisohje  

  Tehtävä sijoitetaan tehtävässä vaadittavan osaamisen ja vastuun yhdistelmän perusteella OSVA-tasoille: C1, D1 tai E1. OSVA-tasoa A1 käytetään poikkeustapauksissa.  Katso KVTES:n kokeilumääräysten palkkausluvun 3 §, 5 § ja 6 §.

  Sovellettavaan OSVA-tasoon (D1, E1) vaikuttavat:

  • erityisasiantuntija, laaja-alainen kehittämis- tai koordinointitehtävä
   • koko organisaation palvelujen kehittäminen
   • erityisvastuita koko kaupungin tasolla
     
  • esihenkilön varana toimiminen, tiimivastaava
  • ainoa työntekijä toimipisteessä ja kokonaisvastuu toiminnasta
  • työryhmän tai kehittämisryhmän vetovastuu
  • muut paikallisesti määritellyt kriteerit

  Kokeilumääräykset 02VAP040 OSVA-tasot

  1.3.2022

  1.6.2022

  1.10.2022

  E1 Kulttuuri-, liikunta-, nuoriso- ja vapaa-aikapalvelujen asiantuntijatehtävät, jotka edellyttävät erittäin vaativaa osaamisen ja vastuun yhdistelmää

   

   

   

  D1 Kulttuuri-, liikunta-, nuoriso- ja vapaa-aikapalvelujen asiantuntijatehtävät, jotka edellyttävät vaativaa osaamisen ja vastuun yhdistelmää

   

   

   

  C1 Kulttuuri-, liikunta-, nuoriso- ja vapaa-aikapalvelujen asiantuntijatehtävät, jotka edellyttävät normaalitason osaamisen ja vastuun yhdistelmää

   

   

   

  A1 Kulttuuri-, liikunta-, nuoriso- ja vapaa-aikapalvelujen asiantuntijatehtävät, joissa ei toteudu normaalitason osaamisen ja vastuun yhdistelmä

   

   

   

  Kulttuuri-, liikunta-, nuoriso- ja vapaa-aikapalvelujen vaativat ammattitehtävät (02VAP050)

  Tähän palkkahinnoittelukohtaan kuuluvien tehtävinä ovat mm. kulttuuri-, liikunta- nuoriso- ja vapaa-aikapalvelujen kehittäminen, toiminnan suunnittelu ja ohjaus sekä asiakkaiden tarpeiden tunnistaminen ja ennakointi. Tehtäviin voi sisältyä työnjohto- sekä ohjaustehtäviä.

  Tehtävät edellyttävät soveltuvaa alempaa korkeakoulututkintoa, vastaavaa aikaisempaa opistoasteista tutkintoa tai ammatillista perustutkintoa.

  Tähän palkkahinnoittelukohtaan voivat kuulua esimerkiksi erityisnuorisotyöntekijä, erityisliikunnanohjaaja, vastaava liikunnan-/nuoriso-ohjaaja, kulttuurituottaja.


  OSVA-tasojen soveltamisohje  

  Tehtävä sijoitetaan tehtävässä vaadittavan osaamisen ja vastuun yhdistelmän perusteella OSVA-tasoille: C1, D1 tai E1. OSVA-tasoa A1 käytetään poikkeustapauksissa.  Katso KVTES:n kokeilumääräysten palkkausluvun 3 §, 5 § ja 6 §.

  Sovellettavaan OSVA-tasoon (D1, E1) vaikuttavat:

  • erityisasiantuntija, laaja-alainen kehittämis- tai koordinointitehtävä
   • esim. nuorisovaltuuston toiminnanohjaus
   • koko organisaation palvelujen kehittäminen
   • erityisvastuita koko kaupungin tasolla
     
  • esihenkilö, esihenkilön varana toimiminen, tiimivastaava
  • ainoa työntekijä toimipisteessä ja kokonaisvastuu toiminnasta
  • työryhmän tai kehittämisryhmän vetovastuu
  • muut paikallisesti määritellyt kriteerit

  Kokeilumääräykset 02VAP050 OSVA-tasot

  1.3.2022

  1.6.2022

  1.10.2022

  E1 Kulttuuri-, liikunta-, nuoriso- ja vapaa-aikapalvelujen vaativat ammattitehtävät, jotka edellyttävät erittäin vaativaa osaamisen ja vastuun yhdistelmää

   

   

   

  D1 Kulttuuri-, liikunta-, nuoriso- ja vapaa-aikapalvelujen vaativat ammattitehtävät, jotka edellyttävät vaativaa osaamisen ja vastuun yhdistelmää

   

   

   

  C1 Kulttuuri-, liikunta-, nuoriso- ja vapaa-aikapalvelujen vaativat ammattitehtävät, jotka edellyttävät normaalitason osaamisen ja vastuun yhdistelmää

  2 212,17 €

  2 258,17 €

  2 269,46 €

  A1 Kulttuuri-, liikunta-, nuoriso- ja vapaa-aikapalvelujen vaativat ammattitehtävät, joissa ei toteudu normaalitason osaamisen ja vastuun yhdistelmä

  2 212,17 € – enintään 10 %

  2 258,17 € – enintään 10 %

  2 269,46 € – enintään 10 %

  Kulttuuri-, liikunta-, nuoriso- ja vapaa-aikapalvelujen ammattitehtävät (02VAP060)

  Tähän palkkahinnoittelukohtaan kuuluvien tehtävänä on antaa ryhmä- ja yksilöohjausta sekä tehdä näihin liittyvää asiakastyötä.

  Tehtävät edellyttävät yleensä soveltuvaa alempaa korkeakoulututkintoa, vastaavaa aikaisempaa opistoasteista tutkintoa tai ammatillista perustutkintoa.

  Tähän palkkahinnoittelukohtaan voivat kuulua esimerkiksi nuoriso-ohjaaja, liikunnanohjaaja, kulttuuriohjaaja ja nuorisotyöntekijä.


  OSVA-tasojen soveltamisohje  

  Tehtävä sijoitetaan tehtävässä vaadittavan osaamisen ja vastuun yhdistelmän perusteella OSVA-tasoille: C1, D1 tai E1. OSVA-tasoa A1 käytetään poikkeustapauksissa. Katso KVTES:n kokeilumääräysten palkkausluvun 3 §, 5 § ja 6 §.

  Sovellettavaan OSVA-tasoon (D1, E1) vaikuttavat:

  • kehittämistehtävä tai erityisvastuu, esimerkiksi vastuu digitaalisesta nuorisotyöstä
  • muut paikallisesti määritellyt kriteerit

  Kokeilumääräykset 02VAP060 OSVA-tasot

  1.3.2022

  1.6.2022

  1.10.2022

  E1 Kulttuuri-, liikunta-, nuoriso- ja vapaa-aikapalvelujen ammattitehtävät, jotka edellyttävät erittäin vaativaa osaamisen ja vastuun yhdistelmää

   

   

   

  D1 Kulttuuri-, liikunta-, nuoriso- ja vapaa-aikapalvelujen ammattitehtävät, jotka edellyttävät vaativaa osaamisen ja vastuun yhdistelmää

   

   

   

  C1 Kulttuuri-, liikunta-, nuoriso- ja vapaa-aikapalvelujen ammattitehtävät, jotka edellyttävät normaalitason osaamisen ja vastuun yhdistelmää

   

   

   

  A1 Kulttuuri-, liikunta-, nuoriso- ja vapaa-aikapalvelujen ammattitehtävät, joissa ei toteudu normaalitason osaamisen ja vastuun yhdistelmä

  2 109,30 €

  2 155,30 €

  2 166,08 €


  Kulttuuri-, liikunta-, nuoriso- ja vapaa-aikapalvelujen peruspalvelutehtävät (02VAP070)

  Tähän palkkahinnoittelukohtaan kuuluvien tehtävinä ovat erilaiset peruspalvelutehtävät kulttuuri-, liikunta-, nuoriso- tai vapaa-aikapalveluissa.

  Tähän palkkahinnoittelukohtaan voivat kuulua esimerkiksi kerho-ohjaaja, uinnin valvoja, urheilukentän hoitaja ja uimaopettaja.


  OSVA-tasojen soveltamisohje

  Tehtävä sijoitetaan tehtävässä vaadittavan osaamisen ja vastuun yhdistelmän perusteella OSVA-tasoille: C1, D1 tai E1. OSVA-tasoa A1 käytetään poikkeustapauksissa. Katso KVTES:n kokeilumääräysten palkkausluvun 3 §, 5 § ja 6 §.

  Sovellettavaan OSVA-tasoon (D1, E1) vaikuttavat:

  • vaativa tai monipuolinen tehtäväkokonaisuus
  • muut paikallisesti määritellyt kriteerit.

  Kokeilumääräykset 02VAP070 OSVA-tasot

  1.3.2022

  1.6.2022

  1.10.2022

  E1 Kulttuuri-, liikunta-, nuoriso- ja vapaa-aikapalvelujen peruspalvelutehtävät, jotka edellyttävät erittäin vaativaa osaamisen ja vastuun yhdistelmää

   

   

   

  D1 Kulttuuri-, liikunta-, nuoriso- ja vapaa-aikapalvelujen peruspalvelutehtävät, jotka edellyttävät vaativaa osaamisen ja vastuun yhdistelmää

   

   

   

  C1 Kulttuuri-, liikunta-, nuoriso- ja vapaa-aikapalvelujen peruspalvelutehtävät, jotka edellyttävät normaalitason osaamisen ja vastuun yhdistelmää

   

   

   

  A1 Kulttuuri-, liikunta-, nuoriso- ja vapaa-aikapalvelujen peruspalvelutehtävät, joissa ei toteudu normaalitason osaamisen ja vastuun yhdistelmä1

  1 803,27 €

  1 849,27 €

  1 858,52 €