På svenska
Uutinen

Kunta-alan henkilöstömäärä väheni yli 2000 palkansaajalla vuonna 2017

Tilastokeskuksen kuntasektorin palkkatilaston mukaan kunta-alalla työskenteli 419 000 palkansaajaa lokakuussa 2017. Henkilöstömäärä väheni 2 233 palkansaajalla eli puolella prosentilla edelliseen vuoteen verrattuna.

Ihmisiä ostoskeskuksessa

Kunta-alan henkilöstömäärän väheneminen jatkui jo kuudetta vuotta. Korkeimmillaan kunta-alan henkilöstömäärä oli vuonna 2011, jolloin kuntien ja kuntayhtymien palveluksessa oli 441 000 henkilöä. Vuodesta 2011 henkilöstömäärä on vähentynyt yhteensä 22 373 palkansaajalla eli 5,1 prosentilla.

Sopimusaloittain tarkasteltuna lääkärien, muusikoiden ja näyttelijöiden lukumäärät kasvoivat hieman. Muilla sopimusaloilla henkilöstömäärä väheni. Lukumääräisesti eniten väheni KVTES-henkilöstö. KVTES on kunta-alan suurin sopimusala ja sitä noudatetaan lähes 310 000 palkansaajaan. KVTES:n suurimpia ammattiryhmiä ovat sosiaalihuollon henkilöstö, terveydenhuollon hoitohenkilöstö sekä varhaiskasvatuksen henkilöstö. Suhteellisesti eniten väheni tuntipalkkainen henkilöstö. Tuntipalkkaisia ovat muun muassa katujen kunnossa- ja puhtaanapitotöissä, puisto- ja puutarhatöissä ja erilaisissa rakennus- ja asennustöissä työskentelevät henkilöt.

Lokakuussa 2017 kunta-alalla työskentelevistä oli kuukausipalkkaisia 411 424 ja tuntipalkkaisia 7 402. Palkattomalla virkavapaalla, työlomalla tai muuten poissa oli noin 30 000 ihmistä.

Kunnallisesta henkilöstöstä 26 prosenttia oli virkasuhteisia ja 74 prosenttia työsuhteisia. Naisia oli 80 prosenttia henkilöstöstä.

Kuukausipalkkaisten kokonaisansiot keskimäärin 3 146 euroa kuukaudessa

Kuukausipalkkaisten säännöllisen työajan ansiot olivat lokakuussa 2017 keskimäärin 3 049 €/kk. Kokonaisansiot olivat keskimäärin 3 146 €/kk.

Säännöllisen työajan ansiot olivat lokakuussa 2017 KVTES:n sopimusalalla keskimäärin 2 742, opetusalalla 3 756, teknisten sopimusalalla 3 113 ja lääkäreillä 5 958 €/kk.

Kokonaisansiot olivat KVTES:n sopimusalalla keskimäärin 2 777, opetusalalla 3 822, teknisten sopimusalalla 3 227 ja lääkäreillä 7 401 €/kk.

Lokakuusta 2016 lokakuuhun 2017 säännöllisen työajan ansiot nousivat keskimäärin 0,4 prosenttia ja kokonaisansiot keskimäärin 0,3 prosenttia. Tarkastelujaksoon ei sisälly kuntasektorilla valtakunnallisesti sovittuja sopimuskorotuksia. Sopimusalojen ansiokehitykseen ovat vaikuttaneet toisaalta liukumat ja toisaalta rakenteelliset muutokset.

Tuntipalkkaisten säännöllisen työajan tuntiansio lisineen oli lokakuussa 2017 keskimäärin 14,78 € ja kokonaiskeskituntiansio keskimäärin 15,13 €.

Taulukko 1. Kunnallinen henkilöstö sopimusaloittain lokakuussa 2011–2017

Sopimusala
 

2011
 

2016
 

2017
 

Muutos 2016–2017
 

Muutos 2011–2017
 

 

lkm

lkm

lkm

lkm

%

lkm

%

KVTES

320 910

310 249

309 066

–1 183

–0,4

–1 844

–3,7

Opetusala

66 308

61 586

61 242

–344

–0,6

–5 066

–7,6

Tekniset

25 630

23 388

23 232

–156

–0,7

–2 398

–9,4

Lääkärit

15 301

16 921

16 990

69

0,4

1 689

11,0

Muut

885

845

894

49

5,8

9

1,0

Kuukausipalkkaiset yhteensä
 

429 034
 

412 989
 

411 424
 

–1 565
 

–0,4
 

–17 610
 

–4,1
 

Tuntipalkkaiset
 

12 165
 

8 070
 

7 402
 

–668
 

8,3
 

–4 763
 

–39,2
 

Koko henkilöstö yhteensä
 

441 199
 

421 059
 

418 826
 

–2 233
 

–0,5
 

–22 373
 

–5,1
 

Taulukko 2. Keskimääräiset ansiot lokakuussa 2016 ja 2017

Sopimusala

Säännöllisen työajan ansio
keskimäärin €/kk

Kokonaisansio keskimäärin €/kk

 

2016

2017

Muutos %

2016

2017

Muutos %

KVTES

2 729

2 742

0,5

2 767

2 777

0,4

Opetusala

3 740

3 756

0,4

3 807

3 822

0,4

Teknisten sopimus

3 109

3 113

0,1

3 233

3 227

–0,2

Lääkärit

5 972

5 958

–0,2

7 440

7 401

–0,5

Yhteensä

3 036

3 049

0,4

3 137

3 146

0,3

Mika Juutinen

tutkimusjohtaja
Puhelin:
+358 9 771 2131
Matkapuhelin:
+358 50 502 0300
Sähköposti:
Mika.Juutinen@kt.fi
Organisaatio:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT

Anne Hotti

johtava työmarkkinatutkija
Puhelin:
+358 9 771 2324
Matkapuhelin:
+358 50 527 1092
Sähköposti:
Anne.Hotti@kt.fi
Organisaatio:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT