Julkaisu

Henkilöstövoimavarat kuntakonsernissa

Julkaisussa kerrotaan kahdeksassa kunnassa toteutetusta henkilöstövoimavarojen hallinnan kehittämishankkeesta. Se perustuu 160 henkilölle tehtyyn haastatteluun ja henkilöstöjohdolle tehtyjen kyselyjen tuloksiin.

Julkaisu on tarkoitettu ennen kaikkea kuntien poliittiselle ja virkamiesjohdolle, henkilöstö- ja talousjohdolle sekä esimiehille käytettäväksi silloin, kun pohditaan henkilöstövoimavarojen hallintaa kuntakonsernissa.  Julkaisussa on myös esitetty kunnan johdon, konsernin
osien, toimiala- ja henkilöstöjohdon sekä henkilöstön edustajien näkemyksiä henkilöstöjohtamisesta ja sen toteutumisesta käytännössä.

Henkilöstövoimavarojen hallinta tulevaisuuden kunnissa -ohjelman tJulkaisun ovat kirjoittaneet Jari Salomaa ja Sinikka Aho-Salomaa. Kirjoittamista on tukenut Työsuojelurahasto. KT on vastannut julkaisun painattamisesta. 

Julkaisussa on kuvattu kahdeksan kunnan kehittämishankkeen pohjalta henkilöstövoimavarojen hallintaa kuntakonsernissa. Henkilöstövoimavarojen hallinta tulevaisuuden kunnissa -ohjelman toteutti Pro Human Resources Oy yhdessä mukana olleiden kuntien kanssa.

Henkilöstövoimavarojen hallinta korostuu muutostilanteissa

Kuntien ja kuntakonsernien johdolla on tälläkin hetkellä haasteena kehittää palvelujen järjestämisvastuuta ja konsernijohtamista myös henkilöstövoimavarojen hallinnan näkökulmasta.

Muutostilanteissa henkilöstövoimavarojen hallinta vain korostuu. Tämä edellyttää kuntaa, palveluita, taloutta ja henkilöstöä koskevien tavoitteiden sovittamista yhteen.

Henkilöstöjohdon strategisen roolin avulla voidaan kehittää työnantajatoimintaa ja henkilöstöpolitiikkaa palvelemaan paremmin toiminnan tavoitteita niin asiakkaiden, kuntalaisten kuin toiminnan tuloksellisuudenkin näkökulmasta.

Opas on julkaistu KT:n Henkilöstöjohtamisen hyvät käytännöt -sarjassa. KT levittää tutkimuksella arvioituja ja käytännössä toimivia malleja kuntatyönantajien käyttöön. Toiminta on käynnistetty KT:n henkilöstövoimavarojen kehittämisen osaamisalueella.

Julkaisutiedot

Sivumäärä:
43 s.
ISBN-numero (Pdf):
978-952-213-891-0
Julkaistu:
4/2012
Kustantaja:
KT Kuntatyönantajat
Painos:
1. painos