På svenska

Työterveyshuolto on työnantajan, työntekijöiden ja työterveyshuollon yhteistyötä

Työterveyshuolto on työterveyden asiantuntija, jonka tehtävänä on yhdessä työpaikkojen kanssa huolehtia henkilöstön työ- ja toimintakyvyn ylläpitämisestä ja työturvallisuudesta. Työterveyshuollon toimintaa ohjaa työterveyshuoltolaki sekä hyvän työterveyshuoltokäytännön periaatteet. 

Työnantajan on järjestettävä vähintään ennaltaehkäisevä työterveyshuolto työntekijöilleen. Lisäksi työnantaja voi halutessaan järjestää sairaanhoito- ja muita terveydenhuoltopalveluita. Työterveyshuoltopalvelujen tulisi olla järjestetty työntekijöille tasapuolisesti. 

Työterveyshuolto on työnantajan, työntekijöiden ja työterveyshuollon suunnitelmallista ja tavoitteellista yhteistyötä työterveyshuoltolain tavoitteen toteuttamiseksi. 

Työterveyshuollon tavoitteena on yhteistoimin edistää 

  • työhön liittyvien sairauksien ja tapaturmien ehkäisyä
  • työn ja työympäristön terveellisyyttä ja turvallisuutta
  • työntekijöiden terveyttä sekä työ- ja toimintakykyä työuran eri vaiheissa
  • työyhteisön toimintaa. 

Työnantaja vastaa työpaikkaselvityksestä

Työterveysyhteistyön perustan muodostaa työpaikan työterveystarpeiden tunnistaminen. Tarpeet tunnistetaan työpaikkaselvityksellä ja ne kirjataan työterveyshuollon toimintasuunnitelmaan. Toimintasuunnitelma on keskeinen työterveysyhteistyötä ohjaava dokumentti, joka tulisi tarkistaa vuosittain.

On huomattava, että työnantaja vastaa siitä, että työpaikkaselvitys on tehty ja se on ajan tasalla. Työpaikkaselvitys on prosessimaista toimintaa, joka alkaa selvityksen suunnittelusta. On tärkeää huolehtia, että työpaikkaselvitystä tehtäessä työpaikan riskinarviointi ja aiemmat työpaikkaselvitykset ovat työterveyshuollon käytettävissä. Työpaikkaselvitysten tueksi on kehitetty uusi modernisoitu toimintamalli ja tiedonhallinnan suositus. Mallin on laatinut Työterveyslaitos DigiTPS -hankkeessa.

Työterveysyhteistyö on usein osa useita eri suunnitelmia. Organisaatioiden on tärkeää huolehtia, että eri suunnitelmat eivät ole ristiriidassa keskenään, vaan tavoitteet ovat yhteneväiset toiminnan ohjaamiseksi.  

Työterveyshuolto on organisaatiolle tärkeä kumppani vaikuttavassa työkykyjohtamisessa. Työkyvyn tuki on työterveysyhteistyön ytimessä. Työkyvyn tuessa tarvitaan tiivistä yhteistyötä, sovittuja toimintamalleja sekä selkeää roolitusta ja pelisääntöjä työpaikan ja työterveyshuollon välillä.

Työterveyspalveluja järjestäessä tai muutettaessa työnantajan on muistettava yhteistoimintavelvoitteet. Työnantajan on pidettävä työterveyshuollon järjestämistä koskeva sopimus ja työpaikkaselvitys työntekijöiden nähtävinä työpaikalla. 

Lähteet ja lisätietoa 

Minna Salli

työmarkkinajuristi
Puhelin:
+358 9 771 2325
Matkapuhelin:
+358 40 720 8952
Sähköposti:
Minna.Salli@kt.fi
Organisaatio:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT