Uutinen

Digiä kuntatyössä -sarjassa esitellään turvallisuutta lisäävä liikennevaloetuusjärjestelmä HALI

KT:n ja Kuntaliiton yhteisessä Digiä kuntatyössä -hankkeessa kerätään ja esitellään digioivalluksia kuntakentältä. Ohjelmistopohjainen liikennevaloetuusjärjestelmä HALI lisää hälytysajojen, pelastustoimen ja liikenteen turvallisuutta.

Pelastusajoneuvoja

Liikennevaloetuusjärjestelmä HALI antaa hälytysajoneuvoille etuisuuksia risteyksissä ja luo siten niille "vihreän virran”. HALI-järjestelmä on toteutukseltaan ohjelmistopohjainen ja sitä käytetään eri viranomaistahojen kesken.


Idea siitä, että kattavalla ja automaattisesti toimivalla järjestelmällä voitaisiin parantaa liikenneturvallisuutta ja nopeuttaa avun saantia, on lähtöisin Oulun kaupungista. Oulun kaupungin, Oulu-Koillismaan pelastuslaitoksen, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen, urakoitsijoiden ja laitetoimittajien yhteistyön pohjalta syntyi 2010-luvun alussa liikennevaloetuusjärjestelmä HALI, joka on leviämässä koko Suomeen kansalliseksi järjestelmäksi Fintrafficin koordinoimana.

Parhaillaan kansallisessa järjestelmässä ovat mukana Kouvola, Kokkola, Seinäjoki, Pietarsaari sekä Lahti ja Lahden seudun ympäryskunnat. Esiselvityksiä ja pilotteja on tehty myös Jyväskylässä, Turussa, Helsingissä ja Vantaalla.

HALI parantaa turvallisuutta ja työhyvinvointia

Liikennevaloetuusjärjestelmä HALIlla on ollut useita positiivisia vaikutuksia. HALIn käyttöönoton jälkeen sen piirissä olevissa risteyksissä ei ole tapahtunut hälytysajoon liittyviä liikenneonnettomuuksia. Tulos on merkittävä, sillä usein hälytysajoneuvojen risteysonnettomuuksissa tapahtuu myös henkilövahinkoja.

Toinen merkittävä HALIn tuoma hyöty on ollut se, että hälytysajoneuvot ovat päässeet nopeammin perille kohteeseen. Esimerkiksi sydämen toimintaan liittyvissä kiireellisissä sairaustapauksissa jokainen hälytysajossa säästetty sekunti on tärkeä. HALI-järjestelmä mahdollistaa ambulanssin liikkumisen nopeasti kaupungin läpi myös ruuhka-aikoina ja parantaa potilaan mahdollisuuksia saada pikaista apua. Myös raskaan palokaluston liikkuminen kaupunkialueilla on nopeutunut huomattavasti.

Hälytysajoneuvojen kuljettajien näkökulmasta HALI-järjestelmä parantaa ajamisen ja samalla työnteon turvallisuutta ja työhyvinvointia. Kuntalaisille HALI tuo selkeyttä ja turvallisuutta liikkumiseen hälytysajoneuvojen rinnalla.

Muualla verkossa