På svenska
Blogi
Aija Tuimala
Aija Tuimala

Soteliiderit – johtamisen kehittämisyhteistyötä tarpeeseen

Aija Tuimala Soteliiderien johtamisseminaarissa

Loppusyksyn kiri on aina huima ennen joulurauhaa – niin Soteliiderit-hankkeessakin. Työpajat ja seminaari sekä muu verkostoyhteistyö on otettu erittäin positiivisesti vastaan. Tarjoamme alustan sekä sote-työnantajien keskinäiselle vuorovaikutukselle että kansalliselle yhteistyölle KT Kuntatyönantajien kanssa.

Marraskuussa tapasimme viidessä teematyöpajassa yhteensä noin 60 sote-työnantajien edustajaa, joiden kanssa työstettiin työvoiman saatavuutta, tiedolla johtamista, uudistuvaa johtamista, tuottavuuden johtamista sekä kansainvälisen rekrytoinnin ja työllistämisen kysymyksiä. Kaikki työpajat päättivät jatkaa aiheiden taustoittamista laajemmin, jotta vuoden 2020 avoimiin kansallisiin tilaisuuksiin saadaan teemoista ajankohtaisia näkemyksiä ja puheenvuoroja.

Tutkimustuloksista suuntaa johtamisen kehittämiseen

Ensimmäisessä Soteliiderit-seminaarissa 12. marraskuuta käsiteltiin sote-työn tulevaisuuden haasteita reilun 80 hengen voimin. Päivä yhdisti niin talouden, henkilöstön kuin palveluiden johtamisen näkökulmia.

Tutkimuksesta nousee esiin selvä tarve johtamisen kehittämiselle, vaikka yllättäen sote-alan esimiehiin ollaan keskimäärin tyytyväisempiä kuin muilla aloilla. Niin SoteDialogit- hankkeen kuin ARTTU-tutkimuksenkin tulokset kuvasivat kehittämistarpeita ja antoivat vinkkejä johtamisen kehittämiseksi.

Johtamisen kliseiden purkamisesta edettiin case-esimerkkien ja käytännön kokemusten kautta työvoiman saatavuuden pohdintaan.

Tutustu seminaarin esitysaineistoihin >

Nuoret arvostavat vuorovaikutteista ja avointa johtamista

Soteliiderit-hankkeen kautta on pyydetty ja saatu nuorten ammattilaisten sekä opiskelijoiden näkemyksiä tulevaisuuden odotuksista ja kokemuksista alan työstä.

Luokallinen lähihoitajaopiskelijoita kertoi valinneensa sote-alan auttamisen halusta sekä kiinnostuksestaan monipuoliseen työhön. Työssään joitakin vuosia olleet sairaanhoitajat olivat innostuneita lisäksi hoitomenetelmien ja teknologian kehityksestä.

Kaikkia nuoria vastaajia yhdisti huoli työoloista ja työn kuormittavuudesta sekä resursseista ja palkkauksesta. Hyvä työilmapiiri, arvostus ja tasavertaisuus korostuivat hyvän työpaikan tekijöinä. Esimiehiltä odotetaan vuorovaikutteista ja avointa johtamistapaa.

Katso yhteenveto nuorten vastauksista videolta >

Yhteistyö jatkuu alueellisissa työpajoissa ja pilottitilaisuuksissa

Loppuvuonna Soteliiderit-hankkeessa koottuja havaintoja on esitelty useissa KT:n ja Kuntaliiton verkostoissa. Lisäksi yhteistyöhankkeiden sekä sote-työnantajien kokemuksia on jaettu Soteliiderit-uutiskirjeissä, joita julkaistaan noin 5 vuodessa.

Pääset seuraamaan ajankohtaisia strategisen henkilöstöjohtamisen ja sote-johtamisen aiheita tilaamalla Soteliiderien uutiskirjeen itsellesi.

Tilaa Soteliiderit-uutiskirje >

Tiivis yhteistyö sote-työnantajien (kunnat ja kuntayhtymät) kanssa jatkuu ensi vuonna myös alueellisissa työpajoissa, joista on sovittu jo kolmen maakunnan sote-työnantajien kanssa. Pilottitilaisuuksissa keväämmällä ovat yhteistyökumppaneina myös Kuntaliito ja Keva. Pilottitilaisuuksien opit kerätään ja alueellista yhteistyötä tiivistetään myös muissa maakunnissa.

Tavoitteemme ensi vuodelle on pitää strategisen henkilöstöjohtamisen teemaa esillä vielä tätäkin vuotta laajemmin sekä laajentaa vuorovaikutusta sote-työnantajien kanssa toimien sote-uudistushankkeen tukena.

Soteliiderit-hankkeen omat sivut >

Aija Tuimala

Aija Tuimala

Aija Tuimala on yhteysjohtaja, joka seuraa sopimusneuvotteluja viestinnän näkökulmasta.

Aijalla on pitkä kokemus kunta-alan uudistamisesta sekä työnantajan edustajana toimimisesta.

Aija Tuimala

yhteysjohtaja
Puhelin:
+358 9 771 2198
Matkapuhelin:
+358 40 869 6494
Sähköposti:
Aija.Tuimala@kt.fi
Organisaatio:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT

Lisää kirjoittajalta