På svenska
Yleiskirje
27/11
Kunnanhallituksille ja kuntayhtymille

Kunnallinen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus (OVTES 2012–2013)

Oheisena lähetetään tiedoksi sopimusosapuolten yhteiset OVTES 2012–2013 sopimusmuutosten soveltamisohjeet 1.1.2012 lukien. Soveltamisohjeet ja sen liitteet (allekirjoituspöytäkirja, sopimus ja palkkaliite) ovat tulostettavissa netistä.

Voimassaolo 

Sopimus on voimassa 1.1.2012–28.2.2014.

Kustannusvaikutus 

Sopimus nostaa opetushenkilöstön palkkauskustannuksia vuoden 2012 aikana keskimäärin 2,4 %, jonka lisäksi kustannuksia aiheutuu kertaerän maksamisesta. Valtio osallistuu kertaerän kustannuksiin maksamalla sitä kuntien valtionosuudessa. Sopimuksen kustannukset vaihtelevat sopimusliitteittäin sekä eri kunnissa ja kuntayhtymissä riippuen henkilöstörakenteesta.

Em. lisäksi 31.12.2011 asti voimassa olleen OVTES:n vuonna 2011 voimaan tulleet paikallinen järjestelyerä ja yleiskorotus nostavat opetushenkilöstön palkkauskustannuksia (ns. palkkaperintö) vuonna 2012 keskimäärin 0,67 %.

Sopimus nostaa opetushenkilöstön palkkauskustannuksia vuoden 2013 aikana keskimäärin 1,89 %.

Sopimuskirjat 

Painetun sopimuksen tilaamisesta lähetetään erillinen yleiskirje.

KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS

Työmarkkinajohtaja Markku Jalonen

Neuvottelupäällikkö Vuokko Piekkala

Liite
Kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen
(OVTES 2012–2013) sopimusmuutosten soveltamisohjeet