Suomeksi
Cirkulär
27/11
Till kommunstyrelserna och samkommunerna

Det kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet för undervisningspersonal (UKTA 2012–2013)

Avtalsparternas gemensamma tillämpningsanvisningar för avtalsändringarna i UKTA 2012–2013 sänds för kännedom som bilaga. Anvisningarna tillämpas från 1.1.2012. Tillämpningsanvisningarna och bilagorna (underteckningsprotokollet, avtalet och lönebilagan) kan skrivas ut på webben.

Giltighetstid 

Avtalet gäller 1.1.2012–28.2.2014.

Kostnadseffekt 

Under 2012 ökar avtalet lönekostnaderna för undervisningspersonalen med i snitt 2,4 %. Betalningen av engångspotten föranleder dessutom extra kostnader. Staten deltar i kostnaderna för engångspotten genom att betala en del av den i kommunernas statsandel. Kostnaderna för avtalet varierar efter avtalsbilaga och i olika kommuner och samkommuner beroende på personalstrukturen.

Utöver detta höjer den lokala justeringspotten och den allmänna förhöjningen enligt det UKTA som gällde 30.12.2011, vilka trädde i kraft år 2011, lönekostnaderna för undervisningspersonalen (s.k. löneöverhäng) med i snitt 0,67 % år 2012.

Under 2013 höjer avtalet lönekostnaderna för undervisningspersonalen med i snitt 1,89 %.

Avtalsböcker 

Vi skickar ett särskilt cirkulär om beställning av det tryckta avtalet.

KOMMUNALA ARBETSMARKNADSVERKET

Arbetsmarknadsdirektör Markku Jalonen

Förhandlingschef Vuokko Piekkala

Bilaga 

Tillämpningsanvisningar för avtalsändringarna i det kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet för undervisningspersonal (UKTA 2012–2013)