På svenska
Uutinen

Työllisyysrahasto esittää vuoden 2024 työttömyysvakuutusmaksuihin merkittäviä alennuksia

Työllisyysrahaston hallitus päätti 29.8.2023 esittää rahaston hallintoneuvostolle työttömyysvakuutusmaksujen alentamista vuodelle 2024. Kunta-alalla työnantajien maksu laskee keskimäärin 0.90 ja hyvinvointialalla 0,96 prosenttiyksikköä, mikä tarkoitta kymmenien miljoonien säästöjä molemmilla aloilla.

Työllisyysrahaston hallituksen esityksen mukaan kaikkien sektorien työnantajien keskimääräinen maksu olisi 0,82 prosenttia vuonna 2024. Myös työntekijöiden maksu alenisi ja olisi 0,79 prosenttia palkkasummasta.

Alemmaksi työnantajamaksuksi esitetään 0,27 prosenttia palkoista, kun se on ollut 0,52 prosenttia vuonna 2023. Ylempi maksu olisi 1,09 prosenttia, kun maksu on ollut 2,06 prosenttia vuonna 2023.

Työllisyysrahaston hallintoneuvosto käsittelee esitystä työttömyysvakuutusmaksujen alentamisesta 31.8.2023 ja antaa sen jälkeen esityksensä sosiaali- ja terveysministeriölle. Lopulliset maksut vahvistetaan syksyllä.

Työllisyysrahaston hallituksen jäsenen, KT:n toimitusjohtaja Markku Jalosen mukaan työllisyystilanteen, Työllisyysrahaston ennusteiden ja suhdepuskurin täyttymisen perusteella on mahdollista alentaa merkittävästi työttömyysvakuutusmaksua vuodelle 2024.

KT:lla on rahaston hallituksessa kaksi ja hallintoneuvostossa kolme paikkaa.

Maksu alenee huomattavasti, ja se tuo säästöjä

Enin osa kunta-alan ja hyvinvointialueiden työnantajien maksamasta palkkasummasta kuuluu ylimmän maksun piiriin. Maksu laskee keskimäärin noin 0,90 prosenttiyksikköä kunta-alalla ja 0,96 prosenttiyksikköä hyvinvointialalla. Euroissa tämä tarkoittaa kunta-alalla noin 82:ta miljoonaa ja hyvinvointialalla 99:ää miljoonaa vuonna 2024. Kyse on merkittävästä maksujen alenemisesta.

Kuntien ja kuntayhtymien keskimääräinen työttömyysvakuutusmaksu on 1,01 prosenttia. Hyvinvointialueet ovat suuria, tuhansia ihmisiä työllistäviä työnantajia, ja niiden palkkasummat ovat suuria. Tästä syystä heidän keskimääräinen työttömyysvakuutusmaksunsa on 1,09 prosenttia.

Työllisyysrahaston ennusteet pohjana alennukselle

Esitys työttömyysvakuutusmaksuista pohjautuu Työllisyysrahaston käyttämiin ennusteisiin. Niiden perusteella on myös laadittu rahaston talousarvio vuodelle 2024. Maksuennusteessa otetaan huomioon muun muassa rahoitettavien etuuksien määrä ja muut rahaston menot tulevana vuotena.

– Haastavasta toimintaympäristöstä huolimatta työllisyys Suomessa on pysynyt edelleen hyvällä tasolla ja palkkasumma on kasvanut, mikä on lisännyt työttömyysvakuutusmaksujen tuottoa. Arvioimme Työllisyysrahaston tuloksen olevan selvästi ylijäämäinen tänä vuonna, minkä seurauksena nettovarallisuutemme, eli rahaston suhdannepuskuri, vahvistuu ja ylittänee lailla määritellyn enimmäismääränsä jo kuluvan vuoden aikana, kertoo toimitusjohtaja Janne Metsämäki Työllisyysrahaston tiedotteessa.

– Nämä tekijät yhdessä, näkymät taloudesta ja työllisyydestä, suhdannepuskurin lähestyminen enimmäismääräänsä sekä hallitusohjelman kirjausten arvioitu menoja alentava vaikutus, vaikuttivat arvioomme työttömyysvakuutusmaksujen merkittävän alentamisen mahdollisuudesta, Työllisyysrahaston talous- ja rahoitusjohtaja Karo Nukarinen jatkaa Työllisyysrahaston 29.8.2023 julkaisemassa tiedotteessa.