På svenska
Uutinen

Työllisyysrahasto esittää työttömyysvakuutusmaksujen pitämistä nykytasolla

Työllisyysrahaston hallitus päätti kokouksessaan 24.8.2022 esittää rahaston hallintoneuvostolle työttömyysvakuutusmaksujen pitämistä nykytasolla vuodelle 2023. Työllisyysrahaston hallintoneuvosto hyväksyi esityksen kokouksessaan 25.8.2022.

Työllisyysrahasto antaa esityksensä sosiaali- ja terveysministeriölle, ja lopulliset maksut vahvistetaan syksyllä. Työttömyysvakuutusmaksujen taso säädetään vuosittain lailla.

Esityksen mukaan kaikkien sektorien työnantajien keskimääräinen maksu olisi 1,54 prosenttia vuonna 2023. Maksussa on huomioitu 1.1.2023 voimaan tulevan muutosturvan rahoitusta varten tehty erillinen 0,03 prosenttiyksikön maksujen korotus. Työntekijöiden maksu säilyisi ennallaan ja olisi 1,50 prosenttia palkkasummasta.

Alemmaksi työnantajamaksuksi esitetään 0,52 prosenttia (0,5 prosenttia vuonna 2022) ja ylemmäksi maksuksi 2,06 prosenttia (2,05 prosenttia vuonna 2022) palkoista.

Työllisyysrahaston hallituksen varapuheenjohtajan, KT:n toimitusjohtaja Markku Jalosen mukaan on perusteltua pitää suhdannetilanne ja rahaston talous huomioiden varsinaiset työttömyysvakuutusmaksut nykytasollaan.

KT:lla on rahaston hallituksessa kaksi ja hallintoneuvostossa kolme paikkaa.

Maksu säilyy keskimäärin ennallaan

Enin osa kunta-alan ja hyvinvointialueiden työnantajien maksamasta palkkasummasta kuuluu ylimmän maksun piiriin. Keskimäärin maksu on 1,98 prosenttia vuonna 2023.
Kuntien ja kuntayhtymien keskimääräinen maksu on 1,91 prosenttia. Hyvinvointialueet ovat suuria, tuhansia ihmisiä työllistäviä työnantajia. Tästä syystä heidän keskimääräinen työttömyysvakuutusmaksunsa on 2,05 prosenttia.

Työttömyysturvamenot laskeneet koronaa edeltäneelle tasolle

Esitys työttömyysvakuutusmaksuista pohjautuu Työllisyysrahaston ennusteeseen, jonka pohjalta laaditaan myös rahaston talousarvio vuodelle 2023. Ennusteessa otetaan huomioon muun muassa rahoitettavien etuuksien määrä ja muut rahaston menot tulevana vuotena.

– Työttömyysvakuutusmaksujen nykytaso turvaa rahaston maksuvalmiuden ja etuuksien rahoituksen myös ensi vuonna ja samalla rahaston suhdannepuskuri vahvistuu. Työllisyysrahaston rahoittamat työttömyysturvamenot ovat laskeneet samalle tasolle kuin ennen koronapandemiaa. Viimeaikaiset muutokset sekä talousnäkymissä että työllisyyden kehityksessä ovat kuitenkin lisänneet epävarmuutta, Työllisyysrahaston toimitusjohtaja Janne Metsämäki kertoi 24.8.2022 rahaston tiedotteessa.

Muualla verkossa