På svenska
Uutinen

TyEL-eläkemaksu säilyy ennallaan vuonna 2023

Työmarkkinoiden keskusjärjestöt ovat sopineet ehdotuksesta vuoden 2023 yksityisalojen työeläkevakuutusmaksuksi. Sen mukaan työnantajan eläkemaksun (TyEL) keskimääräinen taso on 24,4 prosenttia. Sosiaali- ja terveysministeriö vahvistaa työeläkevakuutusmaksun perusteet työeläkevakuutusyhtiöiden hakemuksesta.

ihmiset tarkastelevat tilastoja

Työmarkkinakeskusjärjestöt ovat sopineet, että TyEL-eläkemaksun keskimääräinen taso vuodelle 2023 on 24,4 prosenttia.

– Maksu päätettiin pitää ennallaan, ja vuoden sopimus oli näin epävarmassa maailmantilanteessa perusteltu ratkaisu. Emme vielä tiedä, kuinka pitkään nykyinen talouskriisi jatkuu, perustelee KT:ta neuvotteluissa edustanut työmarkkina-asiamies Juha Knuuti ehdotusta.

Koronakriisipakettiin liittyvä maksunpalautus nostaa yksityisen sektorin maksuja, mutta ei koske kuntasektoria

Yksityisten työnantajien maksuun tulee 0,44 prosenttiyksikön korotus vuonna 2023.

Korotus johtuu siitä, että työmarkkinakeskusjärjestöt KT, EK, SAK, Akava ja STTK sopivat aiemmin yksityisen sektorin työnantajamaksujen tilapäisestä alentamisesta 2,6 prosenttiyksiköllä ajalle 1.5.–31.12.2020. Alentamisen perusteena oli niin sanottu koronakriisipaketti.

TyEL-kokonaismaksuprosentti oli keskimäärin 24,4 prosenttia palkoista ajalla 1.1.–30.4.2020 ja 21,8 prosenttia ajalla 1.5.–31.12.2020 Koronakriisipaketissa sovittiin, että työnantajat palauttavat TyEL:n maksunalennuksen takaisin maksamalla korkeampia työnantajamaksuja vuosina 2022–2025.

TyEL:n määräaikainen maksualennus ei koskenut julkisten alojen eläkelain (JuEL) tai yrittäjien eläkelain (YEL) mukaisia työnantajien eläkemaksuja.
TyEL:n maksupalautuksesta johtuva 0,44 prosenttiyksikön korotus ei siis koske kuntatyönantajien tai kuntien omistamien yritysten Kevan eläkemaksuja.

JuEL:n palkkaperusteisen eläkemaksun määräytymisperusteena säilyy TyEL:n keskimääräinen 24,4 prosentin maksutaso.

Muualla verkossa

Juha Knuuti

johtava eläkeasiantuntija
Puhelin:
+358 9 771 2201
Matkapuhelin:
+358 50 304 8070
Sähköposti:
Juha.Knuuti@kt.fi
Organisaatio:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT