På svenska
Uutinen

Työllisyysrahasto esittää työttömyysvakuutusmaksujen maltillista korottamista

Työllisyysrahaston hallitus päätti kokouksessaan 24.8.2021 esittää rahaston hallintoneuvostolle työttömyysvakuutusmaksujen maltillista korottamista vuodelle 2022. Työllisyysrahaston hallintoneuvosto hyväksyi esityksen kokouksessaan 26.8.2021.

Työllisyysrahasto antaa esityksensä sosiaali- ja terveysministeriölle, ja lopulliset maksut vahvistetaan syksyllä. Työttömyysvakuutusmaksujen taso säädetään vuosittain lailla.
Esityksen mukaan kaikkien työnantajan keskimääräistä maksua nostetaan 0,1 ja työntekijöiden maksua 0,1 prosenttiyksiköllä. Näin ollen kaikki sektorit huomioiden työnantajan keskimääräinen työttömyysvakuutusmaksu on 1,51 prosenttia ja työntekijän maksu 1,5 prosenttia palkkasummasta vuonna 2022.

Alemmaksi työnantajamaksuksi esitetään 0,5 prosenttia (0,5 prosenttia vuonna 2021) ja ylemmäksi maksuksi 2,05 prosenttia (1,9 prosenttia vuonna 2021) palkoista.
Työllisyysrahaston hallituksen jäsenen, KT:n toimitusjohtaja Markku Jalosen mukaan maksuesitys on näissä olosuhteissa kohtuullinen, kun huomioidaan koronakriisin vuoksi nopeasti kasvaneet työttömyysmenot. KT:lla on rahaston hallituksessa kaksi ja hallintoneuvostossa kolme paikkaa.

Kuntatyönantajienkin maksu nousee

Enin osa kuntatyönantajien maksamasta palkkasummasta kuuluu ylimmän maksun piiriin, minkä vuoksi niiden maksu nousee keskimäärin noin 0,14 prosenttiyksikköä. Euroissa tämä tarkoittaa kunta-alalle noin 25 miljoonan euron korotusta vuonna 2022.

Kunta-alalla työttömyysvakuutusmaksu vuonna 2022 on keskimäärin 1,97 prosenttia.

Koronaepidemia kasvattanut työttömyysmenoja

Esitys työttömyysvakuutusmaksuista pohjautuu Työllisyysrahaston ennusteeseen, jonka pohjalta laaditaan myös rahaston talousarvio vuodelle 2022. Ennusteessa otetaan huomioon muun muassa rahoitettavien etuuksien määrä ja muut rahaston menot tulevana vuotena.

– Koronapandemian aiheuttama työttömyysmenojen suuri kasvu on vaikuttanut Työllisyysrahaston talouteen merkittävästi. Rahaston vastuulla olevat menot ovat edelleen koholla koronapandemiaa edeltävään aikaan verrattuna. Kasvaneiden menojen kattamiseksi käytämme suhdannepuskuria ja viime vuonna otettua lainaa. Maltillinen korotus työttömyysvakuutusmaksuihin varmistaa maksuvalmiutemme ja työttömyysturvan rahoituksen myös ensi vuodelle. Vuoden 2022 talousarviomme perustuu 7,1 prosentin työttömyysasteeseen, kertoi toimitusjohtaja Janne Metsämäki 25.8.2021 Työllisyysrahaston tiedotteessa.