På svenska
Tiedote

KT kannattaa TEMin raportin esittämää varhaiskasvatuslain avaamista

KT pitää nykylain vaatimia varhaiskasvatuksen henkilöstömitoituksia vuonna 2030 täysin epärealistisina. Alan koulutusta tulee lisätä ja henkilöstömitoituksia sekä kelpoisuusehtoja joustavoittaa.

Lapsi roikkuu kiipeilytelineessä. Kuva: Eeva Anundi.

Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT kannattaa varhaiskasvatuslain avaamista, jota myös työ- ja elinkeinoministeriön työryhmä päätyi suosittamaan tänään julkaistussa Työvoimatiekartta-hankkeen loppuraportissaan. Myös koulutusta tulee lisätä kaikille osaajapulasta kärsiville aloille.

– Nykyinen varhaiskasvatuslaki uhkaa päiväkotien arjen sujumista ja vaikeuttaa varhaiskasvatuksen järjestämistä. Olemme tyytyväisiä siihen, että TEMin työryhmä päätyi käytännössä esittämään varhaiskasvatuslain avaamista, sanoo KT:n opetus- ja sivistystoimesta vastaava neuvottelujohtaja Hannu Freund.

Nykylain mukaan päiväkotien henkilöstömitoitus kiristyy vuonna 2030. Tuolloin päiväkotien opetus- ja hoitohenkilöstöstä kahden kolmesta tulee olla korkeakoulutettuja opettajia tai sosionomeja, ja heistäkin joka toisen opettajia. Vain yksi kolmesta saa vastedes olla koulutukseltaan lastenhoitaja. Lisäksi päiväkotien johtajilta aletaan edellyttää varhaiskasvatuksen maisterin tutkintoa.

KT:n laskelmien mukaan kuntiin tarvitaan nykylain vaatimuksilla vuoteen 2030 mennessä yli 15 000 pätevää varhaiskasvatuksen opettajaa ja sosionomia. Toisaalta yli 4 000 ammattitaitoista lastenhoitajaa jäisi vaille työpaikkaa. Lain vaikutukset näkyvät jo nyt varhaiskasvatuksen sosionomikoulutuksen suosion laskuna.

– Koulutusmääriä ei ole realistista lisätä niin paljon, että pystyisimme vastaamaan näin suureen opettajien lisätarpeeseen. Lain avaaminen on välttämätöntä, jotta varhaiskasvatuksen tilanne ei kriisiydy entisestään, Freund toteaa.

Myös koulutusta tarvitaan lisää

TEMin Työvoimatiekartta-raportti esittää työvoimapulasta kärsivien alojen koulutuksen lisäämistä. Yksi näistä aloista on varhaiskasvatus. Koulutuksen lisäksi tarvitaan myös muita keinoja palveluiden turvaamiseen. Esimerkiksi sosionomien ja lastenhoitajien asema pitää arvioida uudelleen.

– Perheillä on oikeutettu huoli siitä, riittääkö henkilöstö laadukkaaseen ja turvalliseen varhaiskasvatukseen päiväkodeissa. Tarvitsemme päiväkoteihin työrauhaa ja pysyvää henkilöstöä. Tilanne rauhoitetaan nyt parhaiten sillä, ettei mitoituksia kiristetä epärealistiselle tasolle, sanoo KT:n pääekonomisti Juho Ruskoaho.

Yhdeksi ratkaisuksi henkilöstöpulaan on esitetty palkkauksen parantamista. Varhaiskasvatuksen palkkoja on jo korotettu paikallisesti esimerkiksi pääkaupunkiseudulla, jossa elinkustannukset ovat muuta maata korkeammat. Sen lisäksi KT on suunnannut keskitettyjä palkankorotuksia erityisesti varhaiskasvatuksen opettajille.

– Palkkojen korottaminen ei yksin auta tilanteessa, jossa pätevää henkilöstöä ei ole riittävästi tarjolla. Alan koulutusmäärät on jo vuosia mitoitettu alakanttiin, Juho Ruskoaho toteaa.

Fakta:
Päiväkotien henkilöstön koulutusvaatimukset nyt ja vuonna 2030

Päiväkotien henkilöstö nyt:

  • 1/3 opettajia tai sosionomeja
  • 2/3 lastenhoitajia

Henkilöstö 2030:

  • 2/3 opettajia tai sosionomeja, joista vähintään puolella opettajan koulutus.
  • 1/3 lastenhoitajia

Tuhansia osaajia eläköityy lähivuosina

  • Tulevan kymmenen vuoden aikana eläkkeelle lähes 4 700 varhaiskasvatuksen opettajaa.
  • Varhaiskasvatuksen hoitajia eläköityy vuoteen 2030 mennessä noin 5 000.

Lähde: Keva

Linkkejä:

Hannu Freund

neuvottelujohtaja
Puhelin:
+358 9 771 2024
Matkapuhelin:
+358 50 572 6209
Sähköposti:
Hannu.Freund@kt.fi
Organisaatio:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT